stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
Hyundai i30 fastback reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

Počas mesiaca máj bude vykonávaný pravidelný servis a kontrola v týchto diaľničných tuneloch. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. Pravidelná jarná údržba v tuneloch bude prebiehať v roku 2018 nasledovne:

D3 - Tunel POVAŽSKÝ CHLMEC

18.05. (od 22:00 h) - 23.05. (do 06:00 h)

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/

ZÁPAD

Bratislava

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Brnianska ulica v Bratislave v úseku od Pražskej po Patrónku, v smere von z mesta a v úseku od zastávky Dubová po Pražskú, v smere do mesta. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2018 do 11.06.2018

Bratislava-Petržalka

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Budatínska ulica v Bratislave-Petržalke, v úseku od križovatky s odbočkou k TESCO po križovatku s nadjazdom nad Panónskou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2018 09:00 h do 03.06.2018 05:00 h

Bratislava

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená Paričková ulica v Bratislave, v úseku od Niťovej ulice po Dulovo námestie. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.05.2018 do 01.06.2018

Bratislava

Pre rekonštrukciu plynovodov je uzatvorený pravý pruh na Palisádach v Bratislave, v úseku od Kuzmányho ulice v smere od centra mesta ku hradu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2018 do 04.06.2018

Bratislava

Pre stavebnú úpravu je čiastočne uzatvorená križovatka Hraničnej a Mierovej ulice v Bratislave. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.05.2018 do 31.07.2018

Bratislava

Z dôvodu: realizácie stavby Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské Nivy je uzatvorený pravý odbočovací pruh na Karadžičovej ulici v Bratislave, pred križovatkou s ulicou Mlynské Nivy a pravé jazdné pruhy na ulici Mlynské nivy, úseku od Karadžičovej po Košickú ulicu.

Platí od 07.05.2018 do 30.08.2018

Bratislava

Pre opravu zastávky mestskej hromadnej dopravy Novohradská je čiastočne uzatvorená Prievozská ulica v Bratislave, v smere do mesta. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 14.05.2018 do 24.06.2018

Bratislava

Z dôvodu realizácie horúcovodnej prípojky je čiastočne uzatvorená Mlynské nivy v Bratislave, v úseku pri Obytnom súbore  Jarabiny. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2018 do 06.07.2018

Bratislava

Pre opravu havarijného stavu na vodovodnom potrubí je uzatvorená Rajská ulica v Bratislave, v úseku od Cintorínskej po Dunajskú ulicu.

Platí od 03.05.2018 do 15.06.2018

Bratislava - Petržalka

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Panónska cesta v Bratislave - Petržalke, od okružnej križovatky v smere do centra mesta po úroveň výjazdu z Lietavskej ulice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.04.2018 do 27.05.2018

Bratislava – Nové Mesto

Pre rekonštrukciu plynovodov je od pondelka do sobody v čase od 08:00 h do 16:00 h uzatvorená Vidlicová ulica v Bratislave – Novom Meste. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 03.04.2018 do 31.05.2018

Bratislava

Pre práce na ceste je uzatvorený pravý jazdný pruh na Krížnej ulici v Bratislave, v useku od Legionárskej po Majkovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 04.04.2018 do 04.06.2018

Bratislava

Z dôvodu realizácie pripojenia objektu KR PZ na horúcovod je zjednosmernená Lazaretská ulica v Bratislave, v úseku od Špitálskej po Cukrovú ulicu. Obmedzenie je vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 15.03.2018 do 30.06.2018

Bratislava

Z dôvodu zabratia verejného priestranstva - časti chodníka je čiastočne uzatvorená Legionárska ulica v Bratislave, v úseku medzi Jiskrovou a Blumentálskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2017 do 31.08.2018

Bratislava - Kramáre

Z dôvodu zdvojenia výtlačného potrubia je čiastočne uzatvorená Stromová a Limbová ulica v Bratislave – Kramároch, v úseku od Limbovej po križovatku s Magurskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.04.2017 do 17.07.2018

Bratislava

Z dôvodu zabezpečenia vjazdu a výjazdu vozidlám stavby k Polyfunkčnému centru Einsteinova je uzatvorená miestna komunikácia medzi Einsteinovou ulicou a Zadunajskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.02.2017 do 23.12.2018

D4 Jarovce št. hr. -Jarovce D2

Z dôvodu opravy vozovky je na diaľnici D4 smer BA v km 0,500 až 0,550 uzavretý pravý jazdný pruh. Doprava je presmerovaná do voľných jazdných pruhov a usmernená dopravným značením.

D2 most nad diaľnicou D2 v úseku Kúty – Malacky

Z dôvodu vykonania zosilnenia nosnej konštrukcie je uzavretý most nad diaľnicou D2 v úseku Kúty – Malacky, približne na 8. km. Stavebné práce budú prebiehať počas úplnej uzávery mosta. Doprava nebude môcť využívať prejazd nad diaľnicou z pravostranného odpočívadla Sekule na ľavostranné odpočívadlo Sekule a späť.

Platí od 11.04.2018 do 18.07.2018

Závod

Pre rekonštrukciu je uzatvorená Sokolská ulica v obci Závod. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 25.05.2018 do 31.08.2018

Čierna Voda – Slovenský Grob

Pre údržbu vozovky, odvodňovacieho zariadenia a vodorovného dopravného značenia je uzatvorená cesta III. triedy č. 1082 v úseku Čierna Voda-Tesco – Slovenský Grob. Obchádzková trasa vedie po starej seneckej ceste s odbočením na Triblavinskú cestu alebo cez kruhový objazd v Bernolákove a Chorvátsky Grob.

Platí od 12.05.2018 do 30.06.2018

Trnava

Pre výstavbu polyfunkčnej budovy je uzatvorený pravý pruh na Paulínskej ulici v Trnave, v smere k MsÚ. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po Halenárskej a Hornopotočnej ulici.

Platí od 14.05.2018 do 31.08.2018

Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia

Pre stavebné práce je uzatvorená cesta III. triedy č. 1382 v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez obec Macov.

Platí od 08.11.2017 do 30.10.2018

Trhová Hradská – Topoľníky

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1399 v úseku Trhová Hradská – Topoľníky. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2018 do 09.11.2018

Topoľníky

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1400 v Topoľníkoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.04.2018 do 09.11.2018

Topoľčany

Z dôvodu realizácie stavebných úprav na moste je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 499 na nadjazde v Topoľčanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.03.2018 do 12.08.2018

Nitra

Pre opravu mosta cez rieku Nitra je uzatvorená ulica K rieke v Nitre. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 02.05.2018 do 29.06.2018

Nitra

Pre výstavbu verejnej kanalizácie je uzatvorená Ríbezľová ulica v Nitre. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 25.04.2018 do 08.06.2018

R1 Nitra-východ – Beladice

Pre práce na ceste je uzatvorený jeden jazdný pruh na rýchlostnej ceste R1, v úseku Nitra-východ – Beladice, v smere z Nitry do Zvolena. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľných jazdných pruhoch.

Platí od 09.04.2018 do 22.07.2018

Lužianky

Pre rekonštrukciu železničného mosta a úpravu cesty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1677 v Lužiankach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.04.2018 do 24.06.2018

Nitra - Dražovce

Pre výstavbu kruhového objazdu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 593 a cesta I. triedy č. 64 v Nitre - Dražovciach. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 28.04.2018 do 20.06.2018

Dražovce - Čakajovce

Pre výstavbu kruhového objazdu je uzatvorená cesta I. triedy č. 64 medzi Dražovcami a Čakajovcami. Obchádzka je zriadená po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami.

Platí od 28.04.2018 do 20.06.2018

Výčapy-Opatovce

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 74 vo Výčapoch-Opatovciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2018 do 27.06.2018

Tekovské Lužany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 75 v Tekovských Lužanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 28.05.2018 do 14.08.2018

Štúrovo

Pre výstavbu okružnej križovatky a rekonštrukciu je uzatvorená Nánska cesta a Komenského ulica v Štúrove, v úseku Petőfiho – odb. Salka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 08.06.2018 do 13.07.2018

Štúrovo

Pre výstavbu okružnej križovatky a rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená Nánska cesta a Komenského ulica v Štúrove, v úseku Petőfiho – odb. Salka. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 25.05.2018 do 08.06.2018

Komárno

Pre rekonštrukciu vozovky a chodníkov je čiastočne uzatvorená Eötvösova ulica v Komárne. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.04.2018 do 15.06.2018

Moravské Lieskové

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 54 v úseku Moravské Lieskové-juh – Moravské Lieskové-sever. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.04.2018 do 31.10.2018

D1 Trenčín-juh – Trenčín-západ

Pre opravu a výmenu mostných záverov je čiastočne uzatvorená diaľnica D1, v úseku Trenčín-juh – Trenčín-západ. Doprava je vedená v dvoch jazdných pruhoch pre každý smer jazdy s dopravnými obmedzeniami.

Platí od 14.04.2018 do 27.05.2018

Ilava - Pruské

Pre práce je uzatvorená cesta II. triedy č. 574 Ilava - Pruské, v úseku Podvažie-sever – Pruské.  Zriadená obchádzka  vyznačená dopravnými značkami vedie pre osobné autá a autobusy  po ceste III. triedy č. 1925 cez obec Savčina a pre nákladné autá po ceste II/507, I/57, I/61, II/574 a II/574A Pruské - Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ilava.

Platí od 21.04.2018 do 26.05.2018

D1 Púchov-Juh

Pre opravu mostných záverov je čiastočne uzatvorený diaľnica D1, v križovatke  Púchov-Juh, medzi 156. a 158. km.  Premávka je vedená obojsmerne v ľavom jazdnom páse diaľnice v jednom jazdnom pruhu pre každý smer jazdy .

Platí od 26.05.2018 do 21.06.2018        

Košeca

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1912 v obci Košeca. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2018 do 07.06.2018        

Horná Súča, Bolešov

Z dôvodu realizácie stavby Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová je uzatvorená cesta III. triedy č. 1882 a čiastočne uzatvorená cesta III, triedy č. 1882 v obci Horná Súča a cesta III. triedy č. 1916 v obci Bolešov.

Platí od 05.04.2018 do 31.05.2018 

Bolešov

Z dôvodu realizácie stavby Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v obci Bolešov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.04.2018 do 31.05.2018

Ladce

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.61 v Ladcoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2018 do 30.09.2018

Trenčianske Teplice

Pre rekonštrukciu plynovodu je čiastočne uzatvorená ulica Baračka v Trenčianskych Tepliciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 04.04.2018 do 31.05.2018

Motešice – Trenčianske Teplice

Pre výrub stromov je denne v čase od 08:00 do 17:00 hod. čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 516 v úseku Motešice – Trenčianske Teplice. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu s možnosťou krátkodobých úplných uzávierok.

Platí od 15.05.2018 do 30.06.2018

Dohňany

Pre opravu chodníka a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.49 v Dohňanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.03.2018 do 30.11.2018

Mníchova Lehota

Pre servis a údržbu predselektívnych systémov je v sobotu a nedeľu v čase od 6:00 do 18:00 hod čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 9 v Mníchovej Lehote. Doprava je vedená striedavo v ľavom jazdnom pruhu a je riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 05.05.2018 do 27.05.2018

Nimnica

Pre výstavbu železničného tunela je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do 30.11.2018

Nimnica

Pre realizáciu cyklistickej infraštruktúry a  práce na ochrannom vale rieky Váh  je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 05.03.2018 do 30.08.2018

Drietoma, Nitrianske Sučany

Pre údržbu mýtnej brány je denne od 09:00 h do 13:00 h čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 9 v Drietome a Nitrianskych. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 13.04.2017 do 31.08.2018

Trenčín

Pre opravu plynovodu je uzatvorený jeden  jazdný pruh na Hasičskej ulici a ulici Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne, v úseku od Námestia SNP po Max. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 14.05.2018 do 01.09.2018

Trenčín

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Legionárska ulica v Trenčíne – Trenčianskych Biskupiciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.08.2018

Chynorany

Pre údržbu mýtnej brány je denne od 09:00 h do 13:00 h čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v Chynoranoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 19.04.2017 do 31.08.2018

Sebedražie

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č.1773 v obci Sebedražie. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2017 do 31.08.2018

Sebedražie, Cigeľ

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č.1778 v obci Sebedražie a Cigeľ. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2017 do 31.08.2018

STRED

Veľká Bytča - Pšurnovice

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2006 v katastrálnom území obce Veľká Bytča - Pšurnovice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2018 do 30.06.2018

Raková

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 v Rakovej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 28.05.2018 do 20.07.2018

Staškov

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 v Staškove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2018 do 31.10.2018

Svrčinovec – Čierne – Skalité

Pre stavebné práce na diaľnici D3 je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v úseku Svrčinovec – Čierne – Skalité. Cestná premávka bude počas stavebných úprav usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75m prenosným dopravným značením.

Platí od 07.03.2018 do 05.06.2018

Bukov – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená miestna komunikácia Bukov – Podzávoz, v smere z Bukova po križovatku s miestnou komunikáciou na Drahošanku. Obchádzka pre vozidlá smerujúce do Bukova po miestnej komunikácii Podzávoz na cestu I. triedy 11 vedie okolo Tesca a cez most. Vozidlá z Bukova smerujúce na Drahošanku s výškou do 2,2 m musia použiť obchádzku po miestnej komunikácii okolo Tesca a nákladné vozidlá cez most a ulici A. Hlinku.

Platí od 05.03.2018 do 31.12.2020

Kysucký Lieskovec

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 2051 Kysuckom Lieskovci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky. Presmerovanie cestnej premávky je prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení po obchádzkovej trase prostredníctvom vybudovaného dočasného mostného provizória.

Platí od 21.05.2018 do 21.10.2018

Krásno nad Kysucou

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 11 v Krásne nad Kysucou. Premávka je v I. etape vedená striedavo vo voľnej časti mosta riadená svetelnou signalizáciou. V II. etape bude vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 19.05.2018 do 14.06.2018

Nesluša

Pre realizáciu plynovej prípojky k rodinnému domu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2052 v obci Nesluša. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 01.05.2018 do 30.06.2018

Rajecká Lesná, Rajecké Teplice

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v Rajeckej Lesnej a Rajeckých Tepliciach. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.04.2018 do 16.06.2018

Terchová – odbočka Vrátna – Biely Potok

Pre modernizáciu a rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 583 v úseku Terchová – odbočka Vrátna – Biely Potok. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 30.04.2018 do 08.07.2018

Turčianske Teplice – Príbovce

Pre rekonštrukciu a odstránenie havarijného stavu je vo viacerých úsekoch čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 65 medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami. Doprava je striedavo riadená svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 05.03.2018 do 16.12.2018

Nižná

Z dôvodu zlého technického stavu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Platí od 05.07.2018 do odvolania

Rabča

Pre stavebné úpravy chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 78 v Rabči. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2018 do 15.11.2018

Zákamenné – Novoť

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2270 medzi Zákamenným a Novoťou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.10.2017 do 31.05.2018

Krušetnica

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v úseku Krušetnica-západ – Krušetnica-východ. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 09.04.2018 do 01.08.2018

Krušetnica – Oravská Lesná

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 medzi Krušetnicou a Oravskou Lesnou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.10.2017 do 31.05.2018

Lokca

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v Lokci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.03.2018 do 01.08.2018

Oravský Podzámok

Pre údržbu zelene je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Oravskom Podzámku. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 19.05.2018 do 26.05.2018

Vitanová – Hladovka

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v úseku Vitanová – Hladovka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 26.03.2018 do 31.08.2018

Vitanová – Oravice

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 2311 v úseku Vitanová - Oravice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po vybudovanej dočasnej komunikácii, súbežne s mostným objektom .

Platí od 04.05.2018 do 30.09.2018

Suchá Hora

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v Suchej Hore. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2018 do 31.08.2018

Zuberec – Huty

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v úseku Zuberec – Huty. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po dočasnej panelovej komunikácii súbežne s mostným objektom.

Platí od 15.03.2018 do 15.08.2018

Ivachnová

Pre výstavbu kanalizácie je uzatvorená cesta III. triedy č. 2210 v Ivachnovej. Obchádzka je vyznačená prenosným dopravným značením vedená po ceste I. triedy č. 18 a po miestnych komunikáciách.  

Platí od 17.05.2018 do 15.09.2018                                                     

D1 Ružomberok - Čemice

Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách je uzatvorený ľavý jazdný pruh na diaľnici D1 v smere od Ružomberka po odpočívadlo Čemice v oboch smeroch. Premávka je presmerovaná do pravého jazdného pruhu toho istého jazdného pásu.

Platí od 03.04.2018 do 31.07.2018

Lazisko

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2329 v katastrálnom území obce Lazisko v okrese Liptovský Mikuláš. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od máj 2018 do december 2018

Kráľová Lehota

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2356 v Kráľovej Lehote. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od február.2018 do jún 2018

Kráľova Lehota – odb. Poprad

Pre mostných záverov a odvoddňovačov je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 72 v úseku Kráľova Lehota – odb. Poprad. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.05.2018 do 17.06.2018

Malužiná – Kráľova Lehota

Pre výmenu mostu po jeho poškodení živelnou pohromouje čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 72 v úseku Malužiná – Kráľova Lehota. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.05.2018 do 30.06.2018

Ploštín – odb. Iľanovo

Pre práce na ceste je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2333 medzi Ploštínom a odbočkou do Iľanova. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.10.2017 do 31.05.2018

Partizánska Ľupča – LiptovskáLužná

Z dôvodu havarijného stavu mosta ponad vodný tok Ľupčianka je pre nákladnú dopravu nad 18 t uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 za Partizánskou Ľupčou, v smre do Liptovskej Lužnej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí do odvolania.

Liptovská Kokava – Pribylina

Z dôvodu havarijného stavu mosta cez rieku Belá je pre nákladnú dopravu uzatvorená cesta III. triedy č. 2358 medzi Liptovskou Kokavou a Pribylinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 537 Liptovský Peter a Dovalovo.

Platí do odvolania.

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania.

Liptovská Ondrašová

Pre výstavbu elektrického vedenia a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v Liptovskej Ondrašovej, v úseku od križovatky Revolučná a Matúšku po križovatku s Ondrašovskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.01.2018 do 31.06.2018

Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 537 v úseku Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od marec 2018 do december 2018

D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš

Na severnej diaľnici D1, pred Ivachnovou, v smere z Liptovského Mikuláša je v oboch smeroch znížená rýchlosť na 80 km/h.

Platí od 04.04.2018 do 31.07.2018

D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš

Na severnej diaľnici D1 v úseku Ivachnová – Liptovský Mikuláš vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch prejdete iba v jednom pruhu.

Platí od 05.04.2018 do 31.07.2018

Liptovská Michal, Bešeňová

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2221 v Liptovskom Michale a Bešeňovej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.04.2018 do 31.05.2018

D1  Liptovský Hrádok

Pre práce na ceste je uzatvorený jeden jazdný pruh na diaľničnej prípojke severnej diaľnice D1 Liptovský Hrádok, v smere Prešov - Žilina. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 02.05.2018 do 26.07.2018

Východná – Važec

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v úseku Východná – Važec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.04.2018 do 31.05.2018

Lučenec – odb. Kalinovo

Pre práce je uzatvorená cesta I. triedy č. 16 v úseku Lučenec – odb. Kalinovo. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po dočasne vybudovanej ceste.

Platí od 24.11.2017 do 31.08.2018

Kosihy nad Ipľom

Pre opravu elektrického vedenia je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 527 v obci Kosihy nad Ipľom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 03.04.2018 do 31.05.2018

Ladzany

Pre výrub a zrezávanie stromov je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy 51 od hranice okresov Levice a Krupina po obec Ladzany. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 19.03.2018 do 31.05.2018

Ladzany - Sebechleby

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta I. triedy č. 51 medzi Ladzanmi a Sebechlebmi. Obchádzková trasa vedie cez Hontianske Nemce, Domaniky Hontianske Tesáre, Ladzany a Žemberovce.

Platí od 16.04.2018 do 02.10.2018

Modrý Kameň – Dačov Lom

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 527 v úseku Modrý Kameň – Dačov Lom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 25.04.2018 do 15.06.2018

Veľký Krtíš

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 527 v úseku Veľký Krtíš-Banícka – Veľký Krtíš-Lučenská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 14.05.2018 do 31.07.2018

R2 Zvolen - Budča

Rýchlostná cesta R2 Budča - Zvolen, medzi 231. a 233. km je z dôvodu hroziacemu riziku padania skál čiastočne uzatvorená. Doprava je obojsmerne vedená v pravom jazdnom páse a rýchlosť obmedzená na 60 km/h.

Platí od 04.08.2017 do 30.06.2018

R1 Zvolen - Sever

Pre práce je uzatvorený jeden jazdný a odbočovací pruh na diaľničnej prípojke rýchlostnej cesty R1 Zvolen – sever. Komunikácia je prejazdná v jednom až dvoch pruhoch.

Platí od 21.04.2018 do 02.06.2018

Banská Bystrica

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená Zvolenská cesta v Banskej Bystrici, v úseku od križovatky Iliaš po mostný objekt nad R1-tkou bližšie k centru. Obchádzka v smere do Zvolena vedie po mostnom objekte ponad R1-tku následne po R1-tke a ďalej po Zvolenskej ceste odbočka z R1-tky k OD Tesco, následne pokračuje k druhému mostnému objektu ponad R1-tku na konci mesta a odkiaľ je možný príjazd na Zvolenskú cestu v smere zo Zvolena do Banskej Bystrice.

Platí od 12.04.2018 do 31.05.2018

Banská Bystrica

Pre rekonštrukciu odľahčovacích kanalizačných komôr je čiastočne uzatvorená Ďumbierska ulica a Rudlovská cesta v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2018 do 15.06.2018

Banská Bystrica

Pre výstavbu čerpacej stanice je uzatvorený pravý pruh na ceste I. triedy č. 59 v Banskej Bystrici, v úseku Kostiviarska - Nový Svet. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.04.2018 do 31.05.2018

Banský Bystrica

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Partizánska cesta v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 10.05.2018 do 30.06.2018

Banský Bystrica

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Sokolovská ulica a Podháj v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 17.05.2018 do 31.08.2018

Banský Bystrica

Pre výstavbu optickej siate je čiastočne uzatvorená Bakossova ulica a ulica Pod Jesenským vrškom v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 17.05.2018 do 15.08.2018

Banský Bystrica

Pre realizáciu kanalizačnej a vodovodnej prípojky k rodinnému domu je čiastočne uzatvorená Mlynská ulica v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 17.05.2018 do 30.06.2018

R2 Zvolen – východ – Pstruša

Z dôvodu rektifikácie mostných ložísk na dvoch mostných objektoch je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R2 Zvolen – východ – Pstruša, na moste nad potokom Hradná a železničnou vlečkou v km 6,978-7,182 a moste nad Slatinou a železničnou traťou v km 7,375-7,829.

Platí od 16.04.2018 do 31.05.2018

Cinobaňa – Katarínska Huta

Z dôvodu ťažby dreva je denne od 07:30 h do 14:30 h uzatvorená cesta III. triedy č. 2710 medzi Cinobaňou a Katarínskou Hutou. V dňoch pracovného voľna a cez nedele bude uzávierka cesty prerušená.

Platí od 14.05.2017 do 01.06.2018

Lučenec

Pre realizáciu rekonštrukcie komunikácie, chodníkov a spevnených plôch je uzatvorená Železničná ulica v Lučenci, v úseku od križovatky s Jókaiho po križovatku s ulicu M. Rázusa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 10.01.2018 do 31.05.2018

Lučenec

Pre realizáciu rekonštrukciu komunikácie, chodníkov a spevnených plôch je uzatvorená Továrenská ulica v Lučenci, v úseku od križovatky s Gemerskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je po miestnych komunikáciách.

Platí od 24.04.2018 do 15.06.2018

Kriváň - Hnúšťa

Pre zosuv časti vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 526 medzi Kriváňom a Hnúšťou. Premávka je vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 2,75m, s vylúčením nákladnej dopravy nad 10 m.

Platí od 05.04.2016 do odvolania

Klenovec - Skorušina

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2767 medzi Klenovcom a Skorušinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2017 do 31.12.2018

Hnúšťa – Brádno

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 562, v úseku medzi Hnúšťou a križovatkou s cestou III. triedy č. 2747.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 21.03.2017 do 31.12.2018

Brezno – Zadné Halny

Pre opravu oporného múra je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2378 v Brezne – Zadných Halnách. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 20.11.2016 do jún 2018

VÝCHOD

Prešov

Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia bude od 07:45 h 23.05.2018 do 19:00 h 25.05.2018 uzatvorená Požiarnicka ulica v Prešove. Doprava bude usmernená dopravným značením po priľahlých komunnikáciách Zápotockého, Kúpeľná, Tarasa Ševčenka, 17. novrmbra, Požiarnicka, Urbánkova, Levočská a Obráncov mieru.

Hranovnica - Poprad

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 medzi Hranovnicou a Popradom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 13.09.2017 do august 2018

Hraničné

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 68 v Hraničnom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 04.04.2018 do 31.07.2018

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

D1 most Korytné

Z dôvodu údržbárskych a servisných prác rátajte s čiastočnou uzávierkou (zúženie jazdných pruhov) na východnej diaľnici D1 v km 372, 224 na moste Korytné. Rýchlosť je obmedzená na 60 km/h.

Platí od 16.04.2018 do 06.06.2018

Jarovnice

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3177 v Jarovniciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 03.05.2018 do 31.07.2018

Lipany

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3189 v Lipanoch, v smere do obce Lúčka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 04.04.2018 do 31.05.2018

Bzenov – Prešov

Pre práce je uzatvorená cesta II. triedy č. 546  v úseku Bzenov – Prešov-Levočská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po novovybudovanej súbežnej komunikácii.

Platí od 01.12.2017 do 31.10.2018

D1 Prešov - západ

Práce na ceste je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1, v smere Prešov - Košice od km 407. po 408. km.  Doprava v smere Prešov - Košice je presmerovaná jedným jazdným pruhom do ľavého jazdného pásu. V smere Košice - Prešov je doprava vedená dvomi zúženými pruhmi. Obojsmerná premávka je vyznačená prenosným dopravným značením s lokálnym obmedzením rýchlosti na 60 km/hod.

Platí od 15.04.2018 do 30.11.2018

Prešov

Pre prestavbu je čiastočne uzatvorená križovatka Rusínska - Arm. gen. Svobodu v Prešove. Premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 03.04.2018 do 31.08.2018

Prešov

Pre opravu poklopov je čiastočne uzatvorená cesta I. trieidy č. 18 v Prešove, na Duklianskej a Vranovskej ulici. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 25.04.2018 do 31.05.2018

Prešov

Pre prestavbu je čiastočne uzatvorená križovatka Východnej a Solivarskej ulice v Prešove. Obchádzkové trasy sú riešené pre tranzit - vozidlá nad 12t.

Platí od marec 2018 do november 2018

Kendice

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 20 v Kendiciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od marec 2018 do august 2018

Petrovany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3445 v Petrovanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 02.05.2018 do 30.10.2018

Fintice

Pre opravu vozovky je uzatvorená cesta III. triedy č. 3431 vo Finticiach. Pre osobnú dopravu je zriadená obchádzka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t je zriadená samostatná obchádzková trasa cez Prešov, Kapušany, Tulčík a Záhradné.

Platí od 07.05.2018 do 06.10.2018

Koškovce - Sigord

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3440 v úseku Koškovce - Sigord. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 02.05.2018 do 10.07.2018

Fintice

Z dôvodu prác na opevnení potoka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3431 vo Finticiach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí do 30.06.2018

Gregorovce - Terňa

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 3452 medzi obcami Gregorovce a Terňa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 19.04.2018 do 29.06.2018

Klenová

Pre zosuv vozovky je uzatvorená cesta II. triedy č. 566 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v obci Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 14.12.2017 do odvolania

Stakčín - Klenová

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3892 medzi obcami Stakčín a Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.04.2018 do odvolania

Čabiny - Sukov

Pre zosuv cestného telesa je pre nákladnú dopravu nad 7,5 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3865 medzi obcami Čabiny a Sukov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 26.04.2018 do odvolania

Ubľa

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 74 v obci Ubľa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2018 do 15.09.2018

Hostovice - Pčoliné

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 567 medzi obcami Hostovice a Pčoliné v okrese Snina. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od november.2017 do máj 2018

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 40 t uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v Krásnom Brode, v smere do Roškoviec.

Platí do odvolania

Blažice

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 576 v obci Blažice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.04.2018 do 30.09.2018

Ruské Pekľany

Pre havarijný stav na priepuste je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3460 v obci Ruské Pekľany. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí do 30.06.2018

Gelnica

Pre rekonštrukciu plochy pri železničnej stanici je čiastočne uzatvorená Partizánska ulica v Gelnici. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 16.04.2018 do 30.06.2018

Jaklovce

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta II. 546 v obci Jaklovce. Cestná doprava je vedená v zúženom jazdnom pruhu a obmedzenie cestnej dopravy je vyznačené prenosným dopravným značením.

Platí od 12.12.2017 do 31.05.2018

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Spišská Nová Ves

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená ulica Fraňa Kráľa v Spišskej Novej Vsi. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 23.03.2018 do 31.05.2018

Spišská Nová Ves

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená ulica Odborárov v Spišskej Novej Vsi. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 02.04.2018 do 30.06.2018

Gelnica

Pre rekonštrukciu NN vedenia je čiastočne uzatvorená Hlavná a Slovenská ulica v Gelnici. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 05.04.2018 do 31.05.2018

Rudňany - Poráč   

Medzi obcami Rudňany a Poráč je z dôvodu havarijného stavu vozovky pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 12 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3244.  V dvoch kritických úsekoch cesty je v oboch smeroch znížená rýchlosť na 30 km/h a cestná doprava v smere do obce Poráč je vedená v dočasných jazdných pruhoch. Obmedzenie rýchlosti a organizácia cestnej dopravy je vyznačená dočasným dopravným značením.

Platí od 02.12.2016 do 31.12.2018

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2018

D1 Budimír

Pre výstavbu mimoúrovňovej križovatky je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1 pri Budimíre, medzi 425. a 427. km. Doprava je vedená v obmedzených jazdných pruhoch v protismere.

Platí od 31.08.2017 do 17.06.2019

D1 Janovík – Budimír

Na východnej diaľnici D1 medzi Janovíkom a Budimírom je z dôvodu budovania mimoúrovňovej križovatky v oboch smeroch uzavretý jeden jazdný pruh.

Platí od 05.10.2017 do 17.06.2018

Košické Olšany - Ďurďošík

Pre výstavbu mostného objektu stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce je uzatvorená cesta I, triedy č. 19 v úseku medzi Košickými Olšanmi a Ďurďošíkom. Doprava je presmerovaná cez obchádzkovú trasu cca 450 m.

Platí od 23.03.2017 do 30.09.2018

Slivník

Z dôvodu realizácie stavebných úprav na zosuve oporného múra je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3374 v Slivníka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 26.10.2017 do 31.05.2018

Podhoroď - Ruský Hrabovec

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 566 medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a povolená rýchlosť znížená  na 60 km/hod. 

Platí od 22.11.2013 do 31.12.2018

Somotor

Pre výstavbu kanalizáciu je čiastočne uzatvorená cesta III. 3692 v obci Somotor. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruh.

Platí od 01.01.2018 do 31.12.2018

Spišská Nová Ves

Pre rekonštrukciu vodovodu je čiastočne uzatvorená Letecká ulica v Spišskej Novej Vsi. Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Obchádzka je vedená po uliciach J. Wolkera,S. Chalupku, Hurbanová, Kukučinová, Fándlyho, Šturovo nábrežie.

Platí od 20.03.2018 do 30.06.2018

Spišská Nová Ves

Pre rekonštrukciu je uzatvorená Banícka ulica v Spišskej Novej Vsi. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a  obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 16.03.2018 do 30.06.2018

Markušovce

Pre rekonštrukciu oporného múra je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3244 v Markušovciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2018 do 31.05.2018

Košice

Pre modernizáciu električkových tratí je čiastočne uzatvorená Moldavská ulica v Košiciach, v úseku od križovatky Dunajskej a Idanskej ulice po križovatku Toryskej a Štúrovej ulice. Doprava je vedená vo voľnom ľavom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu v protismere v opačnom smere je obchádzka vedená po Toryskej a Idanskej ulici.

Platí od 03.02.2018 do 30.06.2018

Dargov

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 19 v obci Dargov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 11.04.2018 do 31.10.2018

Trhovište, Bánovce nad Ondavou

Pre výstavbu kanalizáciu je čiastočne uzatvorená cesta II. 554 v obci Trhovište a Bánovce nad Ondavou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.02.2018 do 30.05.2018

Bánovce nad Ondavou

Pre výstavbu kanalizáciu je čiastočne uzatvorená cesta III. 3765 v obci Bánovce nad Ondavou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.02.2018 do 30.05.2018

Čerhov

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 79 v obci Čerhov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 11.04.2018 do 31.10.2018

Michaľany

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3664 a 3666 v Michaľanoch. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2018 do 30.06.2018

Michaľany

Pre rekonštrukciu mostov je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 3661 v Michaľanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2018 do 31.07.2018

Smižany

Z dôvodu výjazdu nákladnej dopravy zo stavby na cestu v súvislosti s uskutočňovaním stavby Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves a príjazdovej komunikácie je v rámci tejto stavby znížená rýchlosť na 50 km/h v dĺžke cca 400 m na ceste III. triedy č. 3201 pred obcou Smižany, v smere od Iliašoviec.

Platí od februára 2018 do mája 2020

Trebišov

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená ulica I. Krasku, Dobrovoľnícka, Duklianskych hrdinov a 29. augusta v Trebišove. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 01.03.2018 do 30.11.2018

Michalovce

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Kapušianska ulica v Michalovciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 31.03.2018 do 31.10.2018

Michalovce

Pre výstavbu kruhového objazdu je uzatvorená križovatka ulíc Štefánika a Kuzmányho v Michalovciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po uliciach Prof. Hlaváča, Masarykova, Rázusa a Saleziánov.

Platí od 16.04.2018 do 16.07.2018

Moravany

Pre rekonštrukciu oporného múra je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 544 v Moravanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 06.04.2018 do 15.06.2019

Kazimír

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3347 v obci Kazimír. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.12.2018

D1 Budimír

Práce na mimoúrovňovej križovatke Košice-Sever je premávka na východnej diaľnici D1, pri Budimíre, približne na 428. km vedená v čiastočne obmedzených jazdných pruhoch.

Platí od 02.05.2018 do 30.11.2018

Počas mesiaca máj bude vykonávaný pravidelný servis a kontrola diaľničných tuneloch. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. Pravidelná jarná údržba v tuneloch bude prebiehať v roku 2018 nasledovne:

D3 - Tunel POVAŽSKÝ CHLMEC

18.05. (od 22:00 h) - 23.05. (do 06:00 h)

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/