stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
Hyundai i20 Advertisement reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

OBMEDZENIA BRATISLAVA OD 15.2.2019 MAPY:

ZÁPAD

Bratislava – Ružinov

Za účelom kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená Svätoplukova ulica v Bratislave – Ružinove, v križovatke s ulicou Mlynské nivy, pravé odbočenie do ulice Mlynské nivy zo Svätoplukovej ul. a priame smery v križovatke v smere od Prievozskej ul., v smere do mesta. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Ružinov

Z dôvodu kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená Páričkova ulica v Bratislave - Ružinove, v úseku od Svätoplukovej po Karadžičovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Ružinov

Za účelom napojenia horúcovodného rozvodu v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je uzatvorený pravý jazdný pruh na Slovnaftskej ulici v Bratislave-Ružinove, pri odbočke k Prístavu, v smere k Slovnaftu.

Platí od 25.02.2019 do 31.05.2019

Bratislava – Staré Mesto, Ružinov

Z dôvodu realizácie kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské Nivy je úplne uzatvorená miestna komunikácia II. triedy Mlynské nivy, čiastočne uzatvorená križovatka Mlynské Nivy - Karadžičova a čiastočna uzatvorená križovatka Mlynské Nivy – Svätoplukova v Bratislave – Starom Meste a Ružinove.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava

V Bratislave sú pre práce úplne uzatvorené miestne komunikácie pod Prístavným mostom – výjazdy a zjazdy na/z mimoúrovňovej križovatky (kruhový objazd). Obmedzenia sa týkajú miestnej komunikácie od Prístavnej ul., v smere na Slovnaftskú ul., výjazdovej rampy od Prístavnej ul. v smere na kruhový objazd pod Prístavným mostom smer na diaľnicu D1 (Trnava), výjazdovej rampy na kruhovom objazde v smere od diaľnice D1 (Trnava) v smere na Prístavnú ul., výjazdovej a zjazdovej rampy na/z kruhového objazdu pod Prístavným mostom v smere od Slovnaftskej ul. a výjazdovej a zjazdovej rampy na/z kruhového objazd pod Prístavným mostom v smere od Bajkalskej ulice. Obchádzkové trasy sú vyznačené dočasným dopravným značením vedených po uliciach Bajkalská, Slovnaftská, Prístavná, Plynárenská, Gagarinova, Prievozská, Mlynské nivy, Košická, Landererova a diaľnici D1.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava

Z dôvodu opravy je uzatvorená Dúbravska cesta v Bratislave, v úseku medzi Botanickým ústavom SAV a Dúhovou škôlkou Westend Gate. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 24.01.2019 do 30.04.2019

Bratislava

Z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské nivy v Bratislave je čiastočne uzatvorená miestna komunikácia II. triedy Komunikácia pred autobusovou stanicou (ľavá strana v smere na Mlynské nivy, v úseku medzi ulicami Páričkova a Mlynské nivy. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.01.2019 do 31.03.2019

Bratislava – Podunajské Biskupice

Za účelom preložky je uzatvorená Lieskovská cesta v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, v úseku medzi Lieskovcom a Bufetom na konci sveta, v smere k bufetu. Obchádzková trasa je vyznačená dopravným značením po miestnych komunikáciách.

Platí od 24.01.2019 do 01.07.2019

Bratislava

Pre budovanie infraštruktúry AS Mlynské nivy je znížený počet jazdných pruhov na ulici Mlynské nivy v Bratislave, v úseku Svätopluková - Karadžičová. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 14.01.2019 do 31.03.2019

Bratislava    

Pre budovanie infraštruktúry AS Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená križovatka Mlynské nivy – Karadžičová v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 13.07.2018 do 19.09.2019

Bratislava

V Bratislave je z dôvodu preložky horúcovodu čiastočne uzatvorená výjazdová rampa z diaľnice D1 na Bajkalskú ulicu - pravý jazdný pruh /Prístavný most/ smer diaľnica D1 Trnava.

Platí od 14.01.2019 do 31.12.2019

D4 Jarovce

Pre výstavbu nového diaľničného mosta rátajte s dopravnými obmedzeniami na diaľnici D4, v úseku Jarovce/Kittsee (A) – Jarovce, v smere z Rakúska do Bratislavy.

Platí od 14.01.2019 do 31.05.2019

D2/D4 Jarovce

Pre práce je čiastočne uzatvorená vetva diaľničnej križovatky D2/D4 Jarovce, v smere Bratislava - Maďarsko.

Platí od 04.12.2018 do 31.05.2019

Bratislava

Pre výstavbu infraštruktúry AS Mlynské Nivy je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Mlynské Nivy – Karadžičova v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 26.11.2018 do 31.10.2019

D1 Bratislava – Vajnory – Senec

Pre práce na križovatke Triblavina je obmedzená doprava na diaľnici D1 Bratislava – Vajnory – Senec, približne na 18. km. Premávka je vedená v troch zúžených jazdných pruhoch pre každý smer jazdy. Pracovisko je vyznačené prenosným dopravným značením a rýchlosť znížená na 80 km/h.

Platí od 16.08.2018 do 31.12.2019

Bratislava - Ružinov

Z dôvodu výstavby mosta je uzatvorený pravý jazdný pruh na Bajkalskej ulici v Bratislave – Ružinove, na vetve križovatky Prievoz, v smere CMO. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 20.11.2018 do 28.02.2019

Šamorín - Kvetoslavov

Pre výstavbu rýchlostnej cesty R7 Ketelec-Dunajská Lužná je uzatvorená cesta II. triedy č. 503  Šamorín – Kvetoslavov. Obchádzková trasa je vyznačená dopravným značením po subežnej komunikácii.

Platí od 18.01.2019 do 31.03.2020

Bratislava - Jarovce

Z dôvodu vytvorenie dočasného vjazdu je čiastočne uzatvorená Ovocná ulica v Bratislave - Jarovciach, v úseku napojenia na domovú zástavbu Triangel. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2018 do 01.02.2019

Bratislava - Tomášikova

Z dôvodu zabezpečenia staveniska je čiastočne uzatvorená Tomášikova ulica v Bratislave, v okolí bývalej reštaurácie vedľa stavby NIDO. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2018 do 01.07.2019

Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 19.09.2018 do 30.04.2019

Bratislava – Karlová Ves

Z dôvodu zosuvu skaly je uzatvorený pravý pruh na Devínskej ceste v Bratislave – Karlovej Vsi, v úseku od ulice Nad Dunajom, v smere do Devína. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

Malacky – Rohožník

Pre rekonštrukciu je uzatvorená cesta III. triedy č. 1113 medzi Malackami a Rohožníkom. Obchádzka je značená dočasným dopravným značením cez Malacky, Pernek a Kuchyňu.

Platí od 01.09.2018 do 30.08.2019

Blatná na Ostrove - Macov

Pre stavebné práce je uzatvorená cesta III. triedy č. 1383 medzi obcami Blatná na Ostrove - Macov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste III/1382 (Blatná na Ostrove – smer Lehnice) a ceste III/1379 (Macov - Trnávka).

Platí od 16.02.2019 do 31.01.2020

Trnava

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená Mikovíniho ulica v Trnave, v úseku od mosta na Mikovíniho ulici po okružnú križovatku Mikovíniho–Zelenečská. Obchádzková trasa je vedená po Nitrianskej, Tamaškovičovej a Zelenečskej ulici.

Platí od 04.02.2019 do 03.05.2019

Levice

Pre narušenú statiku je pre nákladné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti uzatvorený most na ulici M. R. Štefánika v Leviciach. Obchádzka je vyznačené prenosnými dopravnými a vedená po cestách I/51, I/76 a I/75.

Platí od 13.12.2018 do 31.05.2019

Jur nad Hronom

Z dôvodu nepriaznivého dopravno-technického stavu mosta je  uzatvorená cesta III. triedy č. 1573 medzi obcou Jur nad Hronom a cestou I. triedy č.76. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po cestách III. triedy č. 1542, 1543 a I. triedy č.75 a 76.

Platí od 09.07.2018 do 31.12.2019

Nová Stráž – Komárno-hranice mesta

Pre výstavbu nového mosta cez Dunaj je uzatvorená cesta I. triedy č. 63 v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta. Zriadená obchádzka je vyznačená dopravnými značkami.                                                                            

Platí od 07.09.2018 do 31.05.2019

Štúrovo

Pre výstavbu okružnej križovatky je uzatvorená Nánska cesta a Komenského ulica v Štúrove, v úseku Hlavná – odb. Salka obojsmerne. Zriadená obchádzka  je vedená po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami..

Platí od 18.02.2019 do 26.04.2019

Nimnica

Pre realizáciu stavby ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - východný portál tunela Diel je čiastočne uzatvorená cesta č. II. triedy č. 507 v úseku 180,300 - 180,800 km katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do december 2019

Považská Bystrica - Považská Teplá

Z dôvodu zriadenia vjazdu na stavenisko objektu cestného nadjazdu v rámci stavby ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160 km/h je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v km 174,150 - 174,450 k. ú. Považská Teplá - časť Považskej Bystrice, mimo obce. Blokované sú čiastočne obidva jazdné pruhy.

Platí od 14.08.2018 do 31.03.2019

Ilava-žel. stanica – Ilava-sever

Pre poškodený most cez Vážsky kanál je uzatvorená cesta II. triedy č. 574 v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever. Zriadená obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. po ceste II/574, II/574A a I/61.

Platí od 27.11.2018 do 30.11.2019

Považská Bystrica - Horný a Dolný Milochov

Z dôvodu realizácie stavby ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - úprava komunikácie III. triedy - západný portál tunela Milochov je uzatvorená cesta III. triedy č. 1983 v Považskej Bystrici – medzi časťami Horný a Dolný Milochov - mimo zastavanej časti obce. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery po dočasnej súbežnej pozemnej komunikácii.

Platí od 04.06.2018 do 31.12.2019

STRED

Vitanová - Oravice

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 2311 medzi obcami Vitanová a Oravice. Premávka je vedená po dočasnej komunikácií.

Platí od 23.12.2018 do 01.03.2019

Čierne, Skalité

Pre úpravu cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v k. ú. obcí Čierne a Skalité. Doprava je prenosným dopravným značením a dopravným zariadením presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu.

Platí od 13.08.2018 do 30.06.2019

Čadca – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená cesta III. triedy č. 2016 Čadca – Podzávoz. Premávka v oboch smeroch bude presmerovaná na súbežnú miestnu komunikáciu U Jurosi.

Platí od 09.12.2018 do 31.12.2020

D1  Liptovský Hrádok

Pre opravu mosta nad cestou II. triedy č. 537  je čiastočne uzatvorená severná diaľnica D1 v križovatke Liptovský Hrádok. Stavebné práce sú realizované za úplnej uzávery ľavého jazdného pásu (smer Liptovský Mikuláš). Doprava z ľavého jazdného pásu je pred mostom presmerovaná cez stredný deliaci pás v km 285,100 do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne. Za mostom sa vráti cez stredný deliaci pás v km 283,530 naspäť do ľavého jazdného pásu.

Platí od 30.10.2018 do 30.11.2019

Martin - Priekopa

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v Martine – Priekope, v úseku Martin-Košúty – Sučany-Priemyselná. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami usmernená zo štvorpruhovej  komunikácie do dvoch protismerných jazdných pruhov o šírke  3,50m tak, aby bolo možné v dvoch etapách uvoľniť zakaždým jednu polovicu mostného objektu pre realizáciu rekonštrukčných prác.

Platí od 08.06.2018 do 31.05.2019

Bukov – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená miestna komunikácia Bukov – Podzávoz, v smere z Bukova po križovatku s miestnou komunikáciou na Drahošanku. Obchádzka pre vozidlá smerujúce do Bukova po miestnej komunikácii Podzávoz na cestu I. triedy 11 vedie okolo Tesca a cez most. Vozidlá z Bukova smerujúce na Drahošanku s výškou do 2,2 m musia použiť obchádzku po miestnej komunikácii okolo Tesca a nákladné vozidlá cez most a ulici A. Hlinku.

Platí od 05.03.2018 do 31.12.2020

Nižná nad Oravou

Pre zahájenie komplexnej prestavby mostného objektu je uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Cestná premávka je obojsmerne kyvadlovým spôsobom vedená po súbežne vybudovanej obchádzkovej trase vrátane provizórneho premostenia regulovaná pomocou cestnej svetelnej signalizácie

Platí od 24.08.2018 do 30.06.2019             

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

Potok - Rovné - Krokava

Pre ťažbu a odvoz drevnej hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2756 v úseku Potok - Rovné - Krokava v okrese Rimavská Sobota. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu šírky 2,75 m.

Platí od 15.02.2019 do 31.12.2019

Slizké – Lipovec

Pre ťažbu a odvoz drevnej hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2755 v úseku Slizké – Lipovec v okrese Rimavská Sobota. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu šírky 2,75 m.

Platí od 15.02.2019 do 31.12.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie prestavby objektu je čiastočne uzatvorená Kuzmányho, Národná a Cikkerova ulica v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.01.2019 do 30.06.2020

Slovenská Ľupča

Pre zlý technický stav je znížená rýchlosť jazdy vozidiel na 70 km/h a zúžená vozovka z obidvoch strán na mostnom objekte ev. č. 66-079 na ceste č. I. triedy č. 66 v km 95,75 pri križovatke s cestou III. triedy č. 2427 k Biotike Slovenská Ľupča.

Platí od 13.12.2018 do 31.03.2019

Kriváň - Hnúšťa

Pre zosuv časti vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 526 medzi Kriváňom a Hnúšťou. Premávka je vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 2,75m, s vylúčením nákladnej dopravy nad 10 m.

Platí od 05.04.2016 do odvolania

VÝCHOD

Mlynky

Na ceste II. triedy č. 535 v úseku Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 je pre zosuv krajnice zriadená čiastočná uzávierka – zúženie pravého pruhu v smere od Mlyniek, premávka je riadená svetelným signalizačným zariadením.

Platí od 14.02.2019 do 21.02.2020

Zboj

Pre nevyhovujúci stav mosta je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3886 v obci Zboj. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.12.2018 do odvolania

D1 Prešov-juh

Pre výstavbu križovatky je uzatvorená  diaľničná prípojka Prešov-juh východnej diaľnice D1, v smere z Prešova do Košíc. Premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu diaľnice. Rýchlosť je obmedzená na 60 km/h.

Platí od 16.12.2018 do 31.05.2019

D1 Janovík – Budimír

Pre výstavbu križovatky Budimír je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1, v úseku Janovík – Budimír, v smere z Prešova do Košíc. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch. V opačnom smere je diaľnica uzatvorená. Obchádzka je vedená po novovybudovanej vetve križovatky. Rýchlosť je obmedzená na 60 km/h.

Platí od 16.12.2018 do 15.04.2019

Herľany – Banské

Cesta II. triedy č. 576 v úseku od okresnej hranice VT/KS po obec Herľany, od km 17,00 po km 22,736 je v zmysle platného schváleného operačného plánu zimnej údržby ciest v období od 1.11. do 31.3 neudržiavaná.

D1 Lemešany – Prešov-juh

Pre údržbu odvodňovacieho zariadenia je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1, v úseku Lemešany – Prešov-juh, v smere z Košíc do Prešova. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 26.11.2018 do 31.05.2019

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2019

Úhorná kopec – Krásnohorské Podhradie

Cesta II. triedy č. 549 Úhorná kopec – Krásnohorské Podhradie je v úseku staničenia od km 20,667 po km 28,500 uzavretá, nakoľko na uvedenom úseku cesty nebude zabezpečovaná zimná údržba. Uzávierka cesty je označená zvislým dopravným značením.

Platí od 19.11.2018 do 31.03.2019

Spišský Štvrtok - Stratená

Cesta III. triedy č. 3227 Spišský Štvrtok - Stratená je v úseku staničenia od km 26,447 po km 28,145 uzavretá, nakoľko na uvedenom úseku cesty nebude zabezpečovaná zimná údržba. Uzávierka cesty je označená zvislým dopravným značením.

Platí od 19.11.2018 do 31.03.2019

Trebišov

Pre stavbu Trebišov, ul. Jablonková - úprava NN a DP je čiastočne uzatvorená ul. Kpt. Nálepku v Trebišove. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.12.2018 do 31.03.2019

D1 Budimír - Košice most VSS

Pre výstavbu mimoúrovňovej križovatky Budimír je čiastočne uzatvorený privádzač diaľnice D1 Budimír - Košice most VSS. Doprava je vedená v obmedzených jazdných pruhoch. Rýchlosť je obmedzená na 40 km/h.

Platí od 23.06.2017 do 15.04.2019

D1 Malý Šariš - Prešov

Práce na diaľnici je striedavo uzatvorený ľavý a pravý jazdný pruhu výjazdovej vetvy diaľnice D1 od odpočívadla Malý Šariš do mesta Prešov. Uzávierka o celkovej dĺžke 1 200 m začína od km 399,7 a slúži pre umožnenie vjazdu, alebo výjazdu vozidiel stavby Prešov západ - Prešov juh. V mieste uzávierky je obmedzená rýchlosť na 60 km/hod.

Platí od 23.08.2018 do 15.08.2019

Prešov - Levočská

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Levočská - Obráncov mieru v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.07.2018 do 30.11.2019

Podspády

Pre havarijný stav mostu - podmytie po prívalových dažďoch je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v Podspádoch. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 28.11.2018 do 01.07.2019

Prešov - Rusínska

Pre vybudovanie novej križovatky Hobby park je čiastočná uzávierka na ceste I. triedy č. 20 - Rusínskej ulici v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.07.2018 do 31.03.2019

Tatranská Kotlina – Ždiar

Z dôvodu zlého technického stavu mosta cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 12.07.2018 do odvolania

Ždiar

Z dôvodu riešenia bezpečnosti a odvodnenia vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v obci Ždiar. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.05.2019

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

Klenová

Pre zosuv vozovky je uzatvorená cesta II. triedy č. 566 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v obci Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 14.12.2017 do odvolania

Stakčín - Klenová

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3892 medzi obcami Stakčín a Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.04.2018 do odvolania

Čabiny - Sukov

Pre zosuv cestného telesa je pre nákladnú dopravu nad 7,5 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3865 medzi obcami Čabiny a Sukov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 26.04.2018 do odvolania

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 40 t uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v Krásnom Brode, v smere do Roškoviec.

Platí do odvolania

Egreš

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 552 v obci Egreš. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.09.2018 do 31.12.2019

Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3699 v zastavanom území obcí Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.08.2018 do 31.08.2020

Kráľovský Chlmec

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3690 a 3698 v Kráľovskom Chlmci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.07.2019

Trhovište

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 554 v obci Trhovište, v smere do Moravian. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.02.2018 do 30.05.2019

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Smižany

Z dôvodu výjazdu nákladnej dopravy zo stavby na cestu v súvislosti s uskutočňovaním stavby Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves a príjazdovej komunikácie je v rámci tejto stavby znížená rýchlosť na 50 km/h v dĺžke cca 400 m na ceste III. triedy č. 3201 pred obcou Smižany, v smere od Iliašoviec.

Platí od februára 2018 do mája 2020

Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa

Pre stavebné úpravy je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3680 mimo sídelného útvaru obcí Malá Tŕňa a Veľká Tŕňa. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu..

Platí od 01.12.2018 do 31.05.2019

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/