stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
Hyundai i30 fastback reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

Bratislava

Z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky je čiastočne uzatvorená Karadžičova ulica v Bratislave, v useku medzi Grösslingovou ulicou a ulicou Mlynské nivy, v smere z centra. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.03.2018 do 01.04.2018

Bratislava

Z dôvodu predlženia odbočovavieho pruhu a chodníka v rámci stavby BERGAMON – Polyfunkčný areál je čiastočne uzatvorená ulica Mlynské nivy v Bratislave. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2018 do 14.04.2018

Bratislava – Podunajské Biskupice

Z dôvodu realizácie okružnej križovatky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1030 medzi Bratislavou - Podunajskými Biskupicami a križovatkou s cestou II. triedy č. 572. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.02.2018 do 15.04.2018

Bratislava - Dúbravka

Pre zabezpečenie vjazdu a výjazdu vozidlám stavby k Polyfunkčnému domu Na Vrátkach je čiastočne uzatvorená Nejedlého ulica v Bratislave - Dúbravke, pred križovatkou s ulicou Na Vrátkach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.11.2016 do 30.04.2018

Bratislava

Z dôvodu zabratia verejného priestranstva - časti chodníka je čiastočne uzatvorená Legionárska ulica v Bratislave, v úseku medzi Jiskrovou a Blumentálskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2017 do 31.08.2018

Bratislava - Kramáre

Z dôvodu zdvojenia výtlačného potrubia je čiastočne uzatvorená Stromová a Limbová ulica v Bratislave – Kramároch, v úseku od Limbovej po križovatku s Magurskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.04.2017 do 17.07.2018

Bratislava

Z dôvodu zabezpečenia vjazdu a výjazdu vozidlám stavby k Polyfunkčnému centru Einsteinova je uzatvorená miestna komunikácia medzi Einsteinovou ulicou a Zadunajskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.02.2017 do 23.12.2018

Šaštín – Stráže – Borský Mikuláš

Pre motoristické preteky bude 24. a 25.3.2018 v čase od 09:00 h do 16:30 h uzatvorená cesta III. triedy č. 1143 v katastrálnom území obcí Šaštín – Stráže a Borský Mikuláš. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste III. triedy č. 1140, II. triedy č. 500 a II. triedy č. 590.

Senec

Pre práce na ceste je uzatvorená Štúrova až Železničná ulica v Senci, v úseku od križovatky Štúrovej a Železničnej ulice po križovatku so Šamorínskou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 09.04.2018 do 20.04.2018

Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia

Pre stavebné práce je uzatvorená cesta III. triedy č. 1382 v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez obec Macov.

Platí od 08.11.2017 do 30.10.2018

Trenčianske Teplice - Motešice

Pre výrub drevín je denne v čase od 8 – mej do 17 – tej hodiny čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 516 medzi Trenčianskymi Teplicami a Motešicami. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.03.2018 do 31.03.2018

Komárno

Pre rekonštrukciu NTL plynovodov je čiastočne uzatvorená Eötvösova, ulica v Komárne, v úseku od Špitálskej po Záhradnícku ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 28.02.2018 do 30.04.2018

Topoľčany

Z dôvodu realizácie stavebných úprav na moste je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 499 na nadjazde v Topoľčanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.03.2018 do 12.08.2018

Ladce

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.61 v Ladcoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2018 do 31.05.2018

Dohňany

Pre opravu chodníka a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.49 v Dohňanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.03.2018 do 30.11.2018

Nimnica

Pre výstavbu železničného tunela je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy v katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do 30.11.2018

Omšenie

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č.1893 v obci Omšenie. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 19.03.2017 do 27.04.2018

Lehota pod Vtáčnikom

Pre opravu elektrického vedenia bude 22.03.2018 od 07:00 h do 17:00 h čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 9 medzi Prievidzou a Novákmi, v križovatke do Lehoty pod Vtáčnikom. Doprava bude vedená striedavo v  ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 5,5 m  obojsmerne resp. o min. šírke 2,75 m  a riadená dopravnými značkami.

Štúrovo

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená Nánska cesta v Štúrove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 26.03.2017 do 03.04.2018

Čierne

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v Čiernom v okrese Čadca. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 07.11.2017 do 05.05.2018

Svrčinovec – Čierne – Skalité

Pre stavebné práce na diaľnici D3 je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v úseku Svrčinovec – Čierne – Skalité. Cestná premávka bude počas stavebných úprav usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 2,75m prenosným dopravným značením.

Platí od 07.03.2018 do 05.06.2018

Čadca - Podzávoz

Pre práce na ceste III. triedy č. 2016 preložku kanalizácie v rámci stavby diaľnice D3 Čadca je premávka vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 12.03.2018 do 14.04.2018

Bukov – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená miestna komunikácia Bukov – Podzávoz, v smere z Bukova po križovatku s miestnou komunikáciou na Drahošanku. Obchádzka pre vozidlá smerujúce do Bukova po miestnej komunikácii Podzávoz na cestu I. triedy 11 vedie okolo Tesca a cez most. Vozidlá z Bukova smerujúce na Drahošanku s výškou do 2,2 m musia použiť obchádzku po miestnej komunikácii okolo Tesca a nákladné vozidlá cez most a ulici A. Hlinku.

Platí od 05.03.2018 do 31.12.2020

Turčianske Teplice – Príbovce

Pre rekonštrukciu a odstránenie havarijného stavu je vo viacerých úsekoch čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 65 medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami. Doprava je striedavo riadená svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 05.07.2018 do 16.12.2018

Nižná nad Oravou

Z dôvodu zlého technického stavu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Platí do odvolania

Zákamenné – Novoť

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2270 medzi Zákamenným a Novoťou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.10.2017 do 31.05.2018

Krušetnica – Oravská Lesná

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 medzi Krušetnicou a Oravskou Lesnou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.10.2017 do 31.05.2018

Lokca

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v Lokci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.03.2018 do 01.08.2018

Zuberec – Huty

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v úseku Zuberec – Huty. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po dočasnej panelovej komunikácii súbežne s mostným objektom.

Platí od 15.03.2018 do 15.08.2018

Kráľová Lehota

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2356 v Kráľovej Lehote. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od február.2018 do jún 2018

Ploštín – odb. Iľanovo

Pre práce na ceste je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2333 medzi Ploštínom a odbočkou do Iľanova. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.10.2017 do 31.05.2018

Partizánska Ľupča – LiptovskáLužná

Z dôvodu havarijného stavu mosta ponad vodný tok Ľupčianka je pre nákladnú dopravu nad 18 t uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 za Partizánskou Ľupčou, v smre do Liptovskej Lužnej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí do odvolania.

Liptovská Kokava – Pribylina

Z dôvodu havarijného stavu mosta cez rieku Belá je pre nákladnú dopravu uzatvorená cesta III. triedy č. 2358 medzi Liptovskou Kokavou a Pribylinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 537 Liptovský Peter a Dovalovo.

Platí do odvolania.

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania.

Liptovská Ondrašová

Pre výstavbu elektrického vedenia a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v Liptovskej Ondrašovej, v úseku od križovatky Revolučná a Matúšku po križovatku s Ondrašovskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.01.2018 do 31.06.2018

R2 Zvolen - Budča

Rýchlostná cesta R2 Budča - Zvolen, medzi 231. a 233. km je z dôvodu hroziacemu riziku padania skál čiastočne uzatvorená. Doprava je obojsmerne vedená v pravom jazdnom páse a rýchlosť obmedzená na 60 km/h.

Platí od 04.08.2017 do 30.06.2018

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácia prestavby objektu sú čiastočne uzatvorené ulice Kuzmányho, Národná, Cikkera v Banskej Bystrici. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti  vozovky.

Platí od 10.11.2016 do 31.03.2018

Lučenec

Pre realizáciu rekonštrukcie komunikácie, chodníkov a spevnených plôch je uzatvorená Železničná ulica v Lučenci, v úseku od križovatky s Jókaiho po križovatku s ulicu M. Rázusa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 10.01.2018 do 31.05.2018

Lučenec – odbočka Kalinovo

Pre práce je uzatvorená cesta I. triedy č. 16 v úseku Lučenec – odbočka Kalinovo. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po dočasne vybudovanej ceste.

Platí od 24.11.2017 do 31.08.2018

Kriváň - Hnúšťa

Pre zosuv časti vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 526 medzi Kriváňom a Hnúšťou. Premávka je vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 2,75m, s vylúčením nákladnej dopravy nad 10 m.

Platí od 05.04.2016 do odvolania

Klenovec - Skorušina

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2767 v medzi Klenovcom a Skorušinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2017 do 31.12.2018

Hnúšťa – Brádno

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 562, v úseku medzi Hnúšťou a križovatkou s cestou III. triedy č. 2747.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 21.03.2017 do 31.12.2018

Brezno – Zadné Halny

Pre opravu oporného múra je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2378 v Brezne – Zadných Halnách. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 20.11.2016 do jún 2018

Hranovnica - Poprad

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 medzi Hranovnicou a Popradom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 13.09.2017 do august 2018

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

Hraničné

Pre zosuv je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 68 v Hraničnom v okrese Stará Ľubovňa. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch riadená svetelnou signalizáciou.

Platí od 16.08.2017 do 30.04.2018

Bzenov – Prešov

Pre práce je uzatvorená cesta II. triedy č. 546  v úseku Bzenov – Prešov-Levočská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po novovybudovanej súbežnej komunikácii.

Platí od 01.12.2017 do 31.10.2018

D1 Petrovany

Z dôvodu realizácie prípravných prác na výstavbe križovatky Prešov - Juh je čiastočne uzatvorená diaľnica D1 v úseku Prešov - Juh - Budimír. Premávka je v križovatke Petrovany vedená v zúžených jazdných pruhoch a doprava je usmernená dopravným značením.

Platí od 16.10.2017 do 31.03.2018

Fintice

Z dôvodu prác na opevnení potoka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3431 vo Finticiach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí do 30.06.2018

Ruské Pekľany

Pre havarijný stav na priepuste je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3460 v obci Ruské Pekľany. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí do 30.06.2018

Hostovice - Pčoliné

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 567 medzi obcami Hostovice a Pčoliné v okrese Snina. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od november.2017 do máj 2018

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 40 t uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v Krásnom Brode, v smere do Roškoviec.

Platí do odvolania

Jaklovce

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta II. 546 v obci Jaklovce. Cestná doprava je vedená v zúženom jazdnom pruhu a obmedzenie cestnej dopravy je vyznačené prenosným dopravným značením.

Platí od 12.12.2017 do 31.05.2018

Bystrany

Pre výstavbu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta II. 536 a III. triedy č. 3242 v obci Bystrany. Doprava je vedená v oboch jazdných pruhoch.

Platí od 05.10.2017 do 31.03.2018

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Hrabušická Píla - Stratená

Z dôvodu nevykonávania zimnej údržby je uzatvorená cesta III. 3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená. Uzávierka cesty je označená zvislým dopravným značením.

Platí od 11.10.2017 do 10.05.2018

Úhorná - Krásnohorské Podhradie

Z dôvodu nevykonávania zimnej údržby je uzatvorená cesta II. 549 v úseku Úhorná - Krásnohorské Podhradie. Uzávierka cesty je označená zvislým dopravným značením.

Platí od 11.10.2017 do odvolania

Spišská Nová Ves

Pre rekonštrukciu vodovodu je čiastočne uzatvorená Školská, Hviezdoslavova a Slovenská ulica v Spišskej Novej Vsi. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 12.02.2018 do 30.04.2018

Rudňany - Poráč   

Medzi obcami Rudňany a Poráč je z dôvodu havarijného stavu vozovky pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 12 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3244.  V dvoch kritických úsekoch cesty je v oboch smeroch znížená rýchlosť na 30 km/h a cestná doprava v smere do obce Poráč je vedená v dočasných jazdných pruhoch. Obmedzenie rýchlosti a organizácia cestnej dopravy je vyznačená dočasným dopravným značením.

Platí od 02.12.2016 do 31.12.2018

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2018

D1 Budimír

Pre výstavbu mimoúrovňovej križovatky je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1 pri Budimíre, medzi 425. a 427. km. Doprava je vedená v obmedzených jazdných pruhoch v protismere.

Platí od 31.08.2017 do 17.06.2019

D1 Janovík – Budimír

Na východnej diaľnici D1 medzi Janovíkom a Budimírom je z dôvodu budovania mimoúrovňovej križovatky v oboch smeroch uzavretý jeden jazdný pruh.

Platí od 05.10.2017 do 17.06.2018

Košice

Pre modernizáciu električkových tratí je čiastočne uzatvorená Trieda SNP v Košiciach, v úseku Toryská - Laborecká - Ondavská - Račí potok. Doprava je vedená vo voľnom pravom jazdnom pruhu.

Platí od 05.08.2017 do 31.03.2018

Košické Olšany - Ďurďošík

Pre výstavbu mostného objektu stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce je uzatvorená cesta I, triedy č. 19 v úseku medzi Košickými Olšanmi a Ďurďošíkom. Doprava je presmerovaná cez obchádzkovú trasu cca 450 m.

Platí od 23.03.2017 do 30.09.2018

Slivník

Z dôvodu realizácie stavebných úprav na zosuve oporného múra je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3374 v Slivníka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 26.10.2017 do 31.05.2018

Podhoroď - Ruský Hrabovec

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 566 medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a povolená rýchlosť znížená  na 60 km/hod. 

Platí od 22.11.2013 do 31.12.2018

Somotor

Pre výstavbu kanalizáciu je čiastočne uzatvorená cesta III. 3692 v obci Somotor. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruh.

Platí od 01.01.2018 do 31.12.2018

Kráľovský Chlmec

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená Hlavná ulica v Kráľovskom Chlmci, v úseku od Horešskej po Kapušanskú ulicu. Premávka je vedená striedavo obojsmerne v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 19.01.2018 do 31.03.2018

Spišská Nová Ves , Tepličská cesta

V Spišskej Novej Vsi - na ulici Tepličská cesta je čiastočná uzávierka cesty – jedného jazdného pruhu v dĺžke 50 m. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu a obmedzenie je vyznačené prenosným dopravným značením. 

Platí od 12.02.2018 do 31.03.2018

Košice

Pre modernizáciu električkových tratí je čiastočne uzatvorená Moldavská ulica v Košiciach, v úseku od križovatky Dunajskej a Idanskej ulice po križovatku Toryskej a Štúrovej ulice. Doprava je vedená vo voľnom ľavom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu v protismere v opačnom smere je obchádzka vedená po Toryskej a Idanskej ulici.

Platí od 03.02.2018 do 30.06.2018

Trhovište, Bánovce nad Ondavou

Pre výstavbu kanalizáciu je čiastočne uzatvorená cesta II. 554 v obci Trhovište a Bánovce nad Ondavou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.02.2018 do 30.05.2018

Bánovce nad Ondavou

Pre výstavbu kanalizáciu je čiastočne uzatvorená cesta III. 3765 v obci Bánovce nad Ondavou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.02.2018 do 30.05.2018

Smižany

Z dôvodu výjazdu nákladnej dopravy zo stavby na cestu v súvislosti s uskutočňovaním stavby Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves a príjazdovej komunikácie je v rámci tejto stavby znížená rýchlosť na 50 km/h v dĺžke cca 400 m na ceste III. triedy č. 3201 pred obcou Smižany, v smere od Iliašoviec.

Platí od februára 2018 do mája 2020

Valaliky

Pre rekonštrukciu železničného priecestia je uzatvorená cesta III. triedy č. 3416 v obci Valaliky. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Geču, Čaňu a Šebastovce.

Platí od 14.03.2018 do 16.03.2018 a od 26.03.2018 do 28.03.2018

Snina

Pre práce je uzatvorená cesta I. triedy č. 74 v úseku Snina-odb. kúpalisko – Stakčín. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po dočasne vybudovanej ceste.

Platí od 19.03.2018 do 23.03.2018

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/