stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
Hyundai i20 reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

ZÁPAD

D2/D4 Jarovce

Pre práce je čiastočne uzatvorená vetva diaľničnej križovatky D2/D4 Jarovce, v smere Bratislava - Maďarsko.

Platí od 04.12.2018 do 31.03.2019

Bratislava

Pre výstavbu infraštruktúry AS Mlynské Nivy je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Mlynské Nivy – Karadžičova v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 26.11.2018 do 31.10.2019

D1 Bratislava – Vajnory – Senec

Pre práce na križovatke Triblavina je obmedzená doprava na diaľnici D1 Bratislava – Vajnory – Senec, približne na 18. km. Premávka je vedená v troch zúžených jazdných pruhoch pre každý smer jazdy. Pracovisko je vyznačené prenosným dopravným značením a rýchlosť znížená na 80 km/h.

Platí od 16.08.2018 do 31.12.2019

Bratislava - Ružinov

Z dôvodu výstavby mosta je uzatvorený pravý jazdný pruh na Bajkalskej ulici v Bratislave – Ružinove, na vetve križovatky Prievoz, v smere do Podunajských Biskupíc. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 20.11.2018 do 20.12.2018

Bratislava - Ružinov

Z dôvodu výstavby mosta je uzatvorený pravý jazdný pruh na Bajkalskej ulici v Bratislave – Ružinove, na vetve križovatky Prievoz, v smere CMO. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 20.11.2018 do 28.02.2019

Šamorín - Kvetoslavov

Pre výstavbu rýchlostnej cesty R7 Ketelec-Dunajská Lužná je uzatvorená cesta III. triedy č. 1375  Šamorín - Kvetoslavov, napojenie na cestu II. triedy č. 503. Obchádzková trasa je vyznačená na cestách č. I/63 a II/503.

Platí od 09.11.2018 do 31.01.2019

Bratislava - Pražská 

Z dôvodu havárie kanalizácie je čiastočne uzatvorená Pražská ulica v Bratislave, v úseku cca 35 m za Hotelom Matyšák. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.10.2018 do 24.12.2018

Bratislava - Rázusovo nábrežie

Z dôvodu umiestnenia lešenia pre stavbu Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG je uzatvorený pravý pruh na Rázusovom nábreží v Bratislave, v smere od námestia Ľ. Štúra. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.07.2018 do 31.01.2019

Bratislava - Petržalka

Z dôvodu opravy prepadov na mostnom objekte, výmeny vozovkového krytu, opravy obrubníkov, betónových rigolov a chodníkov poškodenej vozovky je uzatvorený mostný objekt nad Panónskou cestou  v Bratislave – Petržalke, v úseku od OC DANUBIA po Budatínsku ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 22.10.2018 do 20.12.2018

Bratislava - Jarovce

Z dôvodu vytvorenie dočasného vjazdu je čiastočne uzatvorená Ovocná ulica v Bratislave - Jarovciach, v úseku napojenia na domovú zástavbu Triangel. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2018 do 01.02.2019

Bratislava - Tomášikova

Z dôvodu zabezpečenia staveniska je čiastočne uzatvorená Tomášikova ulica v Bratislave, v okolí bývalej reštaurácie vedľa stavby NIDO. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2018 do 01.07.2019

Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 19.09.2018 do 30.04.2019

Bratislava – Karlová Ves

Z dôvodu zosuvu skaly je uzatvorený pravý pruh na Devínskej ceste v Bratislave – Karlovej Vsi, v úseku od ulice Nad Dunajom, v smere do Devína. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

Bratislava - Mlynské Nivy

Pre pristavenie vozidla na prečerpávanie betónovej zmesi z domiešavača a betónpumpy z dôvodu betonáže realizovanej stavby Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY je uzatvorená miestna komunikácia pred autobusovou stanicou a Páričkova ulica v Bratislave (v križovatke, ľavý jazdný pruh, v smere na Mlynské nivy).

Platí od 03.09.2018 do 30.08.2019

Bratislava - Dúbravka

Pre rekonštrukciu podchodu je počas manipulácie s materiálom čiastočne uzatvorená Saratovská ulica v Bratislave - Dúbravke, pri OC Saratov.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.08.2018 do 28.12.2018

Bratislava - Einsteinova

Z dôvodu zabezpečenia vjazdu a výjazdu vozidlám stavby k Polyfunkčnému centru Einsteinova je uzatvorená miestna komunikácia medzi Einsteinovou ulicou a Zadunajskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.02.2017 do 23.12.2018

D1 Senec – Viničné

Za účelom revitalizácie cestného telesa je uzatvorená cesta II. triedy č. 503, v úseku diaľnica D1 Senec – Viničné, v smere zo Senca do Pezinka.  Premávka je vedená jednosmerne v smere z Pezinka k diaľnici D1. Smer do Pezinka je vedený po vyznačenej obchádzkovej trase cez Senec, Blatné, Šenkvice a Pezinok.

Platí od 08.09.2018 do 31.12.2018

Trnava – Bučany

Pre opravu a výmenu dopravného značenia a dopravných zariadení je denne v čase od 08:00 h do 15:00 h čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v úseku Trnava – Bučany. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 11.12.2018 do 21.12.2018

Jablonica – Trstín-kameňolom

Pre opravu zvodidiel a dopravných značiek je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 51 v úseku Jablonica – Trstín-kameňolom. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 14.11.2018 do 21.12.2018

D2 Sekule

Pre rekonštrukciu budovy ČSMP bude od 5. novembra 2018 (pondelok) od 7.00 hod. do 19. decembra 2018 (streda) do 24.00 hod. uzatvorené ľavostranné odpočívadlo Sekule na diaľnici D2 (smer Brno). Počas rekonštrukcie bude úplne odstavený predaj pohonných látok a všetkých služieb.

Malacky – Rohožník

Pre rekonštrukciu je uzatvorená cesta III. triedy č. 1113 medzi Malackami a Rohožníkom. Obchádzka je značená dočasným dopravným značením cez Malacky, Pernek a Kuchyňu.

Platí od 01.09.2018 do 30.08.2019

Trnava

Pre opravu povrchu vozovky je uzatvorená Hollého ulica v Trnave, v úseku od križovatky ulíc Dolnopotočná - Jána Hollého po križovatku ulíc Invalidská - Jána Hollého. Na Ulicu Dolnopotočná sa je možné dostať z ulice Halenárska a  z parkoviska na Ulici Dolnopotočná sa je možné dostať po ulici Paulínska. Zásobovanie prevádzok na Ulici Hviezdoslavova je umožnené po Uliciach Hornopotočná a Pekárska a výjazd  po ulici Pekárska.

Platí od 11.07.2018 do 15.12.2018

Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia

Pre stavebné práce je uzatvorená cesta III. triedy č. 1382 v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia a cesta III. triedy č. 1379  medzi obcami Trnávka - Macov. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste III/1383 (Blatná na Ostrove - Macov), ceste III/1379 (Macov - Lehnice - Kolónia) a miestnej komunikácii (Trnávka - Blatná na Ostrove).

Platí od 08.11.2017 do 31.01.2019

Levice

Pre narušenú statiku je pre nákladné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti uzatvorený most na ulici M. R. Štefánika v Leviciach. Obchádzka je vyznačené prenosnými dopravnými a vedená po cestách I/51, I/76 a I/75.

Platí od 13.12.2018 do 31.05.2019

Moča – Búč

Pre opravu mosta je uzatvorená cesta II. triedy č. 588 medzi obcami Moča a Búč. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cestách I. triedy č. 63 a III. triedy č. 1475.

Platí od 23.10.2018 do 21.12.2018

Kameničná – Komárno

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 573 v úseku Kameničná – Hadovce. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 23.10.2018 do 20.12.2018

Dolná Seč

Pre opravu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1542 v obci Dolná Seč. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.10.2018 do 31.02.2019

Jur nad Hronom

Z dôvodu nepriaznivého dopravno-technického stavu mosta je  uzatvorená cesta III. triedy č. 1573 medzi obcou Jur nad Hronom a cestou I. triedy č.76. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po cestách III. triedy č. 1542, 1543 a I. triedy č.75 a 76.

Platí od 09.07.2018 do odvolania

Nová Stráž – Komárno-hranice mesta

Pre výstavbu nového mosta cez Dunaj je uzatvorená cesta I. triedy č. 63 v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta. Zriadená obchádzka je vyznačená dopravnými značkami.                                                                            

Platí od 07.09.2018 do 31.05.2019

Trenčín – Trenčianske Stankovce-odb. Selec

Pre údržbu zelene je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v úseku hr. okr. Trenčín – Trenčianske Stankovce-odb. Selec. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre. Úsek je cyklicky krátkodobo uzatváraný.

Platí od 24.11.2018 do 21.12.2018

Nimnica

Pre realizáciu stavby ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - východný portál tunela Diel je čiastočne uzatvorená cesta č. II. triedy č. 507 v úseku 180,300 - 180,800 km katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do 31.12.2018

Považská Bystrica - Považská Teplá

Z dôvodu zriadenia vjazdu na stavenisko objektu cestného nadjazdu v rámci stavby ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160 km/h je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v km 172,900 - 173,200 k. ú. Považská Teplá - časť Považskej Bystrice, mimo obce. Doprava vedená v oboch protismerných jazdných pruhoch bez šírkových obmedzení, lokalita označená prenosným DZ, príp. riadená poučenými osobami (znížená rýchlosť v tomto úseku cesty mimo obce + zákaz vjazdu na stavenisko okrem vozidiel stavby).

Platí od 03.04.2017 do 22.12.2018

Považská Bystrica - Považská Teplá

Z dôvodu zriadenia vjazdu na stavenisko objektu cestného nadjazdu v rámci stavby ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160 km/h je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v km 174,150 - 174,450 k. ú. Považská Teplá - časť Považskej Bystrice, mimo obce. Blokované sú čiastočne obidva jazdné pruhy.

Platí od 14.08.2018 do 31.03.2019

Ilava-žel. stanica – Ilava-sever

Pre poškodený most cez Vážsky kanál je uzatvorená cesta II. triedy č. 574 v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever. Zriadená obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. po ceste II/574, II/574A a I/61.

Platí od 27.11.2018 do 30.11.2019

D1 Hrádok

Z dôvodu vybudovanie odlučovača ropných látok bude od 19. novembra 2018 (pondelok) 8.00 hod. do 16. decembra 2018 (nedeľa) 24.00 hod. čiastočne uzatvorené odpočívadlo Hrádok na diaľnici D1. Trasa obchádzky nie je potrebná. Dopravné obmedzenie bude len na odpočívadle Hrádok vpravo.

Považská Bystrica - Horný a Dolný Milochov

Z dôvodu realizácie stavby ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - úprava komunikácie III. triedy - západný portál tunela Milochov je uzatvorená cesta III. triedy č. 1983 v Považskej Bystrici – medzi časťami Horný a Dolný Milochov - mimo zastavanej časti obce. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery po dočasnej súbežnej pozemnej komunikácii.

Platí od 04.06.2018 do 31.12.2019

STRED

Pšurnovice

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2006 v k. ú. obce Pšurnovice. Cestná premávka je obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m..

Platí od 26.11.2018 do 15.12.2018

Vitanová - Oravice

Pre rekonštrukciu a modernizáciu mostného objektu je uzatvorená cesta III. triedy č. 2311 v úseku Vitanová - Oravice. Premávka je vedená po dočasnej komunikácií.

Platí od 07.05.2018 do 23.12.2018

D1  Liptovský Hrádok

Pre opravu mosta nad cestou II. triedy č. 537  je čiastočne uzatvorená severná diaľnica D1 v križovatke Liptovský Hrádok. Stavebné práce sú realizované za úplnej uzávery ľavého jazdného pásu (smer Liptovský Mikuláš). Doprava z ľavého jazdného pásu je pred mostom presmerovaná cez stredný deliaci pás v km 285,100 do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne. Za mostom sa vráti cez stredný deliaci pás v km 283,530 naspäť do ľavého jazdného pásu.

Platí od 30.10.2018 do 30.11.2019

Liptovský Mikuláš

Pre práce na ceste je čiastočne uzatvorená Palúčanská ulica v Liptovskom Mikuláši, v úseku Nám. SNP – Demänovská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.08.2018 do 15.12.2018

Turčianske Teplice-SNP – Príbovce

Pre opravu vozovky je pre tranzitnú nákladnú dopravu nad 12,0 t celkovej hmotnosti uzatvorená cesta I. triedy č. 65 v úseku Turčianske Teplice-SNP – Príbovce. Rekonštrukcia cesty je po úsekoch cca 1 km dlhých. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou.. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 05.03.2018 do 16.12.2018

Martin - Priekopa

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v Martine – Priekope, v úseku Martin-Košúty – Sučany-Priemyselná. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami usmernená zo štvorpruhovej  komunikácie do dvoch protismerných jazdných pruhov o šírke  3,50m tak, aby bolo možné v dvoch etapách uvoľniť zakaždým jednu polovicu mostného objektu pre realizáciu rekonštrukčných prác.

Platí od 08.06.2018 do 31.05.2019

Bukov – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená miestna komunikácia Bukov – Podzávoz, v smere z Bukova po križovatku s miestnou komunikáciou na Drahošanku. Obchádzka pre vozidlá smerujúce do Bukova po miestnej komunikácii Podzávoz na cestu I. triedy 11 vedie okolo Tesca a cez most. Vozidlá z Bukova smerujúce na Drahošanku s výškou do 2,2 m musia použiť obchádzku po miestnej komunikácii okolo Tesca a nákladné vozidlá cez most a ulici A. Hlinku.

Platí od 05.03.2018 do 31.12.2020

Nižná nad Oravou

Pre zahájenie komplexnej prestavby mostného objektu je uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Cestná premávka je obojsmerne kyvadlovým spôsobom vedená po súbežne vybudovanej obchádzkovej trase vrátane provizórneho premostenia regulovaná pomocou cestnej svetelnej signalizácie

Platí od 24.08.2018 do 30.06.2019             

Lazisko

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2329 v katastrálnom území obce Lazisko v okrese Liptovský Mikuláš. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od máj 2018 do december 2018

Partizánska Ľupča – Liptovská Lužná

Z dôvodu havarijného stavu mosta ponad vodný tok Ľupčianka je pre nákladnú dopravu nad 18 t uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 za Partizánskou Ľupčou, v smre do Liptovskej Lužnej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí do odvolania.

Liptovská Kokava – Pribylina

Z dôvodu havarijného stavu mosta cez rieku Belá je pre nákladnú dopravu uzatvorená cesta III. triedy č. 2358 medzi Liptovskou Kokavou a Pribylinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 537 Liptovský Peter a Dovalovo.

Platí do odvolania.

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania.

Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 537 v úseku Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od marec 2018 do december 2018

Kriváň - Hnúšťa

Pre zosuv časti vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 526 medzi Kriváňom a Hnúšťou. Premávka je vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 2,75m, s vylúčením nákladnej dopravy nad 10 m.

Platí od 05.04.2016 do odvolania

Klenovec - Skorušina

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2767 medzi Klenovcom a Skorušinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2017 do 31.12.2018

Hnúšťa – Brádno

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 562, v úseku medzi Hnúšťou a križovatkou s cestou III. triedy č. 2747.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 21.03.2017 do 31.12.2018

VÝCHOD

Herľany – Banské

Cesta II. triedy č. 576 v úseku od okresnej hranice VT/KS po obec Herľany, od km 17,00 po km 22,736 je v zmysle platného schváleného operačného plánu zimnej údržby ciest v období od 1.11. do 31.3 neudržiavaná.

Humenné

Pre rozšírenie vodovodu je čiastočne uzatvorená Komenského a Gaštanová ulica v Humennom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.06.2018 do 22.12.2018

D1 Prešov – západ

Práce na ceste je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1, v smere Prešov - Košice od km 407. po 408. km.  Doprava v smere Prešov - Košice je presmerovaná jedným jazdným pruhom do ľavého jazdného pásu. V smere Košice - Prešov je doprava vedená dvomi zúženými pruhmi. Obojsmerná premávka je vyznačená prenosným dopravným značením s lokálnym obmedzením rýchlosti na 60 km/hod.

Platí od 15.04.2018 do 15.12.2018

D1 Budimír

Pre práce je plánovaná dlhodobá uzávierka pravého jazdného pásu východnej diaľnice D1 z dôvodu výstavby križovatky Budimír v km 425,500 až 427,000. Doprava v smere Prešov - Košice je presmerovaná v mieste uzávierky jedným jazdným pruhom do protismeru v ľavom jazdnom pásu diaľnice. Obojsmerná premávka je vyznačená prenosným dopravným značením s lokálnym obmedzením rýchlosti na 60 km/hod.

Platí od 12.06.2018 do 15.12.2018

D1 Lemešany – Prešov-juh

Pre údržbu odvodňovacieho zariadenia je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1, v úseku Lemešany – Prešov-juh, v smere z Košíc do Prešova. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 26.11.2018 do 31.05.2019

Úhorná kopec – Krásnohorské Podhradie

Cesta II. triedy č. 549 Úhorná kopec – Krásnohorské Podhradie je v úseku staničenia od km 20,667 po km 28,500 uzavretá, nakoľko na uvedenom úseku cesty nebude zabezpečovaná zimná údržba. Uzávierka cesty je označená zvislým dopravným značením.

Platí od 19.11.2018 do 31.03.2019

Spišský Štvrtok - Stratená

Cesta III. triedy č. 3227 Spišský Štvrtok - Stratená je v úseku staničenia od km 26,447 po km 28,145 uzavretá, nakoľko na uvedenom úseku cesty nebude zabezpečovaná zimná údržba. Uzávierka cesty je označená zvislým dopravným značením.

Platí od 19.11.2018 do 31.03.2019

Trebišov

Pre stavbu Trebišov, ul. Jablonková - úprava NN a DP je čiastočne uzatvorená ul. Kpt. Nálepku v Trebišove. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.12.2018 do 31.03.2019

D1 Budimír - Košice most VSS

Pre výstavbu mimoúrovňovej križovatky Budimír je čiastočne uzatvorený privádzač diaľnice D1 Budimír - Košice most VSS. Doprava je vedená v obmedzených jazdných pruhoch. Rýchlosť je obmedzená na 40 km/h.

Platí od 23.06.2017 do 15.04.2019

Malá Franková

Z dôvodu protipovodňovej ochrany je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3110 v obci Malá Franková. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 22.10.2018 do 30.12.2018

Bardejov

Pre rekonštrukciu mostného objektu je čiastočne uzatvorená Priemyselná ulica v Bardejove. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 10.09.2018 do 22.12.2018

D1 Malý Šariš - Prešov

Práce na diaľnici je striedavo uzatvorený ľavý a pravý jazdný pruhu výjazdovej vetvy diaľnice D1 od odpočívadla Malý Šariš do mesta Prešov. Uzávierka o celkovej dĺžke 1 200 m začína od km 399,7 a slúži pre umožnenie vjazdu, alebo výjazdu vozidiel stavby Prešov západ - Prešov juh. V mieste uzávierky je obmedzená rýchlosť na 60 km/hod.

Platí od 23.08.2018 do 15.08.2019

Prešov - Levočská

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Levočská - Obráncov mieru v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.07.2018 do 30.11.2019

Prešov - Pod Táborom

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Pod Táborom – Jurkovičova v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 11.07.2018 do 31.12.2018

Podspády

Pre havarijný stav mostu - podmytie po prívalových dažďoch je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v Podspádoch. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 19.07.2018 do odvolania

Prešov - Rusínska

Pre vybudovanie novej križovatky Hobby park je čiastočná uzávierka na ceste I. triedy č. 20 - Rusínskej ulici v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.07.2018 do 31.03.2019

Tatranská Kotlina – Ždiar

Z dôvodu zlého technického stavu mosta cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 12.07.2018 do odvolania

Ždiar

Z dôvodu riešenia bezpečnosti a odvodnenia vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v obci Ždiar. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.05.2019

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

Klenová

Pre zosuv vozovky je uzatvorená cesta II. triedy č. 566 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v obci Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 14.12.2017 do odvolania

Stakčín - Klenová

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3892 medzi obcami Stakčín a Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.04.2018 do odvolania

Čabiny - Sukov

Pre zosuv cestného telesa je pre nákladnú dopravu nad 7,5 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3865 medzi obcami Čabiny a Sukov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 26.04.2018 do odvolania

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 40 t uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v Krásnom Brode, v smere do Roškoviec.Platí do odvolania.

Platí do odvolania

Egreš

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 552 v obci Egreš. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.09.2018 do 31.12.2019

Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3699 v zastavanom území obcí Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.08.2018 do 31.08.2020

Kráľovský Chlmec

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3690 a 3698 v Kráľovskom Chlmci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.07.2019

Trhovište

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 554 v obci Trhovište, v smere do Moravian. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.02.2018 do 30.05.2019

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Rudňany - Poráč   

Medzi obcami Rudňany a Poráč je z dôvodu havarijného stavu vozovky pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 12 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3244.  V dvoch kritických úsekoch cesty je v oboch smeroch znížená rýchlosť na 30 km/h a cestná doprava v smere do obce Poráč je vedená v dočasných jazdných pruhoch. Obmedzenie rýchlosti a organizácia cestnej dopravy je vyznačená dočasným dopravným značením.

Platí od 02.12.2016 do 31.12.2018

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2018

Podhoroď - Ruský Hrabovec

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 566 medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a povolená rýchlosť znížená  na 60 km/hod. 

Platí od 22.11.2013 do 31.12.2018

Somotor

Pre výstavbu kanalizáciu je čiastočne uzatvorená cesta III. 3692 v obci Somotor. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruh.

Platí od 01.01.2018 do 31.12.2018

Smižany

Z dôvodu výjazdu nákladnej dopravy zo stavby na cestu v súvislosti s uskutočňovaním stavby Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves a príjazdovej komunikácie je v rámci tejto stavby znížená rýchlosť na 50 km/h v dĺžke cca 400 m na ceste III. triedy č. 3201 pred obcou Smižany, v smere od Iliašoviec.

Platí od februára 2018 do mája 2020

Kazimír

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3347 v obci Kazimír. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.12.2018

Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa

Pre stavebné úpravy je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3680 mimo sídelného útvaru obcí Malá Tŕňa a Veľká Tŕňa. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu..

Platí od 01.12.2018 do 31.05.2019

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/