Podmienky členstva v Klube informátorov
STELLA CENTRA DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ:

1. Členom Klubu informátorov STELLA CENTRA DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ (ďalej len STELLA CDI) sa môže stať každý plnoletý účastník cestnej premávky.
2. Podmienkou pre získanie členstva je korektné vyplnenie prihlasovacieho formulára, ktorý je určený výlučne pre potreby STELLA CDI a zároveň je vyjadrením dobrovoľného súhlasu so zaradením do súťaží o vecné ceny, v prípade, že budú prebiehať.

3. Členstvo v klube je bezplatné.

4. Členovia klubu poskytujú informácie so súhlasom pre ďalšie použitie STELLA CDI v médiách dobrovoľne a bezplatne, bez nároku uvádzania svojej osoby ako zdroja.

5. V prípade dohody s dispečerom súhlasia so zverejnením hlasového záznamu ich informácie, pri ktorom však môže byť uvedené maximálne ich krstné meno.

6. Člen je povinný informovať o dopravnej situácii vždy pravdivo, v prípade, že poskytne nepravdivú, neaktuálnu a neoveriteľnú informáciu bude z klubovej databázy trvalo vyradený a ponesie všetky dôsledky za šírenie poplašnej správy.

7. Pri telefonickom kontakte s našimi dispečermi, Vám odporúčame:
- Na začiatku telefonátu uviesť vždy svoje registračné číslo
(kvôli evidencii a možnosti Vášho zaradenia do aktuálnych súťaží).

- Nahlásiť presné miesto udalosti, mesto, ulicu, smerom kam je blokovaný jazdný pruh, koľko jazdných pruhov je neprejazdných, v ktorom jazdnom pruhu je prekážka alebo iná udalosť bezprostredne súvisiaca s premávkou na pozemných komunikáciách.

8. Aby mohli byť registrovaní informátori vybavovaní prednostne, v prípadoch, keď to bude možné, musia mať telefóny nastavené tak, aby sa na dispečingu zobrazovalo ich telefónne číslo (odporúčame uložiť ako rýchlu voľbu s CLIP-om).

9. Registrovaný člen má právo na nepretržité a bezplatné získavanie informácii o cestnej premávke a o aktuálnych podmienkach premávky na cestných komunikáciách v SR a EU pre vlastné potreby po zavolaní na dispečing STELLA CDI i v prípade, že nebude nahlasovať žiadnu aktuálnu informáciu Rovnako mu STELLA CDI bude poskytovať všetky informácie v prípade nepredvídaných udalostí (havária, kalamita).

10. Člen má v prípade preťaženia mobilného čísla *75 v akútnych prípadoch informácie poskytovať, no aj prednostne získavať i na špeciálnych telefónnych číslach.

STELLA CENTRUM DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ

Súhlasím s podmienkami členstva v klube informátorov