stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

OBMEDZENIA BRATISLAVA OD 15.2.2019 MAPY:

ZÁPAD

Bratislava-Staré Mesto

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodov je čiastočne uzatvorená Klobučnícka ulica (v úseku od Nedbalovej po Primaciálne námestie v dĺžke cca 100 m) v Bratislave- Starom Meste.

Platí od 20.08.2019 do 20.09.2019

Bratislava-Pútnicka

Pre realizáciu vodovná prípojka je čiastočne uzatvorená Pútnicka ulica v Bratislave-Záhorskej Bystrici, pred RD Pútnická 12. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 01.09.2019 do 10.10.2019

Bratislava

Pre rekonštrukciu optickej siete je čiastočne uzatvorená Jozefská ulica v Bratislave-Starom Meste, v úseku pred križovatkou s Nám. 1. mája. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 19.08.2019 do 16.09.2019

Bratislava-Mlynská dolina

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Drotárska cesta a Matúšova ulica v Bratislave – Mlynskej doline, v úseku od Martinengovej po Lovinského. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 01.08.2019 do 15.09.2019

Bratislava-Mlynská dolina

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Rubinsteinova ulica v Bratislave-Mlynskej doline, v úseku od Na Hrebienku po Haydnovu a Haydnova ulica, v úseku od Drotárskej po Mudroňovu.

Platí od 12.08.2019 do 06.10.2019

D2 Malacky

Z dôvodu doplnenie oplotenia - betónových zvodidiel v strednom deliacom páse je čiastočne uzatvorená diaľnica D2 na úrovni odpočívadiel Malacky. Premávka riadená prenosným dopravným značením.

Platí od 19.08.2019 do 30.09.2019

Bratislava – Mlynské nivy

Z dôvodu zabezpečenia dostatočného manipulačného priestoru okolo stavby s ohľadom na ochranu osôb a majetku je čiastočne uzatvorená ulica Mlynské nivy  (v úseku staveniska, pravý jazdný pruh, smere Turčianska ul. o dĺžke cca 100 m) v Bratislave.

Platí od 15.08.2019 do 14.08.2020

Bratislava- Cesta do spaľovne

Pre preložku kanalizačného zberača je v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je uzatvorená Cesta do spaľovne (o dĺžke cca 100 m). Premávka je vedená po vybudovanej dočasnej obchádzkovej komunikácii.

Platí od 05.08.2019 do 30.11.2019

Bratislava-Prístavná

Za účelom realizácie dvoch prípojok vodovodu je čiastočne uzatvorená Prístavná ulica (v úseku ulíc Plátenícka – Súkennícka, ľavý jazdný pruh v smere k Prístavnému mostu o dĺžke cca 40 m) v Bratislave.

Platí od 07.08.2019 do 01.09.2019

Bratislava – Tomášiková

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Tomášiková ulica v Bratislave-Ružinove, v úseku od križovatky s Vajnorskou po budovu Slovenskej sporiteľnej, v smere na Trnavskú cestu.

Platí od 05.08.2019 do 01.09.2019

Bratislava – Pri Šajbách

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená ulica Pri Šajbách v Bratislave-Rači, v úseku od Pastierskej po Sklabinskú ulicu.

Platí od 05.08.2019 do 01.09.2019

Bratislava - Karloveská

Z dôvodu prác na stavbe Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála je v Bratislave čiastočne uzatvorená Karloveská ulica (vnútorný jazdný pruh v smere do Dúbravky od križovatky s ulicou Líščie údolie /IUVENTA/ po križovatku s ulicou Harmincova)

Platí od 29.07.2019 do 31.08.2019

Bratislava-Staré Mesto

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodov je čiastočne uzatvorená Záhradnícka ulica (pravý jazdný pruh v smere od Karadžičovej ulice po Odborárske námestie v dĺžke cca 480 m) v Bratislave-Starom Meste.

 Platí od 25.07.2019 do 13.09.2019

Bratislava-Ružinov

Za účelom prestavby MÚK Prievoz II. etapa v rámci stavby Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia je úplne uzatvorená miestna komunikácia pod Prístavným mostom – výjazdy a zjazdy na/z mimoúrovňovej križovatky (kruhový objazd) a miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica (v smere od Bajkalskej ul., v smere od križovatky s vjazdom do prístavu a krátky prejazd oproti čerpacej stanice Jurki) a čiastočne uzatvorená miestna komunikácia II. triedy Prístavná ulica (ľavý jazdný pruh v smere k Prístavnému mostu, pred križovatkou s vjazdom do prístavu) v Bratislave v mestskej časti Ružinov.

Platí od 26.07.2019 do 31.03.2020

Bratislava – Devínska Nová Ves

Z dôvodu uskutočnenia verejnoprospešnej líniovej stavby Vodovod Eisnerova-Záhradná je čiastočne uzatvorená Eisnerova ulica (v úseku Štefana Králika – Pod Glavicou) a Opletalova ulica (v križovatke s Istrijskou) v Bratislave -Devínskej Novej Vsi.

Platí od 01.07.2019 do 31.08.2019

Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61  v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 19.09.2018 do odvolania

Bratislava-Bajkalská

Z dôvodu preložky horúcovodného rozvodu je čiastočne uzatvorená Bajkalská ulica (výjazdová rampa Bajkalská ul. - pravý jazdný pruh /Prístavný most/ smer diaľnica D1 Trnava) v Bratislave.

Platí od 02.07.2019 do 31.10.2019

D2 Bratislava – Rajka

Pre opravu vozovky je uzatvorená diaľnica D2 Bratislava – Rajka, v km 80,200 - 80,500. Premávka je vedená vo voľných jazdných pruhoch.

Platí od 04.06.2019 do 11.11.2019

Bratislava-Karloveská

Z dôvodu prác na stavbe Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála je čiastočne uzatvorená Karloveská ulica v Bratislave (ľavý jazdný pruh v úseku cca 200 m za križovatkou s Molecovou v smere z centra po cca 100 m za obrátiskom električiek Karlova Ves; pravý jazdný pruh v smere do centra v úseku za odbočkou Svíbová po obrátisko električiek Karlova Ves a zúženie jazdných pruhov v smere do centra v úseku od križovatky s Kuklovskou po cca 200 m pred križovatkou s Molecovou) a Kuklovská ulica (v križovatke s Karloveskou – odbočovací pruh smer Dúbravka a odbočovací pruh z Karloveskej v smere z centra).

Platí od 22.06.2019 do 27.09.2019

Bratislava-Vyšehradská

Z dôvodu opravy prepadu na komunikáciíje čiastočne uzatvorená Vyšehradská ulica v Bratislave-Petržalke, v úseku zastávka MHD Vyšehradská, v smere do mesta. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 08.07.2019 do 31.08.2019

Bratislava-Panónska

Z dôvodu opravy prepadu na komunikáciíje čiastočne uzatvorená Panónska cesta v Bratislave-Petržalke, v úseku zastávky MHD Nákupná zóna, v smere do mesta. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 17.06.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Slovnaftská

Za účelom napojenia horúcovodného rozvodu v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je uzatvorený pravý jazdný pruh na Slovnaftskej ulici v Bratislave-Ružinove, pri odbočke k Prístavu, v smere k Slovnaftu.

Platí od 25.02.2019 do 30.11.2019

Bratislava-Bajkalská

Pre preložku vodovodu v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je čiastočne uzatvorená Bajkalská ulica (v mieste niky - zastávky MHD, v smere do centra mesta, v úseku pod mostom železničnej vlečky) v Bratislave v mestskej časti Ružinov.

Platí od 10.06.2019 do 31.10.2019

D4 Jarovce

Pre výstavbu nového diaľničného mosta rátajte s dopravnými obmedzeniami na diaľnici D4, v úseku Jarovce/Kittsee (A) – Jarovce, v smere z Rakúska do Bratislavy.

Platí od 14.01.2019 do 31.08.2019

Malacky

Pre rekonštrukciu mosta na ceste II. triedy č. 503 je uzatvorená výjazdová vetva diaľnice D2 do Malaciek. Premávka je vedená po novovybudovanej obchádzkovej trase v blízkosti rekonštruovaného mosta. Obchádzková trasa je pred a za mostom napojená na cestu II/503.

Platí od 18.05.2019 do 31.08.2019

Stupava

Pre rekonštrukciu plynovodu je čiastočne uzatvorená miestna komunikácia v Stupave, v úseku od Malackej po Kalinčiakovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.05.2019 do 15.09.2019

Malacky

Pre rekonštrukciu plynovodu je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 2 v Malackách, v úseku od Hviezdoslavovej po Boreckého ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 07.06.2019 do 15.11.2019

D2 Jarovce

Pre výstavbu piliera č.2 v mieste budúcej mimoúrovňovej križovatky Jarovce je uzatvorený ľavý jazdný pruh kolektora spolu s odstavným pruhom diaľnice D2 v smere na Maďarsko.

Platí od 20.05.2019 do 30.09.2019

D2 Závod – Sekule

Pre práce je čiastočne uzatvorená diaľnica D2, v úseku Závod – Sekule, v smere do Českej republiky. Doprava je vedená v protismernom jazdnom páse pre oba smery dopravy. Max. rýchlosť je obmedzená na 80 km/h.

Platí od 06.07.2019 do 15.09.2019

Bratislava

Pre rekonštrukciu kanalizačného zberača je čiastočne uzatvorená Sliačska ulica v Bratislave, v úseku od Tupého ul. po VÚZ po etapách. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 06.05.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Ružinov

Za účelom kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená Svätoplukova ulica v Bratislave – Ružinove, v križovatke s ulicou Mlynské nivy, pravé odbočenie do ulice Mlynské nivy zo Svätoplukovej ul. a priame smery v križovatke v smere od Prievozskej ul., v smere do mesta. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Ružinov

Z dôvodu kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená Páričkova ulica v Bratislave - Ružinove, v úseku od Svätoplukovej po Karadžičovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Staré Mesto, Ružinov

Z dôvodu realizácie kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské Nivy je úplne uzatvorená miestna komunikácia II. triedy Mlynské nivy, čiastočne uzatvorená križovatka Mlynské Nivy - Karadžičova a čiastočna uzatvorená križovatka Mlynské Nivy – Svätoplukova v Bratislave – Starom Meste a Ružinove.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava

V Bratislave sú pre práce úplne uzatvorené miestne komunikácie pod Prístavným mostom – výjazdy a zjazdy na/z mimoúrovňovej križovatky (kruhový objazd). Obmedzenia sa týkajú miestnej komunikácie od Prístavnej ul., v smere na Slovnaftskú ul., výjazdovej rampy od Prístavnej ul. v smere na kruhový objazd pod Prístavným mostom smer na diaľnicu D1 (Trnava), výjazdovej rampy na kruhovom objazde v smere od diaľnice D1 (Trnava) v smere na Prístavnú ul., výjazdovej a zjazdovej rampy na/z kruhového objazdu pod Prístavným mostom v smere od Slovnaftskej ul. a výjazdovej a zjazdovej rampy na/z kruhového objazd pod Prístavným mostom v smere od Bajkalskej ulice. Obchádzkové trasy sú vyznačené dočasným dopravným značením vedených po uliciach Bajkalská, Slovnaftská, Prístavná, Plynárenská, Gagarinova, Prievozská, Mlynské nivy, Košická, Landererova a diaľnici D1.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava    

Pre budovanie infraštruktúry AS Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená križovatka Mlynské nivy – Karadžičová v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 13.07.2018 do 19.09.2019

Bratislava

V Bratislave je z dôvodu preložky horúcovodu čiastočne uzatvorená výjazdová rampa z diaľnice D1 na Bajkalskú ulicu - pravý jazdný pruh /Prístavný most/ smer diaľnica D1 Trnava.

Platí od 14.01.2019 do 31.12.2019

Bratislava

Pre výstavbu infraštruktúry AS Mlynské Nivy je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Mlynské Nivy – Karadžičova v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 26.11.2018 do 31.10.2019

D1 Bratislava – Vajnory – Senec

Pre práce na križovatke Triblavina je obmedzená doprava na diaľnici D1 Bratislava – Vajnory – Senec, približne na 18. km. Premávka je vedená v troch zúžených jazdných pruhoch pre každý smer jazdy. Pracovisko je vyznačené prenosným dopravným značením a rýchlosť znížená na 80 km/h.

Platí od 16.08.2018 do 31.12.2019

Šamorín - Kvetoslavov

Pre výstavbu rýchlostnej cesty R7 Ketelec-Dunajská Lužná je uzatvorená cesta II. triedy č. 503  Šamorín – Kvetoslavov. Obchádzková trasa je vyznačená dopravným značením po subežnej komunikácii.

Platí od 18.01.2019 do 31.03.2020

Bratislava – Karlová Ves

Z dôvodu zosuvu skaly je uzatvorený pravý pruh na Devínskej ceste v Bratislave – Karlovej Vsi, v úseku od ulice Nad Dunajom, v smere do Devína. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

D2 Malacky – Závod

Pre výstavbu zvodidiel je uzatvorený ľavý jazdný pruh na diaľnici D2, v úseku Malacky – Závod. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 22.08.2019 do 30.09.2019

Sládkovičovo-sever – R1 Sereď

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 62, v úseku Sládkovičovo-sever – R1 Sereď. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 3,5 metra.

Platí od 24.08.2019 do 10.09.2019

Banka

Pre modernizáciu je čiastočne uzatvorená cesta II, triedy č. 499 v obci Banka. Doprava je počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu súbežne s opravovaným úsekom cesty, pričom je riadená a usmerňovaná prenosným dopravným značením a v prípade potreby aj regulovčíkmi.

Platí od 02.09.2019 do 15.11.2019

Hlohovec

Od pondelka 12.08.2019 do 12.08.2020 bude uzavretý most pred Hlohovcom nákladným vozidlám nad 12 t a vozidlám kategórie T nad 12 t, okrem vozidiel FCC a vozidiel správy a údržby TTSK. Autobusom je na most  vjazd povolený. Opatrenia boli prijaté najmä z dôvodu odľahčenia mostu. Výnimku na prejazd majú iba autobusy, vozidlá SÚC a komunálne služby. Polícia od prvého dňa spustenia dopravných obmedzení situáciu dôsledne monitorouje a v prípade, že vodiči nebudú rešpektovať osadené značenie, policajné hliadky sú pripravené situáciu riešiť v zmysle zákona.

Holíč

Pre rekonštrukciu mostov je uzatvorená cesta I. triedy č. 51v úseku od km 62,125 po km 62,386 v k. ú. mesta Holíč, na trase Holič - Hodonín v mieste mosta cez Kopský kanál. Obchádzka je presmerovaná cez hraničný prechod Sudoměřice - Skalica. 

Platí od 22.07.2019 do 31.10.2019

Trnava

Pre rekonštrukciu povrchu komunikácie je uzatvorená Hospodárska ulica v Trnave, od svetelnej križovatky Zelený kríček - Hospodárska po svetelnú križovatku Hospodárska – Šrobárova. Obchádzková trasa je možná po Ulici Zelený kríčok a Šrobárova a usmernená prenosným dopravným značením a regulovčíkom. Ulica Hospodárska je v smere od Trstínskej cesty na železničnú stanicu prejazdná v celom jazdnom pruhu.

Platí od 12.08.2019 do 05.09.2019

R1 Trnava

Z dôvodu výmeny mostných záverov je uzatvorený ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta ev. č. R1-001. Most sa nachádza na R1 v km 0,300 v úseku križovatky R1 a I/51. Stavebné práce sú realizované v ľavom jazdnom páse v troch etapách. Doprava je vedená v dvoch voľných jazdných pruhoch.

Platí od 10.08.2019 do 22.09.2019

Trnava

Pre výstavbu okružnej križovatky Veterná – Olympijská v Trnave je uzatvorená Olympijská ulica, v úseku od vjazdu do bytového domu B03 po parkovisko na Olympijskej ulici. Obchádzková trasa je vedená po ulici Saleziánska, Špačinská a Sibírska a priľahlých uliciach vyznačená dopravným značením.

Platí od 15.07.2019 do 01.10.2019

Dolný Štál – Topoľníky

Z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 1400 v úseku Dolný Štál – Topoľníky. Premávka je vedená do voľného jazdného pruhu. 

Platí od 01.08.2019 do 30.09.2019

Lehnice

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 572 od km 21,000 (križovatka ciest II/503 a II/572) po km 25,956 (začiatok obce Lehnice). Obchádzka je vedená po ceste III/1430 Lehnice – Oľdza, ceste III/1410 Oľdza – Hubice, II/503 Hubice – smer Kvetoslavov. Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením.

Platí od 05.08.2019 do 05.12.2019

Vydrany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1434 v obci Vydrany. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 25.07.2019 do 31.08.2019

Sereď

Pre narušenú statiku mosta je pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti uzatvorená cesta I. triedy č. 62 v Seredi, v úseku Trnavská – Cukrovarská. Obmedzenie je vyznačené prenosným dopravným značením.

Platí od 25.02.2019 do odvolania

Nitra

Pre stavebné práce je uzatvorená Trieda Andreja Hlinku až Štúrova ulica v Nitre, v úseku Akademická – Wilsonovo nábrežie, v smere Topoľčany - Nové Zámky. Zriadená obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami. Nákladná tranzitná doprava musí použiť obchádzku po cestách I. triedy č. 51 a rýchlostnej ceste R1.

Platí od 28.08.2019 do 20.12.2019

Nitra

V súvislosti s realizáciou stavby Úprava miestnych a účelových komunikácií je čiastočne uzatvorená ulica Dolné Hony a Na Pasienkoch v Nitre. Premávka je vedená okolo pracoviska v zmysle odsúhlaseného prenosného dopravného značenia.

Platí od 19.08.2019 do 31.10.2019

Nitra

Pre výstavbu optickej siete je denne od 08:00 h do 17:00 h čiastočne uzatvorená ul. Zoborská, ul. Pekná, ul. Horná, ul. Holubyho, ul. Horeckého v Nitre. Premávka je vedená do voľného jazdného pruhu. 

Platí od 01.08.2019 do 20.10.2019

Nitra

Pre výstavbu optickej siete je denne od 08:00 h do 17:00 h čiastočne uzatvorená Kochova ulica a ulica Pod Plieškou v Nitre. Premávka je vedená do voľného jazdného pruhu. 

Platí od 01.08.2019 do 20.10.2019

Bojná

Pre rekonštrukciu dažďovej kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III, triedy č. 1720 v obci Bojná. . Premávka je vedená do voľného jazdného pruhu. 

Platí od 12.08.2019 do 19.10.2019

Havran – Nemčice

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 499 v úseku Havran – Nemčice. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 01.03.2019 do 24.09.2019

Nitra-Dolné Krškany

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v Nitre-Dolných Krškanoch, v úseku Muehlbauer – Na Priehon. Doprava je presmerovaná do voľného jazdného pruhu. 

Platí od 15.08.2019 do 31.08.2019

Horné Semerovce-sever – Slatina

Pre stavebné práce je uzatvorená cesta I. triedy č.75 v úseku Horné Semerovce-sever – Slatina. Obchádzka je vedená cez Horné Semerovce, Hokovce, Slatinu a opačne vyznačená dopravnými značkami.

Platí od 22.07.2019 do 23.12.2019

Nové Zámky

Pre realizáciu stavby Cesta I/75 Nové Zámky, most č. 75-016 je čiastočne uzatvorená Bezručovej ulici v Nových Zámkoch, v úseku mosta cez Nitru. Obchádzková trasa pre vozidlá nad 7,5 t je vedená Dvory nad Žitavou, Bajč a Nové Zámky. Pre vozidlá do 7,5 t po ceste III/1503, I/64, III/1495 a I/75.

Platí od 15.07.2019 do 27.12.2019

Nitra

Pre rekonštrukciu teplovodov sú čiastočne uzatvorené ulice Jurkovičova, Alexyho, Benkova, Mikovíniho, Bazovského, Borodáčova v Nitre. Obmedzenie sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 20.05.2019 do 15.10.2019

Komárno

Pre narušenú statiku mosta je uzatvorená Rákócziho až Novozámocká ulica v Komárne, v úseku Vnútorná Okružná – Slovnaft obojsmerne. Obchádzka pre vozidlá nad 15t okamžitej hmotnosti je vedená po ceste II/573 Komárno - Kameničná - Kolárovo, ďalej po ceste II/563 Kolárovo - Nové Zámky, po ceste I/64 Nové Zámky - Bajč, po ceste II/509 Bajč - Gbelce - Štúrovo.

Platí od 26.06.2019 do 31.05.2020

R1 Báb a Nitra – Západ

Z dôvodu komplexnej opravy mosta ev. č. R1-033 je čiastočne uzatvorený ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1, v úseku medzi križovatkami Báb a Nitra – Západ, v smere do Trnavy. Doprava z ľavého jazdného pásu je presmerovaná pred mostom v km 38,150 cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne v troch jazdných pruhoch (jeden v smere na Trnavu a dva v smere na Nitru). Za mostom sa vráti späť cez stredný deliaci pás v km 37,180 do ľavého jazdného pásu.

Platí od 07.05.2019 do 08.09.2019

Komárno

Pre rekonštrukciu fasády Župného domu je čiastočne uzatvorená ulica M. R. Štefánika v Komárne. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.03.2019 do 31.08.2019

Nové Zámky

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Ľanová a Mederská ulica v Nových Zámkoch. Doprava je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 15.09.2019

Komárno

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Baštová, Szinyeiho, Stredná, Nová ulica a ulica Komáromi Kacza v Komárne. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2019 do 30.09.2019

Komárno-Nová Stráž

Pre výstavbu cestného mosta cez Dunaj je uzatvorená cesta I. triedy č. 63 v Komárne – Novej Stráži. Obchádzka je vedená po stavebnom objekte SO 111-00 (v dotyku s I/63).

Platí od 07.09.2018 do 31.07.2020

Levice

Pre opravu mosta je uzatvorená Kalnícká ulica až ulica M. R. Štefánika v Leviciach, v úseku Tabaková-Dopravná, obojsmerne. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami pre netrazitnú dopravu po uliciach Mierová, Nádrážný rad, Ku Bratke, Perecká, Júrska cesta a cesta I. triedy č. 51 a pre tranzit po cestach I. triedy č. 51, 75, 76 a II. triedy č.564.

Platí od 25.05.2019 do 22.12.2019

Šurany - hranice okresu Levice

Pre modernizáciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 580 v úseku Šurany - hranice okresu Levice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2019 do 24.11.2019

Beša – Kalná nad Hronom

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 580 v úseku od intravilánu obce Beša po križovatku s cestou I. triedy č. 76. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu.

Platí od 01.03.2019 do 18.09.2019

Jur nad Hronom

Z dôvodu nepriaznivého dopravno-technického stavu mosta je  uzatvorená cesta III. triedy č. 1573 medzi obcou Jur nad Hronom a cestou I. triedy č.76. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po cestách III. triedy č. 1542, 1543 a I. triedy č.75 a 76.

Platí od 09.07.2018 do 31.12.2019

Majeríčky – hr. okr. Myjava

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 581, v úseku Majeríčky – hr. okr. Myjava. Premávka je vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu

Platí od 12.08.2019 do 30.11.2019

Trenčín

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507, v úseku Trenčín-Tesco – Trenčín-Ku Štvrtiam. Premávka je vedená v jazdných pruhoch šírky 3,25 metra.

Platí od 06.08.2019 do 15.09.2019

Trenčianske Teplice

Z dôvodu realizácie stavebných prác na autobusovej zastávke, parkovisku a priechode pre chodcov je čiastočne uzatvorená ulica 17. novembra v intraviláne mesta Trenčianske Teplice v úseku pred budovou Slovenskej pošty. Cestná doprava je usmernená prenosným dopravným značením, pričom prejazdných zostáva min. 5,5 m pre obojsmernú premávku.

Platí od 17.07.2019 do 17.10.2019

Trenčín

Pre práce je čiastočne uzatvorená ulica Dolné Pažite až Hlavná v Trenčíne, v úseku Dolné Pažite/Sigôtky – Na Kamenci obojsmerne. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 01.06.2019 do 01.09.2019

Oslany – Čereňany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v úseku Oslany – Čereňany. Premávka je vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre.

Platí od 23.04.2019 do 31.10.2019

Čereňany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v Čereňanoch. Premávka je vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre.

Platí od 05.06.2019 do 31.08.2019

Nedožery - Brezany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1802 k. ú. obce Nedožery - Brezany. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 06.05.2019 do 15.11.2019

Lazany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1800 k. ú. obce Lazany. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 06.05.2019 do 15.11.2019

Nedožery – Brezany, Lazany, Poruba

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1799 k. ú. obcí Nedožery – Brezany, Lazany a Poruba. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 06.05.2019 do 15.11.2019

Dohňany

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 49 v k. ú. obce Dohňany. Doprava je vedená v ostávajúcej častí vozovky riadená prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 20.05.2019 do 31.08.2019, 01.09.2019 do 31.10.2019

Chynorany

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v k. ú. obce Chynorany. Doprava je vedená v ostávajúcej častí vozovky riadená prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 20.05.2019 do 31.08.2019, 01.09.2019 do 31.10.2019

Nová Dubnica

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v k. ú. obce Nová Dubnica. Doprava je vedená v ostávajúcej častí vozovky riadená prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 16.05.2019 do 31.08.2019, 01.09.2019 do 31.10.2019

Drietoma, Nitrianske Sučany

Pre údržbu mýtnych brán je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 9 v k. ú. obcí Drietoma a Nitrianske Sučany. Doprava je vedená v ostávajúcej častí vozovky riadená prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 20.05.2019 do 31.08.2019, 01.09.2019 do 31.10.2019

Kľačno

Pre opravu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v obci Kľačno. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.05.2019 do 01.09.2019

Trenčín

Pre opravu plynovodu je čiastočne uzatvorená Hasičská až Gen. M. R. Štefánika ulica v Trenčíne, v úseku Nám. SNP – OC Max obojsmerne. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 24.06.2019 do 15.09.2019

Nedožery-Brezany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v Nedožeroch-Brezanoch. Doprava je vedená v ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 3,0 m striedavo resp. 5,50 m obojsmerne a riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením. Denne od 07:00 h do 18:00 h bude v prípade kolón premávka riadená minimálne dvoma náležite poučenými osobami v reflexných vestách.

Platí od 15.04.2019 do 31.10.2019

Trenčianske Teplice – Motešice

Z dôvodu rekonštrukcie chodníka je počas pracovných dní v čase od 08:00 do 17:00 hod. čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č.516 v úseku Trenčianske Teplice – Motešice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 31.12.2019

Nemšová-Kľučové

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodu je čiastočne uzatvorená Holubyho a Slnečná ulica v Nemšovej, časti Kľučové. Premávka he riadená prenosným dopravným značením v jazdných pruhoch min. šírky 2,75 m.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Trenčín-Zlatovce

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Bratislavská ulica v Trenčíne – Zlatovciach, v úseku Hlavná – Ľ. Stárka. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 15.03.2019 do 15.11.2019

Nimnica

Pre realizáciu stavby ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - východný portál tunela Diel je čiastočne uzatvorená cesta č. II. triedy č. 507 v úseku 180,300 - 180,800 km katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do december 2019

Ilava-žel. stanica – Ilava-sever

Pre poškodený most cez Vážsky kanál je uzatvorená cesta II. triedy č. 574 v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever. Zriadená obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. po ceste II/574, II/574A a I/61.

Platí od 27.11.2018 do 30.11.2019

Považská Bystrica - Horný a Dolný Milochov

Z dôvodu realizácie stavby ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - úprava komunikácie III. triedy - západný portál tunela Milochov je uzatvorená cesta III. triedy č. 1983 v Považskej Bystrici – medzi časťami Horný a Dolný Milochov - mimo zastavanej časti obce. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery po dočasnej súbežnej pozemnej komunikácii.

Platí od 04.06.2018 do 31.12.2019   

Horná Súča

Z dôvodu realizácie prác na oprave vrchného krytu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1865 a 1887 v k. ú. obce  Horná Súča. Cestná doprava je usmernená prenosným dopravným značením do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdných zostáva min. 2,75 m pre obidva smery jazdy striedavo.

Platí od 30.09.2019

Handlová

Pre opravu vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 9 v Handlovej, v úseku Nám. baníkov –Cintorínska. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre.

Platí od 26.08.2019 do 27.09.2019    

STRED

Svätý Kríž

Z dôvodu zriadenie vjazdu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2329 v k. ú. obce Svätý Kríž. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od apríl do september 2019

Strečno-motorest – Martin - Vrútky-odb. Lipovec

Pre spracovanie kalamitnej ťažby dreva je čiastočne uzatvorená cesta  I. triedy č. 18 v úseku Strečno-motorest – Martin - Vrútky-odb. Lipovec, v smere zo Žiliny do Martina. Doprava je vedená v jazdných pruhoch (1 pre každý smer jazdy) so šírkou 3,5 m. V prípade odvozu drevnej hmoty môže dôjsť ku krátkodobému zastaveniu premávky kvôli výjazdu vozidiel s drevom.

Platí od 20.08.2019 do 31.10.2019

D3 Hričovské Podhradie-Strážov

Pre budovanie informačného systému je uzatvorený ľavý jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D3 Hričovské Podhradie-Strážov, v km 0,000 - 0,300, v smere do Žiliny. Premávka je vedená v zúženom ľavom jazdnom pruhu so zníženou maximálnou povolenou rýchlosťou.

Platí od 01.08.2019 do 30.09.2019

Vrícko - Kláštor pod Znievom

Pre rekonštrukciu mostného objektu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2158 v úseku Vrícko - Kláštor pod Znievom. Doprava je striedavo riadená svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu o šírke min. 2,75 m.

Platí od 12.07.2019 do 30.09.2019

Vrícko - Kláštor pod Znievom

Pre rekonštrukciu mostného objektu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1796 v úseku Vrícko - Kláštor pod Znievom. Doprava je striedavo riadená svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu o šírke min. 2,75 m.

Platí od 12.07.2019 do 30.11.2019

Prievidza - Martin

Pre rekonštrukciu mostného objektu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 519 v úseku Prievidza – Martin, pri obci Moškovec. Doprava je striedavo riadená svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu o šírke min. 2,75 m.

Platí od 12.07.2019 do 31.08.2019

Ivančiná - Slovenské Pravno

Pre rekonštrukciu mostného objektu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2181 v úseku Ivančiná - Slovenské Pravno. Doprava je striedavo riadená svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu o šírke min. 2,75 m.

Platí od 12.07.2019 do 30.11.2019

Východná

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v obci Východná. Premávka je vedená v jazdných pruhoch šírky 3 metre.

Platí od 13.08.2019 do 31.08.2019

Pribylina

Pre pynofikáciu objektu farského úradu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2361 v Pribyline. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od apríl do september 2019

Martin

Z dôvodu obnovy vodovodu a kanalizácie pre budovy polikliniky Zdravie Martin, s. r. o. je čiastočne uzatvorená Mudroňova ulica v Martine. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 09.08.2019 do 09.10.2019             

Kysucké Nové Mesto

Pre výstavbu inžinierskych sietí je čiastočne uzatvorená ulica  D. Poľského až Murgašova v Kysuckom Novom Meste, v úseku Nábrežná – Podjazd pod železnicou, Litovelská až Vajanského ulica, v úseku D. Poľského – Belanského a Litovelská až Cesta do Rudiny, v úseku Murgašova – hranice mesta. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 01.05.2019 do 31.12.2019

Námestovo-Polom – Klin

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v úseku Námestovo-Polom – Klin. Premávka je vedená v jazdných pruhoch šírky 3 metre.

Platí od 01.08.2019 do 30.09.2019

Vysoká nad Kysucou

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 v obci Vysoká nad Kysucou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 07.08.2019 do 31.10.2019

Žilina-Trnové

Z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky k rodinnému domu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2085 v Žiline, mestskej časti Trnové. Cestná premávka je obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m.

Platí od 01.08.2019 do 30.09.2019

Dolná Tižina

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2071 v katastri obce Dolná Tižina. Cestná premávka je prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení presmerovaná do voľného jazdného pruhu o min. šírke 3,0 m.

Platí od 01.08.2019 do 31.10.2019

Tunel Horelica

Pre pravidelnú údržbu bude od 9. augusta 2019 (piatok) 22.00 hod. do 25. augusta 2019 (nedeľa) 22.00 hod. uzatvorený tunel Horelica a prípojné komunikácie I/11A v km 414,300 - 419,400. Doprava je presmerovaná v smere Čadca - Žilina pred tunelom z cesty I/11A na I/11B s pokračovaním po I/11 až po jej  prepojenie s cestou I/11A v km cca 419,300.

Svederník

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v obci Svederník. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.08.2019 do 31.10.2019

Zbyňov

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2109 v obci Zbyňov. Cestná premávka bude obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m.

Platí od 01.08.2019 do 31.10.2019

Dlhé Pole

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2092 v obci Dlhé Pole. Cestná premávka bude obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m.

Platí od 01.08.2019 do 31.10.2019

Terchová-Vrátna

Pre opravu kamenného múru je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2076 v úseku Terchová-Vrátna. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre.

Platí od 23.04.2019 do 31.08.2019

Demänovská Dolina

Pre realizáciu prístupovej komunikácie k súboru stavieb je čiastočne uzatvorená cesta  II. triedy č. 584 v k. ú.Demänovskej Doline. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl do október 2019

Nededza

Pre realizáciu osadenia betónových prefabrikátov do koryta potoka Kotrčiná je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2071 v k.ú. obce Nededza.  Presmerovanie cestnej premávky je prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení do voľného jazdného pruhu o min. šírke 3,00 m.

Platí od 29.07.2019 do 30.09.2019

Jasná – Demänovská jaskyňa slobody

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta  II. triedy č. 584 v úseku Jasná – Demänovská jaskyňa slobody. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 30.07.2019 do 31.10.2019

Oščadnica

Pre rekonštrukciu mostného objektu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 2013  v úseku Oščadnica-odb. Žilina – Oščadnica-odb. Dedovka. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 29.07.2019 do 30.11.2019

Veľké Rovné – Semeteš

Pre rekonštrukciu mostného objektu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 541 v úseku Veľké Rovné – Semeteš. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 29.07.2019 do 31.10.2019

Čierne, Svrčinovec a Skalité

Pre výstavbu vozovky v súvislosti s realizáciou stavby D3 Svrčinovec – Skalité je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.12 v obci Čierne, Svrčinovec a Skalité. Cestná premávka je usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75 m.

Platí od 24.07.2019 do 30.11.2019

D1 Liptovský Hrádok – Hybe

Z dôvodu rekonštrukcie odbočovacích a pripájacích pruhov na ľavostranné a pravostranné odpočívadlá Hybe je čiastočne uzatvorená severná diaľnica D1 v oboch smeroch, v úseku Liptovský Hrádok – Hybe v km 289,650 – 291,350. Doprava je usmernená dopravným značením do zúžených jazdných pruhov.

Platí od 24.07.2019 do 31.10.2019

Liptovský Trnovec

Pre zriadenie vjazdu z dôvodu zabezpečenia dopravného prístupu k stavbe je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2320 v Liptovskom Trnovci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do september 2019  

Pavčina Lehota – Liptovský Mikuláš D1 -  Liptovský Mikuláš

Pre opravu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v úseku Pavčina Lehota – Liptovský Mikuláš D1 Liptovský Mikuláš. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.07.2019 do 30.09.2019

Divinka

Z dôvodu realizácie elektrickej a plynovodnej prípojky k RD je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2093 v k.ú obce Divinka. Cestná premávka je presmerovaná prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení do voľného jazdného pruhu o min. šírke 3,00 m.

Platí od 10.07.2019 do 31.08.2019        

Demänová

Pre realizáciu dočasného vjazdu na parcelu 546/2, je čiastočne uzatvorená cesta  II. triedy č. 584 v k. ú. Demänovej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od mája do septembra 2019

D1, D3 Hričovské Podhradie

Pre výstavbu portálov je uzatvorený stredový deliaci pás diaľnice D1 až D3, v úseku od 184,000 km diaľnice D1 po 8,500 km diaľnice D3. pri Hričovskom Podhradí Doprava je presmerovaná do pravého jazdného pásu v oboch smeroch.

Platí od 01.06.2019 do 20.12.2019        

Konská

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2108 v obci Konská. Cestná premávka je obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m.

Platí od 01.07.2019 do 30.10.2019        

Rosina

Pre realizáciu kanalizačnej a vodovodnej prípojky k nehnuteľnosti je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2084, v k. ú. obce Rosina. Cestnej premávka je prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení  presmerovaná do voľného jazdného pruhu o min. šírke 3,00 m.

Platí od 01.07.2019 do 31.08.2019        

Bytčica-Rosina

Z dôvodu výstavby diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina, II.etapa je úplne uzavretá miestna komunikácia medzi Bytčicou a Rosinou.

Platí od 24.06.2019 do 30.11.2019        

Liptovský Mikuláš

Pre pripojenie účelovej komunikácie k stavbe je čiastočne uzatvorená Ždiarska ulica v Liptovskom Mikuláši, v úseku Okoličianska – Vitálišovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019        

Liptovský Trnovec

Pre zriadenie kanalizačnej, plynovej a vodovodnej prípojka k nehnuteľnosti je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2320 v Liptovskom Trnovci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 30.09 2019

Dovalovo

Pre zriadenie plynovej prípojky k nehnuteľnosti je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2358 v k. ú Dovalove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do september 2019  

Bobrovec

Pre zriadenie vjazdu k stavbe je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2321 v k. ú obce Bobrovec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do september 2019  

Strečno

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2057 v k. ú. obce Strečno. Cestná premávka bude počas jednotlivých etáp   (pravá, ľavá polovica resp. stred podjazdu) dopravnými značkami a zariadeniami vedená striedavo po voľnej polovici mostného objektu o šírke   min.3,0m (+1,0m koridor pre chodcov) s reguláciou dopravy cestnou   svetelnou signalizáciou (v prípade potreby zabezpečí zhotoviteľ reguláciu náležite vystrojenými a poučenými osobami), výnimočne v nevyhnutných   prípadoch bude premávka na interval max.10min zastavená regulovčíkmi úplne.

Platí od 10.06.2019 do 10.11.2019.      

Strečno

Pre rekonštrukciu mosta ev.č. 18-266 v km 465,820 je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v k. ú. obce Strečno. Premávka je vedená obojsmerne v dvoch zúžených jazdných  pruhoch o šírke 2 x 3,0m (podľa potreby sa bude uzatvárať pravá a ľavá strana   mosta, resp. stred mosta).

Platí od 12.08.2019 do 10.11.2019        

D1 Važec–Východná

Z dôvodu výkonu údržby mostov je uzavretý pravý jazdný pás severnej diaľnice D1 v úseku križovatiek Východná – Važec, v smere staničenia. Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. V I. etape bude uzavretý ľavý jazdný pás diaľnice D1 (smer  Poprad – Liptovský Mikuláš). Doprava bude vedená cez prejazdy stredným deliacim pásom obojsmerne v pravom jazdnom páse v dvoch jazdných pruhoch. V II. etape bude uzavretý pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Liptovský Mikuláš - Poprad) a doprava bude vedená cez prejazdy stredným deliacim pásom obojsmerne v ľavom jazdnom páse v dvoch jazdných pruhoch.

Platí od 08.06.2019 do 15.09.2019            

Horelica

Pre vybudovanie prejazdu na budúcu diaľnicu D3 je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 11 za výjazdom z tunela Horelica, v smere do Svrčinovca v celkovej dĺžke cca 600 m. Doprava je presmerovaná do zúžených jazdných pruhov s obmedzením rýchlosti.

Platí od 01.06.2019 do 31.12.2019

Partizánska Ľupča

Pre realizácia vodovodnej prípojky pre RD je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 k. ú. v obce Partizánska Ľupča. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 30.08.2019

Valaská Dubová

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v k. ú. obce Valaská Dubová. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami                   vedená striedavo po voľnej polovici mostných objektov o šírke min.3,50m s reguláciou dopravy cestnou svetelnou signalizáciou.

Platí od 23.05.2019 do 20.10.2019

Zákamenné

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v obci Zákamenné. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 20.05.2019 do 30.09.2019        

Predmier

Pre opravu mosta ponad potok Hradnianka je uzatvorená cesta III. triedy č. 2004 v k. ú obce Predmier. Obchádzková trasa je vedená po ceste I. triedy č. 61

Platí od 20.05.2019 do 31.08.2019

Oravská Polhora

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v Oravskej Polhore. Doprava je presmerovaná do voľného jazdného pruhu a riadená dočasným dopravným značením s použitím cestnej svetelnej signalizácie. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami vedená striedavo po súbežnej zriadenej obchádzkovej komunikácii s reguláciou dopravy cestnou    svetelnou signalizáciou.

Platí od 20.05.2019 do 20.09.2019   

Oravský Biely Potok

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v obci Oravský Biely Potok. Doprava je presmerovaná do voľného jazdného pruhu a riadená dočasným dopravným značením s použitím cestnej svetelnej signalizácie.

Platí od 09.05.2019 do 23.10.2019          

Dolný Hričov

Z dôvodu výstavy kanalizácie a vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2091 v obci Dolný Hričov. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 02.05.2019 do 31.10.2019        

Istebné

Pre rekonštrukciu plynovodov sú čiastočne uzatvorené miestne komunikácie v obci Istebné. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu.

Platí od 15.04.2019 do 31.10.2019

Čadca-Oščadnica

Z dôvodu plánovanej opravy je prekrytý mostný záver mosta evid. č. 011A-001D na ceste I. triedy č.11A v úseku Čadca-Oščadnica.

Platí od 17.04.2019 do 31.08.2019

Bobrovec

Pre zriadenie vjazdu k stavbe rodinného domu je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2322 v obci Bobrovec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od máj do september 2019

Oravská Polhora

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v Oravskej Polhore. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.04.2019 do 14.11.2019

Uhorská Ves

Pre výstavbu optickej siete je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2340 v k. u. obce Uhorská Ves. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl do september 2019

Poluvsie nad Rajčiankou

Z dôvodu výstavby chodníka Rajecké Teplice-Poluvsie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 a cesta III. triedy č. 2105 v k. u. Poluvsie nad Rajčiankou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Rabča

Pre práce na ceste je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v obci Rabča. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.04.2019 do 14.11.2019

Staškov

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 , v obci Staškov Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 31.10.2019

Liptovská Ondrašová

Pre realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky k rodinnému domu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v obci Liptovská Ondrašová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do september 2019

Huty

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2347 v intraviláne obce Huty. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do december 2019

Čadca – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená cesta III. triedy č. 2016 Čadca – Podzávoz. Premávka v oboch smeroch bude presmerovaná na súbežnú miestnu komunikáciu U Jurosi.

Platí od 09.12.2018 do 31.12.2020

D1  Liptovský Hrádok

Pre opravu mosta nad cestou II. triedy č. 537  je čiastočne uzatvorená severná diaľnica D1 v križovatke Liptovský Hrádok. Stavebné práce sú realizované za úplnej uzávery ľavého jazdného pásu (smer Liptovský Mikuláš). Doprava z ľavého jazdného pásu je pred mostom presmerovaná cez stredný deliaci pás v km 285,100 do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne. Za mostom sa vráti cez stredný deliaci pás v km 283,530 naspäť do ľavého jazdného pásu.

Platí od 30.10.2018 do 30.11.2019

Bukov – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená miestna komunikácia Bukov – Podzávoz, v smere z Bukova po križovatku s miestnou komunikáciou na Drahošanku. Obchádzka pre vozidlá smerujúce do Bukova po miestnej komunikácii Podzávoz na cestu I. triedy 11 vedie okolo Tesca a cez most. Vozidlá z Bukova smerujúce na Drahošanku s výškou do 2,2 m musia použiť obchádzku po miestnej komunikácii okolo Tesca a nákladné vozidlá cez most a ulici A. Hlinku.

Platí od 05.03.2018 do 31.12.2020

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

Hronská Breznica – Kozelník

Pre výrub stromov je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 51 v úseku Hronská Breznica – Kozelník. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.06.2019 do 31.08.2019

Banská Bystrica

Pre výstavbu optickej siete je čiastočne uzatvorená Čerešňová ulica v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.07.2019 do 31.08.2019

R1 Budča

Z dôvodu sanácie spodnej stavby mosta je v km 142,117 čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R1, v úseku pod mostom ev.č. R2-176B, ktorý sa nachádza nad cestou R1 a potokom Bieň pri Budči. Sanácia bude prebiehať vtroch etapách. V I. etape v ľavom jazdnom páse – pomalom pruhu – v jazdnom smere do Žiaru nad Hronom, v II. etape v pravom jazdnom páse – pomalom pruhu – v jazdnom smere do Banskej Bystrice, v III. etape – ľavom a pravom jazdnom páse – rýchlom pruhu – v jazdnom smere do Žiaru nad Hronom a súčasne aj v smere do Banskej Bystricu. Vedenie dopravy bude presmerované v každej etape do voľných jazdných pruhov jednotlivých pásov v smere Žiar nad Hronom i v smere na Banskú Bystricu v zmysle dočasného dopravného značenia.

Platí od 22.07.2019 do 13.09.2019

Zvolen-Neresnica

Pre výstavbu inžinierskych sietí je čiastočne uzatvorená Neresnická cesta vo Zvolene-Neresnici, v úseku motorest Suchá Kôrka – križovatka Lučenecká-Neresnická obojsmerne. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 15.07.2019 do 31.10.2019

Polomka – Hámor

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Polomka – Hámor. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 01.08.2019 do 31.08.2019

Jasná – Pavčina Lehota

Pre opravu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 , v úseku Jasná – Pavčina Lehota. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2019 do 30.09.2019

Turecká

Pre rekonštrukciu VNV je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2412 v obci Turecká v okrese Banská Bystrica. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 08.07.2019 do 31.08.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie stavby Prístavba budovy PADS SUSCCH je čiastočne uzatvorená ul. Cesta k nemocnici v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2019 do 30.09.2020

Zvolen-Neresnica

Z dôvodu výstavby oporného múru na ľavej strane potoka je jednosmerná uzávierka cesty I. triedy č. 66 vo Zvolene-Neresnici, v úseku od reštaurácie Suchá kôrka po letné kúpalisko. Doprava je regulovaná svetelnou signalizáciou.

Platí od 06.05.2019 do 31.08.2019

R2 Budča

Pre opravu mosta ev. č. R2-176B nad rýchlostnou cestou R1 a potokom Bieň pri Budči je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R2 v km 230,00-231,00 v smere jazdy Zvolen-Budča. Stavebné práce budú prebiehať v dvoch etapách. V I. etape sa bude opravovať most v ľavom jazdnom pruhu. Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu. V II. etape sa bude opravovať most v pravom jazdnom pruhu a doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu.

Platí od 24.04.2019 do 13.09.2019

Slovenská Ľupča

Pre zlý technický stav je znížená rýchlosť jazdy vozidiel na 70 km/h a zúžená vozovka z obidvoch strán na mostnom objekte ev. č. 66-079 na ceste č. I. triedy č. 66 v km 95,75 pri križovatke s cestou III. triedy č. 2427 k Biotike Slovenská Ľupča.

Platí od 13.12.2018 do 31.12.2019

Michalová

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 72 v obci Michalová v okrese Brezno. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 27.03.2019 do 30.10.2019

Potok - Rovné - Krokava

Pre ťažbu a odvoz drevnej hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2756 v úseku Potok - Rovné - Krokava v okrese Rimavská Sobota. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu šírky 2,75 m.

Platí od 15.02.2019 do 31.12.2019

Slizké – Lipovec

Pre ťažbu a odvoz drevnej hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2755 v úseku Slizké – Lipovec v okrese Rimavská Sobota. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu šírky 2,75 m.

Platí od 15.02.2019 do 31.12.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie prestavby objektu je čiastočne uzatvorená Kuzmányho, Národná a Cikkerova ulica v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.01.2019 do 30.06.2020

Kriváň - Hnúšťa

Pre zosuv časti vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 526 medzi Kriváňom a Hnúšťou. Premávka je vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 2,75m, s vylúčením nákladnej dopravy nad 10 m.

Platí od 05.04.2016 do odvolania

VÝCHOD

Košice PR3 Dargovských hrdinov

Z dôvodu realizácie sanačných prác na podhľade a spodnej stavbe opravovaného mosta ev. č. 68-070.3 je čiastočne uzatvorený privádzač PR3 v križovatke Dargovských hrdinov v Košiciach v km 111,500 – 112,000. Sanačné práce budú realizované v troch etapách. V prvej etape bude obmedzenie na krajnici pravého jazdného pásu, pričom doprava bude vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch. V druhej etape bude obmedzenie v oboch jazdných pásoch súčasne v ich vnútorných jazdných pruhoch a doprava bude vedená v oboch jazdných pásoch v dvoch zúžených jazdných pruhoch. V tretej etape bude obmedzenie na krajnici ľavého jazdného pásu a doprava bude vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch. Všetky vjazdy a výjazdy v križovatke Dargovských hrdinov zostanú zachované.

Platí od 18.08.2019 do 22.09.2019

Oborín

Pre výstavbu kanalizácia a ČOV je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 552, 554 v obci Oborín. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 19.07.2019 do 06.12.2020

Stretava a Pavlovce nad Uhom

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 555 v k.ú. obcí Stretava a Pavlovce nad Uhom. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.08.2019 do 31.03.2020

Krompachy

Pre výstavba predajne LIDL je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 547 v Krompachoch. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 29.07.2019 do 30.09.2019

Čučma

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3027 v obci Čučma. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.08.2019 do 30.09.2019

Vyšný Klátov  

Pre stabilizáciu zosuvu svahu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3404 v obci Vyšný Klátov. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 17.07.2019 do 15.12.2019

Janovce - Kľušov

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 545 Janovce - Kľušov. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 29.07.2019 do 31.05.2020

Poprad

Pre rekonštrukciu križovatky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v križovatke s cestou III. triedy č. 3066 (Gánovce) extraviláne mesta Poprad. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 16.07.2019 do 31.10.2019

Kapušany

Pre rekonštrukciu mostného objektu je uzatvorená cesta II. triedy č. 545 v Kapušanoch. Obchádzka je vedená po ceste III. triedy č. 3433 v obci.

Platí od 12.08.2019 do 30.11.2019

Terňa

Pre rekonštrukcia a prístavba predajne COOP Jednota je denne od 07:00 do 18:00 h čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3452 v obci Terňa. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 22.07.2019 do 27.09.2019

Bajerov, Kvačany, Žipov, Klenov

Pre veľkoplošné výspravky je Bajerov, Kvačany, Žipov, Klenov čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 546 v rámci obcí Bajerov, Kvačany, Žipov, Klenov. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 17.07.2019 do 31.10.2019

Prešov

Pre výstavbu OC Fórum je denne od 07:00 do 18:00 h čiastočne uzatvorená Štefánikova ulica a Pavlovičovo námestie v meste Prešov. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 05.08.2019 do 30.09.2019

Čelovce

Pre výstavbu vodovodu je denne od 07:00 do 18:00 h čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3440 v obci Čelovce. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 22.07.2019 do 31.10.2019

Pušovce

Pre stavbu vodovodu je denne od 07:00 do 18:00 h čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3456 a 3466 v obci Pušovce. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 10.07.2019 do 15.09.2019

Prešov-juh

Pre výstavbu križovatky je uzatvorená diaľničná prípojka diaľnice D1 Prešov-juh. Premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu diaľnice D1 a rýchlosť obmedzená na 60 km/h.

Platí od 16.12.2018 do 15.09.2019

D1 Lemešany – Nová Polhora

Z dôvodu výmeny mostných záverov je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku mosta ev. č. D1-364 cez rieku Torysa. Most sa nachádza na D1 v km 421,100 v úseku medzi križovatkami Lemešany – Nová Polhora. Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. Doprava bude vedená v I. etape v ľavom a v II. etape v pravom jazdnom pruhu.

Platí od 10.08.2019 do 22.09.2019

D1 Fričovce – Hendrichovce, Chminianska Nová Ves – D1 Svinia

Pre údržbu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18, v úseku D1 Fričovce – Hendrichovce a Chminianska Nová Ves – D1 Svinia. Premávka je vedená striedavo obojsmerne v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 15.07.2019 do 31.08.2019

Poprad-Starý Smokovec

Z dôvodu realizácie prác na stavbe je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 534 medzi mestom Poprad a mestskou častou Starý Smokovec (mesto Vysoké Tatry). Doprava je regulovaná vo voľnom jazdnom pruhu  

Platí od 17.07.2019 do 30.06.2020

Behynce - Gemerská Ves - Jelšava – Revúca – Muráň

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 532 v úsekoch Behynce - Gemerská Ves - Jelšava – Revúca – Muráň. Práce prebiehajú v pracovných dňoch v čase od 6:00 do 20:00. Trasa je zabezpečená a označená dočasným dopravným značením.

Platí od 16.07.2019 do 30.10.2019

Markušovce

Pre výstavbu ČOV a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3244 v obci Markušovce. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 10.06.2019 do 31.12.2019

Kľušovská Zábava - Hervartov

Pre rekonštrukciu mostného objektu a obnovu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3498 v obci Kľušovská Zábava - Hervartov. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 04.07.2019 do 31.10.2019

Malá Franková

Pre protipovodňové opatrenia je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3110  v obci Malá Franková. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 08.07.2019 do 31.10.2019

Ladomirov

Pre opravu priepustu je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 74 v obci Ladomirov. Premávka je vedená v protiľahlom  jazdnom pruhu, riadená striedavo svetelnou signalizáciou.

Platí od 09.07.2019 do 15.09.2019, od 01.04.2020 do 30.06.2020

Zemplínska Šírava

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky počas letnej turistickej sezóny 2019, bolo na ceste II. triedy č. 582 na Zemplínskej Šírave osadené zvislé dopravné značenie s obmedzením rýchlosti na 50 km za hodinu v úseku od rekreačného strediska Medvedia hora, až po obec Klokočov.

Platí od 29.06.2019 do 31.08.2019

Dargov, Čerhov

Pre údržbu a opravu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 19 v obci Dargova cesta I. triedy č. 79 v obci Čerhov. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Platí od 22.05.2019 do 31.10.2019

Bánovce nad Ondavou

Pre výstavbu NN prípojky siete O2 Slovakia je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3765 v obci Bánovce nad Ondavou. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Platí od 10.07.2019 do 30.10.2019

Choňkovce

Pre rozšírenie verejného vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3811 v obci Choňkovce. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Platí od 21.06.2019 do 31.08.2019

Nižná Myšľa

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3368 pred obcou Nižná Myšľa, v smere od Bohdanoviec. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Platí od 19.06.2019 do 19.12.2019

Veľké Raškovce

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 552 pred obcou Veľké Raškovce v km 66,142. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Platí od 20.06. 2019 do 30.09.2019

Brzotín

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 3000 v intraviláne obce Brzotín (okres Rožňava). Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením.

Platí od 01.07.2018 do 31.10.2019

Kyjov – Pusté Pole    

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 68 v úseku Kyjov – Pusté Pole-sever. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 10.06.2019 do 31.08.2019

Soboš                           

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 73 v obci Soboš. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 10.06.2019 do 31.08.2019

D1 Budimír (Košice- Sever)

Z dôvodu realizácie stavby je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1 v križovatke Budimír (Košice- Sever). Doprava vedená v obmedzených jazdných pruhoch.

Platí od 25.05.2019 do 31.08.2019

Vydumanec

Pre práce na ceste I. triedy č. 18 – výstavbu mostného objektu č. 208-00 most na vetve č.8 v km 620 nad cestou I/18 v k. ú obce Vydumanec je premávka vedená v ľavom jazdnom páse obojsmerne.

Platí od 03.05.2019 do 30.11.2019

Cejkov

Pre stavbu Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Zemplínske Jastabie, Cejkov - vododov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3667 v obci Cejkov. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.05.2019 do 31.10.2019

Sady nad Torysou

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3410 v Sadoch nad Torysou časť Byster. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.05.2019 do 31.12.2019

Tatranská Kotlina – Ždiar a Ždiar - Podspády

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar a Ždiar - Podspády. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.11.2019

Prešov

Pre rekonštrukciu plynovodu sú čiastočne uzatvorené miestne komunikácie Prostějovská, Antona Prídavka, Bajkalská v Prešove. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.06.2019 do 31.10.2019

Torysa

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3193 v obci Torysa. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 17.06.2019 do 30.09.2019

Prešov

Pre výstavbu cyklochodníka sú čiastočne uzatvorené miestne komuniácie Mlynský náhon a 17. novembra v meste Prešov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 30.10.2019

Hniezdne

Pre opravu mosta je uzatvorená  cesta I. triedy č. 77 v obci Hniezdne. Doprava je vedená po dočasne vybudovanej ceste a pracovisko je označené DDZ a svetelnou signalizáciou.

Platí od 25.04.2019 do 30.10.2019

Ľubotín

Pre opravu nadjazdu je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 68 v obci Ľubotín. Doprava je vedená, tak že prejazdný profil je zúžený o jeden jazdný pruh, pracovisko je označené DDZ a svetelnou signalizáciou.

Platí od 25.04.2019 do 30.10.2019

Bukovce – Makovce

Pre opravu je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 575 v úseku Bukovce - Makovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Ladomirová - Vagrinec

Pre stavebné úpravy je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 3541 v úseku Ladomirová - Vagrinec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Šandal - Radoma

Pre opravu je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 3581 v úseku Šandal - Radoma. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Sečovská Polianka

Pre práce je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 79 v úseku Sečovskej Polianke. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 30.09.2019

Vranov nad Topľou

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená  ul. Tehelná, Gorkého, Svätopluková vo Vranove nad Topľou. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 31.10.2019

Poša

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 554 v obci Poša. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 15.10.2019

Vernár

Pre rekonštrukciu havarijného stavu mosta I/66-041 je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v extraviláne obce Vernár. Premávka je vedená v jednom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.10.2019

Poprad

Pre rekonštrukciu havarijného stavu mosta I/18-389 je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 18 v intraviláne mesta Poprad. Premávka je vedená v jednom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.10.2019

Prešov-Haniska

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 20 medzi mestom Prešov a obcou Haniska. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 05.03.2019 do 30.11.2019

Mlynky

Na ceste II. triedy č. 535 v úseku Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 je pre zosuv krajnice zriadená čiastočná uzávierka – zúženie pravého pruhu v smere od Mlyniek, premávka je riadená svetelným signalizačným zariadením.

Platí od 14.02.2019 do 21.02.2020

Zboj

Pre nevyhovujúci stav mosta je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3886 v obci Zboj. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.12.2018 do 31.12.2019

Košice

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená Trieda KVP a Moskovská trieda v Košiciach. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 23.04.2019 do 30.09.2019

Michalovce

Pre rekonštrukciu verejného vodovodu je čiastočne uzatvorená Vrbovská ulica v Michalovciach. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 23.04.2019 do 31.08.2019

Ladmovce

Pre rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3685 v obci Ladmovce. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.03.2019 do 31.08.2019

Dvorianky

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 79 v obci Dvorianky. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.05.2019 do 30.11.2019

Michalovce

Pre realizáciu stavby Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko líniová časť sú čiastočne uzatvorené cesty III. triedy č. 3755, 3761, 3772, 3744, 3739, 3732, 3741 v okrese Michalovce, v úsekoch Čičarovce-Veľké Kapušany, Vojany-Veľké Kapušany, Stretavka-Drahňov, Sliepkovce-Budkovce, Šamudovce-Vrbnica, Suché-Topoľany, Staré-Zbudza. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2019 do 31.10.2020

Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Vojany

Pre realizáciu stavby Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko líniová časť je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 555 v úseku Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Vojany. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2019 do 31.10.2020

Bidovce-Ďurkov

Pre realizáciu stavby Diaľnica D1 Budimír-Bidovce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 576 v úseku Bidovce-Ďurkov. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.03.2019 do 31.10.2019

Kostoľany nad Hornádom-Obišovce

Z dôvodu rekonštrukcie cesty III. triedy č. 3390 v úseku od okr. hranice Košice - mesto - Košice - okolie pred obcou Kostoľany nad Hornádom po obec Obišovce je potrebná zvýšená opatrnosť pre práce na ceste.  Rýchlosť je znížená na 40 km/h.

Platí od 15.3.2019 do 31.08.2019

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2019

Trebišov

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Družstevná ulica, Roľníckeho povstania a SNP v Trebišove. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.03.2019 do 31.10.2019

Prešov - Levočská

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Levočská - Obráncov mieru v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.07.2018 do 30.11.2019

Ždiar                             

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v extraviláne obce Ždiar. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.11.2019

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

Klenová

Pre zosuv vozovky je uzatvorená cesta II. triedy č. 566 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v obci Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 14.12.2017 do odvolania

Stakčín - Klenová

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3892 medzi obcami Stakčín a Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.04.2018 do odvolania

Čabiny - Sukov

Pre zosuv cestného telesa je pre nákladnú dopravu nad 7,5 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3865 medzi obcami Čabiny a Sukov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 26.04.2018 do odvolania

Malá Poľana – Krásny Brod

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v úseku Malá Poľana – Krásny Brod-odb. Roškovce. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí do odvolania

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v úseku Krásny Brod-odb. Roškovce – Krásny Brod-odb. Humenné. Obchádzková trasa pre osobné auta, autobusy, zložky záchranného systému a vozidla do 3,5 t vedie po ceste III/3869 a miestných komunikáciach v oboch smeroch na cestu II/559. Pre vozidlá do 12 m, po ceste III/3869 a III/3865 do obce Čabiny a na cestu II/559 v oboch smeroch. Vozidlá nad 12 m sú zo smeru Stropkov odkláňané v obci Havaj z cesty II/575 na cestu II/554 v smere do Humenného a Vranova nad Topľou. V meste Stropkov je na ceste I/15 dočané dopravné značenie upozorňujúce na uzávierku cesty II/575 v obci Krásny Brod pre vozidlá nad 12 m.

Platí do odvolania

Egreš

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 552 v obci Egreš. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.09.2018 do 31.12.2019

Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3699 v zastavanom území obcí Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.08.2018 do 31.08.2020

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Oreské

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3742 v obci Oreské v okrese Michalovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 31.10.2019

Smižany

Z dôvodu výjazdu nákladnej dopravy zo stavby na cestu v súvislosti s uskutočňovaním stavby Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves a príjazdovej komunikácie je v rámci tejto stavby znížená rýchlosť na 50 km/h v dĺžke cca 400 m na ceste III. triedy č. 3201 pred obcou Smižany, v smere od Iliašoviec.

Platí od februára 2018 do mája 2020

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/