stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Švédsko

Vo Švédsku, Dánsku, Holandsku a Luxembursku sú diaľnice a väčšina hlavných ťahov pre vozidlá nad 12t celkovej hmotnosti spoplatnené formou Eurouznámky "Eurovignette".

 

Ročná

Vozidlá do 3 náprav Vrátane

vozidlá s 4 a viac nápravami

Euro 0

960,00

1.550,00

Euro 1

850,00

1.400,00

Euro 2

750,00

1.250,00

Euro 3

750,00

1.250,00

Euro 4

750,00

1.250,00

Euro 5

750,00

1.250,00

Euro 6

750,00

1.250,00

 

Mesačná

Vozidlá do 3 náprav Vrátane

vozidlá s 4 a viac nápravami

Euro 0

96,00

155,00

Euro 1

85,00

140,00

Euro 2

75,00

125,00

Euro 3

75,00

125,00

Euro 4

75,00

125,00

Euro 5

75,00

125,00

Euro 6

75,00

125,00

 

 

 

 

Týždenná

Vozidlá do 3 náprav Vrátane

vozidlá s 4 a viac nápravami

Euro 0

26,00

41,00

Euro 1

23,00

37,00

Euro 2

20,00

33,00

Euro 3

20,00

33,00

Euro 4

20,00

33,00

Euro 5

20,00

33,00

Euro 6

20,00

33,00

 

denná

Vozidlá do 3 náprav Vrátane

vozidlá s 4 a viac nápravami

Euro 0

8,00

8,00

Euro 1

8,00

8,00

Euro 2

8,00

8,00

Euro 3

8,00

8,00

Euro 4

8,00

8,00

Euro 5

8,00

8,00

Euro 6

8,00

8,00

 

Zdroj: www.eurovignettes.eu