stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktualizované: 26.8.2019 2:00 hod.

Aktuálne dopravné informácie

LINKY NA BEZPLATNÉ NAHLASOVANIE AKTUÁLNYCH UDALOSTÍ:

+421904 75 75 75

 O2: *75

ORANGE: +421905 774 074

T-COM:    +421903 774 074

Aktuálny celoštátny prehľad zjazdnosti:

Sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. 

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. 

Väčšina horských priechodov je prejazdná.

Kompa vo Vojke premáva.

Pezinská Baba zjazdná v oboch smeroch

Strečno: zjazdné v oboch smeroch v zúženom profile - aktuálne zdržania a nehody nájdete nižšie.

Hraničné priechody zdržania:

Záhorská Ves – Angern kompa premáva
Moravský Svätý Ján – Hohenau most  otvorený.
Vyšné Nemecké: nákladná vstup: 180 min, výstup: 240 min. Osobná vstup: 170 min, výstup: 60 min
Ubľa: osobná doprava vstup: 180 min, výstup: 30 min
Poľsko - na poľskej strane sa môžete sa zdržať pri priebežných kontrolách 
Maďarsko-Chorvátsko: Letenye - Goričan II - zdržanie nákladná 30 min osobná do 30 min - Stary Goričan otvoreny bez obmedzeni.
Rakúsko-Slovinsko: Ljubeljl vstup do 10 min, výstup do 10 min (v úseku pracujú cestári)
Slovinsko-Chorvátsko A4 Gruškovje: osobná na vstupe 30 min na výstupe 30 min
Sečovlje - osobná vstup do Chorvátska 30 min, výstup 15 min
Chorvátsko - Čierna Hora: do 25 min

AKTUÁLNE DOPRAVNÉ INFORMÁCIE:

RADARY:

  • v Báči, obojsmerne,
  • na rýchlostnej ceste R1, za Žiarom nad Hronom, v smere do Žarnovice,
  • v Košiciach-Šaci, v smere do centra,
  • v Kapušanoch, v oboch smeroch,
  • v Remeninách, obojsmerne a
  • v Medzilaborciach v smere do Krásneho Brodu.

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA 26.08.2019

Bratislava-Mlynská dolina

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Drotárska cesta a Matúšova ulica v Bratislave – Mlynskej doline, v úseku od Martinengovej po Lovinského. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

D2 Malacky

Z dôvodu doplnenie oplotenia - betónových zvodidiel v strednom deliacom páse je čiastočne uzatvorená diaľnica D2 na úrovni odpočívadiel Malacky. Premávka riadená prenosným dopravným značením.

Vydrany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1434 v obci Vydrany. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

D1 Sverepec

Pre výmenu mostných záverov je uzatvorený pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Považská Bystrica) v km 161,350 – 162,910 pri obci Sverepec v úseku mostov ev. č. D1-166 a D1-168. Stavebné práce sú realizované v pravom jazdnom páse v dvoch etapách. Doprava bude vedená v I. etape vo vnútornom a v II. etape vo vonkajšom jazdnom pruhu.

Nitra

V súvislosti s realizáciou stavby Úprava miestnych a účelových komunikácií je čiastočne uzatvorená ulica Dolné Hony a Na Pasienkoch v Nitre. Premávka je vedená okolo pracoviska v zmysle odsúhlaseného prenosného dopravného značenia.

D3 Žilina-západ – Letisko Žilina

Pre výstavbu portálu dopravného značenia je uzatvorený ľavý jazdný pruh na diaľnici D3, v úseku Žilina-západ – Letisko Žilina. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu

Vrícko - Kláštor pod Znievom

Pre rekonštrukciu mostného objektu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1796 v úseku Vrícko - Kláštor pod Znievom. Doprava je striedavo riadená svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu o šírke min. 2,75 m.

Hronská Breznica – Kozelník

Pre výrub stromov je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 51 v úseku Hronská Breznica – Kozelník. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Brzotín

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 3000 v intraviláne obce Brzotín (okres Rožňava). Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením.

Janovce - Kľušov

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 545 Janovce - Kľušov. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Aktuálne uzávierky

http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualne-dopravne-obmedzenia/

STELLACENTRUM

Nahlasovanie očakávaných uzávierok a mimoriadnych udalostí:

my@stellacentrum.sk

Dopravný servis non-stop Dopravné info aktuálna doprava Dopravné aktuality Doprava online Dopravný servis-aktuality Dopravná situácia na cestách online Uzávierky ciest Obchádzky zjazdnosť ciest