stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

OBMEDZENIA BRATISLAVA OD 15.2.2019 MAPY:

ZÁPAD

Bratislava-Slovnaftská

Za účelom odstránenie paženia stavebnej jamy pre napojenie horúcovodného rozvodu je čiastočne uzatvorená Slovnaftská ul. (pri odbočke k Prístavu, pravý jazdný pás s dočasnou signalizáciou, o dĺžke cca 60 m, v smere k Slovnaftu) v Bratislave v mestskej časti Ružinov.

Platí od 29.06.2019 do 30.06.2019

Bratislava-Mlynské nivy

Za účelom vytvorenia koridoru pre chodcov počas realizácie stavby Obytný súbor Jarabiny je čiastočne uzatvorená ulica Mlynské nivy v Bratislave.

Platí od 24.06.2019 do 31.07.2019

D2 Bratislava – Rajka

Pre opravu vozovky je uzatvorená diaľnica D2 Bratislava – Rajka, v km 80,200 - 80,500. Premávka je vedená vo voľných jazdných pruhoch.

Platí od 04.06.2019 do 11.11.2019

Bratislava- Kollárovo námestie

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodov je čiastočne uzatvorené Kollárovo námestie (pravý jazdný pruh v smere od Námestia 1. mája na Obchodnú ulicu v dĺžke cca 150 m) v Bratislave - Starom Meste.

Platí od 20.06.2019 do 31.07.2019

Bratislava-Karloveská

Z dôvodu prác na stavbe Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála je čiastočne uzatvorená Karloveská ulica v Bratislave (ľavý jazdný pruh v úseku cca 200 m za križovatkou s Molecovou v smere z centra po cca 100 m za obrátiskom električiek Karlova Ves; pravý jazdný pruh v smere do centra v úseku za odbočkou Svíbová po obrátisko električiek Karlova Ves a zúženie jazdných pruhov v smere do centra v úseku od križovatky s Kuklovskou po cca 200 m pred križovatkou s Molecovou) a Kuklovská ulica (v križovatke s Karloveskou – odbočovací pruh smer Dúbravka a odbočovací pruh z Karloveskej v smere z centra).

Platí od 22.06.2019 do 27.09.2019

Bratislava-Podunajské Biskupice

V termíne od pondelka 24.06.2019 do piatka 05.07.2019 je naplánovaná čiastočná uzávierka kruhového objazdu na ceste III. triedy č.1030 na Odeskej ulici v Podunajských Biskupiciach. Doprava bude v týchto miestach riadená inteligentnými prenosnými semafórmi, ktoré reagujú na hustotu premávky tak, aby bol dopad pre motoristickú verejnosť čo najmenší.

Bratislava-Ivanská cesta

Pre rekonštrukciu zastávky MHD a priľahlého chodníka je čiastočne uzatvorená Ivanská cesta v Bratislave, v úseku zastávky MHD za križovatkou s Galvaniho ulicou, v smere k železničnému priecestiu Vrakunská cesta.

Platí od 24.06.2019 do 30.07.2019

Bratislava-Vyšehradská

Z dôvodu opravy prepadu na komunikáciíje čiastočne uzatvorená Vyšehradská ulica v Bratislave-Petržalke, v úseku zastávka MHD Vyšehradská, v smere do mesta. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 08.07.2019 do 31.08.2019

Bratislava-Panónska

Z dôvodu opravy prepadu na komunikáciíje čiastočne uzatvorená Panónska cesta v Bratislave-Petržalke, v úseku zastávky MHD Nákupná zóna, v smere do mesta. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 17.06.2019 do 31.08.2019

Bratislava-Jiráskova

Pre opravu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená Jiráskova ulica v Bratislave-Petržalke, v úseku zastávky MHD Markova, pri vyústení Ševčenkovej. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 17.06.2019 do 21.07.2019

D2 Lozorno – Stupava

Pre údržbu vozovky je uzatvorený ľavý jazdný pruh na diaľnici D2, v úseku Lozorno – Stupava, v smere do Bratislavy.  Premávka je vedená v pravom jazdnom pruhu.

Platí od 02.07.2019 do 14.07.2019

D2 Závod – Kúty

Pre údržbu vozovky je uzatvorený ľavý jazdný pruh na diaľnici D2, v úseku Závod – Kúty, v smere do Českej republiky.  Premávka je vedená v pravom jazdnom pruhu.

Platí od 15.06.2019 do 28.06.2019

Bratislava – Slovnaftská

Za účelom napojenia horúcovodného rozvodu v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je uzatvorený pravý jazdný pruh na Slovnaftskej ulici v Bratislave-Ružinove, pri odbočke k Prístavu, v smere k Slovnaftu.

Platí od 25.02.2019 do 30.11.2019

Bratislava-Bajkalská

Pre preložku vodovodu v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je čiastočne uzatvorená Bajkalská ulica (v mieste niky - zastávky MHD, v smere do centra mesta, v úseku pod mostom železničnej vlečky) v Bratislave v mestskej časti Ružinov.

Platí od 10.06.2019 do 31.10.2019

Bratislava-Prístavná

Pre preložku vodovodu v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je čiastočne uzatvorená Prístavná ulica (nika zastávky MHD, v smere do centra mesta, v križovatke s vjazdom do prístavu) v Bratislave v mestskej časti Ružinov.

Platí od 14.06.2019 do 15.07.2019

D4 Jarovce

Pre výstavbu nového diaľničného mosta rátajte s dopravnými obmedzeniami na diaľnici D4, v úseku Jarovce/Kittsee (A) – Jarovce, v smere z Rakúska do Bratislavy.

Platí od 14.01.2019 do 31.08.2019

Bratislava-Karlová Ves

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Majerníkova ulica v Bratislave-Karlovej Vsi, v úseku záslavky MHD Matejková. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 17.06.2019 do 21.07.2019

Bratislava-Dúbravka

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Štepná ulica v Bratislave-Dúbravke. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 03.06.2019 do 30.06.2019

Bratislava-Ružinov

Z dôvodu rekonštrukcie je čiastočne uzatvorená križovatka Galvaniho-Na križovatkách v Bratislave-Ružinove. Obmedzenie je vyznačené dopravným značením.

Platí od 03.06.2019 do 29.07.2019

Bratislava-Devínska Nová Ves

Pre opravu zastávky MHD Štefana Králika je čiastočne uzatvorená Eisnerova ulica v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 03.06.2019 do 30.06.2019

Bratislava-Matúšova

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Matúšova ulica v Bratislave-Starom Meste, v úseku od križovatky so Súbežnou ulicou po Lovinského ulicu. Doprava je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 10.06.2019 do 30.07.2019

Bratislava-Matejková

Pre opravu zástavky MHD je čiastočne uzatvorená Matejková ulica v Bratislave-Karlovrj Vsi. Doprava je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 17.06.2019 do 21.07.2019

Bratislava-Galvaniho

V Bratislave je pre úpravu križovatky Galvaniho - Na križovatkách - rozšírenie križovatky premávka vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 20.05.2019 do 29.07.2019

Malacky

Pre rekonštrukciu mosta na ceste II. triedy č. 503 je uzatvorená výjazdová vetva diaľnice D2 do Malaciek. Premávka je vedená po novovybudovanej obchádzkovej trase v blízkosti rekonštruovaného mosta. Obchádzková trasa je pred a za mostom napojená na cestu II/503.

Platí od 18.05.2019 do 31.08.2019

Stupava

Pre rekonštrukciu plynovodu je čiastočne uzatvorená miestna komunikácia v Stupave, v úseku od Malackej po Kalinčiakovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.05.2019 do 15.09.2019

Malacky

Pre rekonštrukciu plynovodu je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 2 v Malackách, v úseku od Hviezdoslavovej po Boreckého ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 07.06.2019 do 15.11.2019

D2 Jarovce

Pre výstavbu piliera č.2 v mieste budúcej mimoúrovňovej križovatky Jarovce je uzatvorený ľavý jazdný pruh kolektora spolu s odstavným pruhom diaľnice D2 v smere na Maďarsko.

Platí od 20.05.2019 do 30.09.2019

D2 Závod – Sekule

Pre práce je čiastočne uzatvorená diaľnica D2, v úseku Závod – Sekule, v smere do Českej republiky. Doprava je vedená v protismernom jazdnom páse pre oba smery dopravy. Max. rýchlosť je obmedzená na 80 km/h.

Platí od 06.07.2019 do 15.09.2019

D2 Patrónka – Lamač

Pre výmenu mostných záverov je čiastočne uzatvorená diaľnica D2, v úseku medzi križovatkami Patrónka a Lamač súčasne v pravom a v ľavom jazdnom páse v troch etapách. V I. etape bude doprava vedená v obidvoch smeroch v ľavom a pravom jazdnom pruhu. V II. etape bude doprava vedená v obidvoch smeroch v ľavom a odstavnom jazdnom pruhu. V III. etape bude doprava vedená v obidvoch smeroch v pravom a odstavnom jazdnom pruhu.

Platí od 13.05.2019 10:00h do 28.06.2019 12:00h

Bratislava

Pre rekonštrukciu kanalizačného zberača je čiastočne uzatvorená Sliačska ulica v Bratislave, v úseku od Tupého ul. po VÚZ po etapách. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 06.05.2019 do 31.08.2019

Bratislava

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Búdkova ulica v Bratislave, v úseku od Lovinského po Drotársku ulicu. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 29.04.2019 do 31.07.2019

Bratislava

Pre výstavbu križovatky Rovinka na budúcej diaľnici D4 je úplne uzatvorená Hydinárska ulica v Bratislave, v mieste napojenia na cestu I/63.

Platí 08.04.2019 do 31.07.2019

Malacky

Pre opravu plynovodu je čiastočne uzatvorená Stupavská ulica až ulica Gen. M. R. Štefánika v Malackách, v úseku hranice mesta – Námestie SNP obojsmerne.. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.03.2019 do 30.07.2019

Bratislava-Nové Mesto

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Brečtanová ulica v Bratislave-Novom Meste, pred križovatkou s ul. Jedenásta, Jeséniova ulica v križovatke s ul. Bellova a Cesta na Kamzík. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 18.03.2019 do 15.07.2019

Bratislava – Ružinov

Za účelom kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená Svätoplukova ulica v Bratislave – Ružinove, v križovatke s ulicou Mlynské nivy, pravé odbočenie do ulice Mlynské nivy zo Svätoplukovej ul. a priame smery v križovatke v smere od Prievozskej ul., v smere do mesta. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Ružinov

Z dôvodu kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená Páričkova ulica v Bratislave - Ružinove, v úseku od Svätoplukovej po Karadžičovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Staré Mesto, Ružinov

Z dôvodu realizácie kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské Nivy je úplne uzatvorená miestna komunikácia II. triedy Mlynské nivy, čiastočne uzatvorená križovatka Mlynské Nivy - Karadžičova a čiastočna uzatvorená križovatka Mlynské Nivy – Svätoplukova v Bratislave – Starom Meste a Ružinove.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava

V Bratislave sú pre práce úplne uzatvorené miestne komunikácie pod Prístavným mostom – výjazdy a zjazdy na/z mimoúrovňovej križovatky (kruhový objazd). Obmedzenia sa týkajú miestnej komunikácie od Prístavnej ul., v smere na Slovnaftskú ul., výjazdovej rampy od Prístavnej ul. v smere na kruhový objazd pod Prístavným mostom smer na diaľnicu D1 (Trnava), výjazdovej rampy na kruhovom objazde v smere od diaľnice D1 (Trnava) v smere na Prístavnú ul., výjazdovej a zjazdovej rampy na/z kruhového objazdu pod Prístavným mostom v smere od Slovnaftskej ul. a výjazdovej a zjazdovej rampy na/z kruhového objazd pod Prístavným mostom v smere od Bajkalskej ulice. Obchádzkové trasy sú vyznačené dočasným dopravným značením vedených po uliciach Bajkalská, Slovnaftská, Prístavná, Plynárenská, Gagarinova, Prievozská, Mlynské nivy, Košická, Landererova a diaľnici D1.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Podunajské Biskupice

Za účelom preložky je uzatvorená Lieskovská cesta v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, v úseku medzi Lieskovcom a Bufetom na konci sveta, v smere k bufetu. Obchádzková trasa je vyznačená dopravným značením po miestnych komunikáciách.

Platí od 24.01.2019 do 01.07.2019

Bratislava    

Pre budovanie infraštruktúry AS Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená križovatka Mlynské nivy – Karadžičová v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 13.07.2018 do 19.09.2019

Bratislava

V Bratislave je z dôvodu preložky horúcovodu čiastočne uzatvorená výjazdová rampa z diaľnice D1 na Bajkalskú ulicu - pravý jazdný pruh /Prístavný most/ smer diaľnica D1 Trnava.

Platí od 14.01.2019 do 31.12.2019

Bratislava

Pre výstavbu infraštruktúry AS Mlynské Nivy je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Mlynské Nivy – Karadžičova v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 26.11.2018 do 31.10.2019

D1 Bratislava – Vajnory – Senec

Pre práce na križovatke Triblavina je obmedzená doprava na diaľnici D1 Bratislava – Vajnory – Senec, približne na 18. km. Premávka je vedená v troch zúžených jazdných pruhoch pre každý smer jazdy. Pracovisko je vyznačené prenosným dopravným značením a rýchlosť znížená na 80 km/h.

Platí od 16.08.2018 do 31.12.2019

Šamorín - Kvetoslavov

Pre výstavbu rýchlostnej cesty R7 Ketelec-Dunajská Lužná je uzatvorená cesta II. triedy č. 503  Šamorín – Kvetoslavov. Obchádzková trasa je vyznačená dopravným značením po subežnej komunikácii.

Platí od 18.01.2019 do 31.03.2020

Šamorín

Pre úpravu štvorramenej križovatky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 63 na konci mesta Šamorín,  v smere do Bratislavy. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu za pomoci prenosného dopravného značenia.

Platí od 01.06.2019 do 20.07.2019

Bratislava - Tomášikova

Z dôvodu zabezpečenia staveniska je čiastočne uzatvorená Tomášikova ulica v Bratislave, v okolí bývalej reštaurácie vedľa stavby NIDO. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2018 do 01.07.2019

Bratislava – Karlová Ves

Z dôvodu zosuvu skaly je uzatvorený pravý pruh na Devínskej ceste v Bratislave – Karlovej Vsi, v úseku od ulice Nad Dunajom, v smere do Devína. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

Malacky – Rohožník

Pre rekonštrukciu je uzatvorená cesta III. triedy č. 1113 medzi Malackami a Rohožníkom. Obchádzka je značená dočasným dopravným značením cez Malacky, Pernek a Kuchyňu.

Platí od 01.09.2018 do 30.08.2019

D1 Trnava-Hlohovec

Pre výmenu mostných záverov je čiastočne uzatvorená diaľnica D1, približne na 57. km, v úseku medzi križovatkami Trnava a Hlohovec. Stavebné práce budú realizované v spoločnej čiastočnej uzávere po poloviciach vozovky v štyroch etapách. Doprava bude vedená v každej etape v jazdnom páse, kde bude pracovisko, v jednom jazdnom pruhu. V druhom jazdnom páse bude doprava vedená v troch jazdných pruhoch.

Platí od 18.05.2019 do 05.08.2019

D1 Hlohovec – Piešťany

Pre opravu vozovky je uzatvorený pravý jazdný pás diaľnice D1, v úseku Hlohovec – Piešťany, v km 80,800 - 83,500, v smere do Žiliny. Oprava je rozdelená na viac etáp, počas ktorých bude obmedzený vždy jeden jazdný pruh. Práce sa nebudú vykonávať počas piatkov po 14.00 hod., resp. 4. júla 2019 (štvrtok) po 14.00 hod. Doprava bude podľa postupu prác vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.

Platí od 9.6.2019 6:00 hod. do 19.7.2019 14:00 hod.

Trnávka – Macov a Macov – Blatná na Ostrove

Z dôvodu uskutočnenia stavebných prác na diaľnici D4 a rýchlostnej cesty R4 je uzatvorená cesta III. triedy č. 1379 a 1383 medzi obcami Trnávka – Macov a Macov – Blatná na Ostrove. Obchádzková trasa je vedená po miestnej komunikácii (Trnávka – Blatná na Ostrove), III/1382 (Blatná na Ostrove – smer Lehnice), III/1379 (smer Macov).

Platí od 01.05.2019 do 30.07.2019

Čukárska Paka – Kráľovianky

Z dôvodu Prevedenia dopravy z pôvodnej cesty na novovybudovanú obchádzkovú trasu počas prác na mostnom objekte ako aj preložke cesty z dôvodu uskutočnenia stavby Rýchlostnej cesty R7 je čiastočne uzatvorená III, triedy č. 1377 v úseku Čukárska Paka – Kráľovianky. Novovybudovaná obchádzková trasa je vedená rovnobežne s uzavretou komunikáciou vyznačená prenosným dopravným značením.

Platí od 01.05.2019 do 30.07.2019

Sereď

Pre narušenú statiku mosta je pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti uzatvorená cesta I. triedy č. 62 v Seredi, v úseku Trnavská – Cukrovarská. Obmedzenie je vyznačené prenosným dopravným značením.

Platí od 25.02.2019 do odvolania

Havran – Nemčice

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 499 v úseku Havran – Nemčice. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 01.03.2019 do 24.09.2019

Nitra

Pre rekonštrukciu teplovodov sú čiastočne uzatvorené ulice Jurkovičova, Alexyho, Benkova, Mikovíniho, Bazovského, Borodáčova v Nitre. Obmedzenie sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 20.05.2019 do 15.10.2019

Lok - Iňa

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1598 medzi obcami Lok a Iňa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.07.2019 do 16.07.2019

Beša - Tehla

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1657 medzi obcami Beša a Tehla. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.07.2019 do 15.07.2019

Kolárovo - Komoča

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 563 medzi obcami Kolárovo a Komoča. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 26.06.2019 do 05.07.2019

Kolárovo - Nesvady

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1477 medzi obcami Kolárovo a Nesvady. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 28.06.2019 do 07.07.2019

Hurbanovo časť Vék

Z dôvodu opravy mostného objektu je uzatvorená cesta III. triedy č. 1463 v k.ú. mesta Hurbanovo časť Vék. Obchádzka je vedená po ceste I/64 smerom do Hurbanova po križovatku  s cestou III/1494, ďalej pomiestnej komunikácii tvoriacej spojnicu ciest  III/1494 a III/1463 a späť.

Platí od 26.06.2019 do 10.08.2019

Komárno

Pre narušenú statiku mosta je uzatvorená Rákócziho až Novozámocká ulica v Komárne, v úseku Vnútorná Okružná – Slovnaft obojsmerne. Obchádzka pre vozidlá nad 15t okamžitej hmotnosti je vedená po ceste II/573 Komárno - Kameničná - Kolárovo, ďalej po ceste II/563 Kolárovo - Nové Zámky, po ceste I/64 Nové Zámky - Bajč, po ceste II/509 Bajč - Gbelce - Štúrovo.

Platí od 26.06.2019 do 31.05.2020

Nové Zámky

Pre výstavbu Haly pre strojárenskú a elektrotechnickú výrobu je čiastočne uzatvorená Považská až Bezručova v Nových Zámkoch, v úseku Vinohrady – Šurianska obojsmerne. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 20.06.2019 do 15.07.2019

Nová Stráž – Komárno

Pre realizáciu stavby Nový cestný most cez Dunaj je uzatvorená cesta I. triedy č. 63 v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta. Zriadená obchádzka je vedená po dočasne vybudovanej ceste vyznačená dopravnými značkami.

Platí od 14.06.2019 do 31.07.2019

R1 Báb a Nitra – Západ

Z dôvodu komplexnej opravy mosta ev. č. R1-033 je čiastočne uzatvorený ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1, v úseku medzi križovatkami Báb a Nitra – Západ, v smere do Trnavy. Doprava z ľavého jazdného pásu je presmerovaná pred mostom v km 38,150 cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne v troch jazdných pruhoch (jeden v smere na Trnavu a dva v smere na Nitru). Za mostom sa vráti späť cez stredný deliaci pás v km 37,180 do ľavého jazdného pásu.

Platí od 07.05.2019 do 08.09.2019

Komárno

Pre rekonštrukciu fasády Župného domu je čiastočne uzatvorená ulica M. R. Štefánika v Komárne. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.03.2019 do 31.08.2019

Nové Zámky

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Ľanová a Mederská ulica v Nových Zámkoch. Doprava je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 15.09.2019

Nové Zámky

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Nitrianska cesta v Nových Zámkoch, v úseku Poľná – Mederská. Doprava je vedená priebežne vo voľnom ľavom a v pravom jazdnom pruhu.

Platí od 15.04.2019 do 15.08.2019

Komárno

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Baštová, Szinyeiho, Stredná, Nová ulica a ulica Komáromi Kacza v Komárne. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2019 do 30.09.2019

Tekovské Lužany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 1575 v obci Tekovské Lužany, v úseku od začiatku obce po križovatku s cestou I/75. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.04.2019 do 30.08.2019

Kolárovo​

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Komárňanská ulica v Kolárove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2019 do 31.07.2019

Levice

Pre opravu mosta je uzatvorená Kalnícká ulica až ulica M. R. Štefánika v Leviciach, v úseku Tabaková-Dopravná, obojsmerne. Obchádzka je vyznačená dopravnými značkami pre netrazitnú dopravu po uliciach Mierová, Nádrážný rad, Ku Bratke, Perecká, Júrska cesta a cesta I. triedy č. 51 a pre tranzit po cestach I. triedy č. 51, 75, 76 a II. triedy č.564.

Platí od 25.05.2019 do 22.12.2019

Nové Zámky

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená ulica T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Nových Zámkoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.03.2019 do 29.06.2019

Šurany - hranice okresu Levice

Pre modernizáciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 580 v úseku Šurany - hranice okresu Levice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2019 do 24.11.2019

Beša – Kalná nad Hronom

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 580 v úseku od intravilánu obce Beša po križovatku s cestou I. triedy č. 76. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu.

Platí od 01.03.2019 do 18.09.2019

Jur nad Hronom

Z dôvodu nepriaznivého dopravno-technického stavu mosta je  uzatvorená cesta III. triedy č. 1573 medzi obcou Jur nad Hronom a cestou I. triedy č.76. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po cestách III. triedy č. 1542, 1543 a I. triedy č.75 a 76.

Platí od 09.07.2018 do 31.12.2019

Trenčín

Pre práce je čiastočne uzatvorená ulica Dolné Pažite až Hlavná v Trenčíne, v úseku Dolné Pažite/Sigôtky – Na Kamenci obojsmerne. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 01.06.2019 do 01.09.2019

R6 Beluša- Dolné Kočkovce

Pre výmenu a doplnenie záchytného bezpečnostného zariadenia, opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia, opravu mostných ríms a výmenu mostných záverov je uzatvorená rýchlostná cesta R6, v úseku od križovatky Beluša po križovatku Dolné Kočkovce. Doprava je vedená po vyznačených obchádzkových trasách.

Platí od 11.06.2019 do 22.07.2019

Nemšová

Z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia bude od 21.06.2019 7:30 hod. do 28.06.2019 8:00 hod. uzatvorená ulica SNP v Nemšovej. Obchádzková trasa je vedená v intraviláne mesta Nemšová po ceste III/1869, II/507 a po miestnej komunikácii ul. Slovenskej armády.

Chocholná – Velčice, Kostolná - Záriečie

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.9 v k. ú. obcí Chocholná - Velčice a Kostolná - Záriečie. Doprava je vedená v ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 3,0 m striedavo a riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a dynamickým svetelným signalizačným zariadením.

Platí od 10.06.2019 do 13.08.2019

Oslany – Čereňany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v úseku Oslany – Čereňany. Premávka je vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre.

Platí od 23.04.2019 do 31.10.2019

Čereňany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v Čereňanoch. Premávka je vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre.

Platí od 05.06.2019 do 31.08.2019

Trenčín-Záblatie

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená ulica Dolné Pažite až Hanzlíkovská v Trenčíne-Záblatí, v úseku Dolné Pažite/Sigôtky – Malozáblatská. Cestná doprava je usmernená prenosným dopravným značením, pričom prejazdných zostáva min. 5,5 m,  pre obojsmernú premávku.

Platí od 01.06.2019 do 01.08.2019

Nitrianske Pravno

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 519 k. ú. obce Nitrianske Pravno. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 06.05.2019 do 30.06.2019

Nedožery - Brezany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1802 k. ú. obce Nedožery - Brezany. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 06.05.2019 do 15.11.2019

Lazany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1800 k. ú. obce Lazany. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 06.05.2019 do 15.11.2019

Nedožery – Brezany, Lazany, Poruba

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1799 k. ú. obcí Nedožery – Brezany, Lazany a Poruba. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 06.05.2019 do 15.11.2019

Sebedražie, Cígeľ

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1773 k. ú. obce Sebedražie a cesta III. triedy č. 1778 v k.u obci Sebedražie a Cígeľ. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 06.05.2019 do 30.06.2019

Klobušice

Z dôvodu realizácie stavby Obytná zóna Ilava Klobušice, Rezidencia Záhumnie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v k.ú obce Klobušice. Doprava je vedená v ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 5,5 m a 6,0 m značkami, dopravnými zariadeniami, svetelným signalizačným zariadením. obojsmerne resp. o min. šírke 3,0 m a 3,5 m striedavo, a riadená prenosnými zvislými dopravnými.

Platí od 20.05.2019 do 26.07.2019

Dohňany

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 49 v k. ú. obce Dohňany. Doprava je vedená v ostávajúcej častí vozovky riadená prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 20.05.2019 do 31.08.2019, 01.09.2019 do 31.10.2019

Chynorany

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v k. ú. obce Chynorany. Doprava je vedená v ostávajúcej častí vozovky riadená prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 20.05.2019 do 31.08.2019, 01.09.2019 do 31.10.2019

Nová Dubnica

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v k. ú. obce Nová Dubnica. Doprava je vedená v ostávajúcej častí vozovky riadená prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 16.05.2019 do 31.08.2019, 01.09.2019 do 31.10.2019

Drietoma, Nitrianske Sučany

Pre údržbu mýtnych brán je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 9 v k. ú. obcí Drietoma a Nitrianske Sučany. Doprava je vedená v ostávajúcej častí vozovky riadená prenosnými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 20.05.2019 do 31.08.2019, 01.09.2019 do 31.10.2019

R6 Púchov - privádzač

Z dôvodu aktualizácie trvalého dopravného značenia je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R6 Púchov - privádzač v km 0,000 – 6,500. Doprava je vedená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je iba čiastočné v miestach realizácie prác.

Platí od 07.05.2019 do 30.06.2019

Kľačno

Pre opravu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v obci Kľačno. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.05.2019 do 01.09.2019

Trenčín

Pre opravu plynovodu je čiastočne uzatvorená Hasičská až Gen. M. R. Štefánika ulica v Trenčíne, v úseku Nám. SNP – OC Max obojsmerne. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 24.06.2019 do 15.09.2019

Nedožery-Brezany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v Nedožeroch-Brezanoch. Doprava je vedená v ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 3,0 m striedavo resp. 5,50 m obojsmerne a riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením. Denne od 07:00 h do 18:00 h bude v prípade kolón premávka riadená minimálne dvoma náležite poučenými osobami v reflexných vestách.

Platí od 15.04.2019 do 31.10.2019

Nitrianske Pravno

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v Nitrianskom Pravne. Doprava je vedená v ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 6,0 m obojsmerne a riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 15.04.2019 do 18.08.2019

Sverepec

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.61 vo Sverepci. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu a riadená dočasným dopravným značením.

Platí od 01.04.2019 do 30.06.2019

Trenčianske Teplice – Motešice

Z dôvodu rekonštrukcie chodníka je počas pracovných dní v čase od 08:00 do 17:00 hod. čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č.516 v úseku Trenčianske Teplice – Motešice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 31.12.2019

Nemšová-Kľučové

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodu je čiastočne uzatvorená Holubyho a Slnečná ulica v Nemšovej, časti Kľučové. Premávka he riadená prenosným dopravným značením v jazdných pruhoch min. šírky 2,75 m.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Trenčín-Zlatovce

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Bratislavská ulica v Trenčíne – Zlatovciach, v úseku Hlavná – Ľ. Stárka. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 15.03.2019 do 15.11.2019

Nimnica

Pre realizáciu stavby ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - východný portál tunela Diel je čiastočne uzatvorená cesta č. II. triedy č. 507 v úseku 180,300 - 180,800 km katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do december 2019

Ilava-žel. stanica – Ilava-sever

Pre poškodený most cez Vážsky kanál je uzatvorená cesta II. triedy č. 574 v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever. Zriadená obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. po ceste II/574, II/574A a I/61.

Platí od 27.11.2018 do 30.11.2019

Považská Bystrica - Horný a Dolný Milochov

Z dôvodu realizácie stavby ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - úprava komunikácie III. triedy - západný portál tunela Milochov je uzatvorená cesta III. triedy č. 1983 v Považskej Bystrici – medzi časťami Horný a Dolný Milochov - mimo zastavanej časti obce. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery po dočasnej súbežnej pozemnej komunikácii.

Platí od 04.06.2018 do 31.12.2019            

STRED

Bytčica-Rosina

Z dôvodu výstavby diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina, II.etapa je úplne uzavretá miestna komunikácia medzi Bytčicou a Rosinou.

Platí od 24.06.2019 do 30.11.2019        

Lietavská Lúčka

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v Lietavskej Lúčke. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre.

Platí od 17.06.2019 do 30.06.2019        

Svrčinovec –Mosty u Jablunkova

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 11, v úseku Svrčinovec –Mosty u Jablunkova. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 04.07 2019 do 08.07.2019, od 12.07 2019 do 15.07.2019 , od 19.07 2019 do 22.07.2019, od 26.07 2019 do 29.07.2019

D1 Liptovský Mikuláš

S dopravnými obmedzeniami rátajte v úseku križovatky a zjazdovej vetvy Liptovský Mikuláš/ Liptovský Mikuláš Ivachnová vrátane pripájacieho pruhu na severnej diaľnici D1. Oprava vozovky je rozdelená do 4. etáp, pričom počas prvej až tretej etapy bude opravovaná križovatka a následne v štvrtej etape zjazdová vetva. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch.

Platí od 17.06 2019 do 28.06.2019

Liptovský Mikuláš

Pre pripojenie účelovej komunikácie k stavbe je čiastočne uzatvorená Ždiarska ulica v Liptovskom Mikuláši, v úseku Okoličianska – Vitálišovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019        

Liptovský Trnovec

Pre zriadenie kanalizačnej, plynovej a vodovodnej prípojka k nehnuteľnosti je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2320 v Liptovskom Trnovci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 30.09 2019

Dovalovo

Pre zriadenie plynovej prípojky k nehnuteľnosti je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2358 v k. ú Dovalove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do september 2019  

Bobrovec

Pre zriadenie vjazdu k stavbe je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2321 v k. ú obce Bobrovec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do september 2019  

Strečno

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2057 v k. ú. obce Strečno. Cestná premávka bude počas jednotlivých etáp   (pravá, ľavá polovica resp. stred podjazdu) dopravnými značkami a zariadeniami vedená striedavo po voľnej polovici mostného objektu o šírke   min.3,0m (+1,0m koridor pre chodcov) s reguláciou dopravy cestnou   svetelnou signalizáciou (v prípade potreby zabezpečí zhotoviteľ reguláciu náležite vystrojenými a poučenými osobami), výnimočne v nevyhnutných   prípadoch bude premávka na interval max.10min zastavená regulovčíkmi úplne.

Platí od 10.06.2019 do 10.11.2019        

Strečno

Pre rekonštrukciu mosta ev.č. 18-266 v km 465,820 je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v k. ú. obce Strečno. Premávka je vedená obojsmerne v dvoch zúžených jazdných  pruhoch o šírke 2 x 3,0m (podľa potreby sa bude uzatvárať pravá a ľavá strana   mosta, resp. stred mosta).

Platí od 12.08.2019 do 10.11.2019        

D1 Važec–Východná

Z dôvodu výkonu údržby mostov je uzavretý pravý jazdný pás severnej diaľnice D1 v úseku križovatiek Východná – Važec, v smere staničenia. Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. V I. etape bude uzavretý ľavý jazdný pás diaľnice D1 (smer  Poprad – Liptovský Mikuláš). Doprava bude vedená cez prejazdy stredným deliacim pásom obojsmerne v pravom jazdnom páse v dvoch jazdných pruhoch. V II. etape bude uzavretý pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Liptovský Mikuláš - Poprad) a doprava bude vedená cez prejazdy stredným deliacim pásom obojsmerne v ľavom jazdnom páse v dvoch jazdných pruhoch.

Platí od 08.06.2019 do 15.09.2019        

Vranie

Pre realizáciu plynovej prípojky k RD je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2095 v k. ú. obce Vranie. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu o min. šírke 3,00 m pre obojsmernú premávku.

Platí od 01.06.2019 do 30.06.2019        

Horelica

Pre vybudovanie prejazdu na budúcu diaľnicu D3 je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 11 za výjazdom z tunela Horelica, v smere do Svrčinovca v celkovej dĺžke cca 600 m. Doprava je presmerovaná do zúžených jazdných pruhov s obmedzením rýchlosti.

Platí od 01.06.2019 do 31.12.2019

Partizánska Ľupča

Pre realizácia vodovodnej prípojky pre RD je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 k. ú. v obce Partizánska Ľupča. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 30.08.2019

Valaská Dubová

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v k. ú. obce Valaská Dubová. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami                   vedená striedavo po voľnej polovici mostných objektov o šírke min.3,50m s reguláciou dopravy cestnou svetelnou signalizáciou.

Platí od 23.05.2019 do 20.10.2019

Vitanová

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2311 v obci Vitanová. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 20.05.2019 do 31.07.2019        

Zákamenné

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v obci Zákamenné. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 20.05.2019 do 30.09.2019        

Predmier

Pre opravu mosta ponad potok Hradnianka je uzatvorená cesta III. triedy č. 2004 v k. ú obce Predmier. Obchádzková trasa je vedená po ceste I. triedy č. 61

Platí od 20.05.2019 do 31.08.2019

Raková

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 v obci Raková. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 29.04.2019 do 02.08.2019

Oravská Polhora

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v Oravskej Polhore. Doprava je presmerovaná do voľného jazdného pruhu a riadená dočasným dopravným značením s použitím cestnej svetelnej signalizácie. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami vedená striedavo po súbežnej zriadenej obchádzkovej komunikácii s reguláciou dopravy cestnou    svetelnou signalizáciou.

Platí od 20.05.2019 do 20.09.2019   

Divinka

Z dôvodu realizácie inžinierskych sieti k rodinnému domu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2096 v k.ú obce Divinka. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 01.06.2019 do 31.07.2019   

Oravský Biely Potok

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v obci Oravský Biely Potok. Doprava je presmerovaná do voľného jazdného pruhu a riadená dočasným dopravným značením s použitím cestnej svetelnej signalizácie.

Platí od 09.05.2019 do 23.10.2019          

Dolný Hričov

Z dôvodu výstavy kanalizácie a vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2091 v obci Dolný Hričov. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 02.05.2019 do 31.10.2019        

Kysucké Nové Mesto

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená  Litovelská ulica až Cesta do Rudiny v Kysuckom Novom Meste, v úseku Murgašova – Clementisova. Cestná premávka je prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení presmerovaná do jedného jazdného pruhu o min. šírke 3,00 m pre obojsmernú premávku, v prípade nutnosti bude regulácia cestnej premávky zabezpečená náležite poučenými a vystrojenými osobami.

Platí od 16.04.2019 do 15.07.2019

Jasenové

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2109  v obci Jasenové. Premávka je vedená vo voľnej polovici vozovky šírky 2,75 m.

Platí od 25.04.2019 do 30.06.2019

Terchová-Vrátna

Pre opravu kamenného múru je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2076 v úseku Terchová-Vrátna. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 3 metre.

Platí od 23.04.2019 do 31.07.2019

Istebné

Pre rekonštrukciu plynovodov sú čiastočne uzatvorené miestne komunikácie v obci Istebné. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu.

Platí od 15.04.2019 do 31.10.2019

Čadca-Oščadnica

Z dôvodu plánovanej opravy je prekrytý mostný záver mosta evid. č. 011A-001D na ceste I. triedy č.11A v úseku Čadca-Oščadnica.

Platí od 17.04.2019 do 31.08.2019

Bobrovec

Pre zriadenie vjazdu k stavbe rodinného domu je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2322 v obci Bobrovec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od máj do september 2019

Oravská Polhora

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v Oravskej Polhore. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.04.2019 do 14.11.2019

Závažná Poruba

Pre výstavbu vodovodu a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2337 v Závažnej Porube. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 27.03.2019 do 30.06.2019

Uhorská Ves

Pre výstavbu optickej siete je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2340 v k. u. obce Uhorská Ves. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl do september 2019

Poluvsie nad Rajčiankou

Z dôvodu výstavby chodníka Rajecké Teplice-Poluvsie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 a cesta III. triedy č. 2105 v k. u. Poluvsie nad Rajčiankou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Rabča

Pre práce na ceste je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v obci Rabča. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.04.2019 do 14.11.2019

Žiina

Pre opravu zástavky MHD je čiastočne uzatvorená ulica Juraja Závodského až Hôrecká v Žiline, v úseku Žitná – Mateja Bela. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.04.2019 do 28.06.2019

Staškov

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 , v obci Staškov Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 31.10.2019

Liptovská Ondrašová

Pre realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky k rodinnému domu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v obci Liptovská Ondrašová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do september 2019

Huty

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2347 v intraviláne obce Huty. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do december 2019 2 dni

Čierne, Skalité

Pre úpravu cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v k. ú. obcí Čierne a Skalité. Doprava je prenosným dopravným značením a dopravným zariadením presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu.

Platí od 13.08.2018 do 30.06.2019

Čadca – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená cesta III. triedy č. 2016 Čadca – Podzávoz. Premávka v oboch smeroch bude presmerovaná na súbežnú miestnu komunikáciu U Jurosi.

Platí od 09.12.2018 do 31.12.2020

D1  Liptovský Hrádok

Pre opravu mosta nad cestou II. triedy č. 537  je čiastočne uzatvorená severná diaľnica D1 v križovatke Liptovský Hrádok. Stavebné práce sú realizované za úplnej uzávery ľavého jazdného pásu (smer Liptovský Mikuláš). Doprava z ľavého jazdného pásu je pred mostom presmerovaná cez stredný deliaci pás v km 285,100 do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne. Za mostom sa vráti cez stredný deliaci pás v km 283,530 naspäť do ľavého jazdného pásu.

Platí od 30.10.2018 do 30.11.2019

Bukov – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená miestna komunikácia Bukov – Podzávoz, v smere z Bukova po križovatku s miestnou komunikáciou na Drahošanku. Obchádzka pre vozidlá smerujúce do Bukova po miestnej komunikácii Podzávoz na cestu I. triedy 11 vedie okolo Tesca a cez most. Vozidlá z Bukova smerujúce na Drahošanku s výškou do 2,2 m musia použiť obchádzku po miestnej komunikácii okolo Tesca a nákladné vozidlá cez most a ulici A. Hlinku.

Platí od 05.03.2018 do 31.12.2020

Nižná nad Oravou

Pre zahájenie komplexnej prestavby mostného objektu je uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Cestná premávka je obojsmerne kyvadlovým spôsobom vedená po súbežne vybudovanej obchádzkovej trase vrátane provizórneho premostenia regulovaná pomocou cestnej svetelnej signalizácie

Platí od 24.08.2018 do 30.06.2019

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

Jasná – Pavčina Lehota

Pre opravu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 , v úseku Jasná – Pavčina Lehota. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2019 do 30.09.2019

Modrý Kameň

Pre výstavbu pripojovacieho plynovodu pre priemyselný park je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 527 v obci Modrý Kameň. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu podľa aktuálneho uzatvorenia jazdného pruhu.

Platí od 01.06.2019 do 30.07.2019

Hronec

Pre ukladanie kanalizačného potrubia je uzatvorená cesta III. triedy č. 2377 v obci Hronec. Premávka je presmerovaná po obchádzkovej trase.

Platí od 03.06.2019 do 31.07.2019

Turecká

Pre rekonštrukciu VNV je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2412 v obci Turecká v okrese Banská Bystrica. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 08.07.2019 do 31.08.2019

Šalková – Biotika

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66, v úseku Šalková – Biotika. Premávka je vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 24.06.2019 do 24.07.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie optickej prípojky je čiastočne uzatvorená Zvolenská cesta v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 26.04.2019 do 15.07.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie prípojok je čiastočne uzatvorená ul. Cesta na Suchý Vrch v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.05.2019 do 30.06.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie prípojok je čiastočne uzatvorená ul. Čerešňová v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.05.2019 do 30.06.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie stavby Prístavba budovy PADS SUSCCH je čiastočne uzatvorená ul. Cesta k nemocnici v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2019 do 30.09.2020

Zvolen-Neresnica

Z dôvodu výstavby oporného múru na ľavej strane potoka je jednosmerná uzávierka cesty I. triedy č. 66 vo Zvolene-Neresnici, v úseku od reštaurácie Suchá kôrka po letné kúpalisko. Doprava je regulovaná svetelnou signalizáciou.

Platí od 06.05.2019 do 31.08.2019

Veľký Krtíš

Pre rozšírenie NNK je čiastočne uzatvorená Tučekova ulica vo Veľkom Krtíši. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 09.05.2019 do 31.07.2019

Kováčová

Pre opravu pravého mosta ev.č. R1- 168 nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.66. Doprava je presmerovaná v I. etape do prvého jazdného pruhu, II etape do ľavého jazdného pruhu štvorpruhovej cesty.

Platí od 21.04.2019 do 30.06.2019

Detva

Pre rekonštrukciu priepustov mostov je uzatvorená miestna komunikácia Piešť I. v Detve, v úseku od cestného priepustu č. 4 pri V. Ľalikovi pocestný priepust č. 5 pri J. Lakotovi. Obchádzka je vedená po miestnych obslužných komunikáciách pre dopravnú obsluhu, ostatní môžu použiť trasu po ceste č. I/16 a č. II/526 cez obce Kriváň a Podkriváň.

Platí od 08.04.2019 do 30.06.2019

R2 Budča

Pre opravu mosta ev. č. R2-176B nad rýchlostnou cestou R1 a potokom Bieň pri Budči je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R2 v km 230,00-231,00 v smere jazdy Zvolen-Budča. Stavebné práce budú prebiehať v dvoch etapách. V I. etape sa bude opravovať most v ľavom jazdnom pruhu. Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu. V II. etape sa bude opravovať most v pravom jazdnom pruhu a doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu.

Platí od 24.04.2019 do 13.09.2019

R1 Žarnovica- Nová Baňa

Z dôvodu zosuvu skalného masívu Voznickej skaly je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R1 v km 101,290 - 104,250, v úseku Žarnovica- Nová Baňa. Premávka je presmerovaná do ľavého jazdného pruhu v ľavom jazdnom páse.

Platí od 08.04.2019 do 30.06.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu výstavby teplovodných rozvodov je čiastočne uzatvorená Trieda SNP v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 22.03.2019 do 15.08.2019

Slovenská Ľupča

Pre zlý technický stav je znížená rýchlosť jazdy vozidiel na 70 km/h a zúžená vozovka z obidvoch strán na mostnom objekte ev. č. 66-079 na ceste č. I. triedy č. 66 v km 95,75 pri križovatke s cestou III. triedy č. 2427 k Biotike Slovenská Ľupča.

Platí od 13.12.2018 do 31.12.2019

R1 Kováčová

Z dôvodu opravy pravého mosta ev. č. R1-168 je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová v km 146,000 - 146,700, v smere do Banskej Bystrice. Doprava z pravého jazdného pásu je presmerovaná cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom do ľavého jazdného pásu, v ktorom je vedená obojsmerne. Počas uzávery je odbočovací pruh v smere Bratislava - Kováčová uzavretý. Pre tento smer je z rýchlostnej cesty R1 vyznačená obchádzková trasa od križovatky Zvolen-Stráže po ceste III/2440 a následne I/66. Ostatné vetvy križovatky sú bez obmedzení.

Platí od 06.04.2019 do 30.06.2019

Michalová

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 72 v obci Michalová v okrese Brezno. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 27.03.2019 do 30.10.2019

Potok - Rovné - Krokava

Pre ťažbu a odvoz drevnej hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2756 v úseku Potok - Rovné - Krokava v okrese Rimavská Sobota. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu šírky 2,75 m.

Platí od 15.02.2019 do 31.12.2019

Slizké – Lipovec

Pre ťažbu a odvoz drevnej hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2755 v úseku Slizké – Lipovec v okrese Rimavská Sobota. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu šírky 2,75 m.

Platí od 15.02.2019 do 31.12.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie prestavby objektu je čiastočne uzatvorená Kuzmányho, Národná a Cikkerova ulica v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.01.2019 do 30.06.2020

Kriváň - Hnúšťa

Pre zosuv časti vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 526 medzi Kriváňom a Hnúšťou. Premávka je vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 2,75m, s vylúčením nákladnej dopravy nad 10 m.

Platí od 05.04.2016 do odvolania

VÝCHOD

Bardejov

Pre prestavbu križovatky Štefánikova - T. Ševčenku - Mlynská na kruhovú križovatku je uzatvorená cesta I. triedy č. 77 v Bardejove. Obchádzka v smere od SK z cesty I/77 ul. Dlhý rad je vedená  po miestných komunikáciach ul. Jirásková, ul. Partizánska a ul. Mikulovská s výjazdom na cestu I/77 ul. Štefánikova. V smere od SL z cesty I/77 ul. Štefánikova po miestných komunikáciach ul. Mikulovská, ul. Partizánska ul. Jirásková s výjazdom na cestu I/77 ul. Dlhý rad.

Platí od 03.06.2019 do 16.08.2019

Dargov, Čerhov

Pre údržbu a opravu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 19 v obci Dargova cesta I. triedy č. 79 v obci Čerhov. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Platí od 22.05.2019 do 31.10.2019

Bánovce nad Ondavou

Pre výstavbu NN prípojky siete O2 Slovakia je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3765 v obci Bánovce nad Ondavou. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Platí od 10.07.2019 do 30.10.2019

Choňkovce

Pre rozšírenie verejného vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3811 v obci Choňkovce. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Platí od 21.06.2019 do 31.08.2019

Nižná Myšľa

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3368 pred obcou Nižná Myšľa, v smere od Bohdanoviec. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Platí od 19.06.2019 do 19.12.2019

Veľké Raškovce

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 552 pred obcou Veľké Raškovce v km 66,142. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Platí od 20.06. až 30.09.2019

Brzotín

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 3000 v intraviláne obce Brzotín (okres Rožňava). Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením.

Platí od 01.07.2018 do 31.10.2019

Kyjov – Pusté Pole    

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 68 v úseku Kyjov – Pusté Pole-sever. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 10.06.2019 do 31.08.2019

Soboš                           

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 73 v obci Soboš. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 10.06.2019 do 31.08.2019

D1 Prešov-Juh

Pre výstavba križovatky Prešov-juh je uzatvorený jazdný pruh diaľnice D1, v smere z Prešova do Košíc. Premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu diaľnice a rýchlosť obmedzená na 60 km/h.

Platí od 16.12.2018 do 30.07.2019

D1 Budimír (Košice- Sever)

Z dôvodu realizácie stavby je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1 v križovatke Budimír (Košice- Sever). Doprava vedená v obmedzených jazdných pruhoch.

Platí od 25.05.2019 do 31.08.2019

R2 Košice, križovatka VSS

Z dôvodu výmeny mostných záverov je čiastočne uzatvorená vetva rýchlostnej cesty R2 v úseku mosta ev. č. 68-071 v Košiciach. Most sa nachádza na rýchlostnej ceste R2 v km 444,040 v úseku križovatky VSS. Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. Doprava na moste bude vedená v I. etape v pravom a v II. etape v ľavom jazdnom pruhu.

Platí od 29.05.2019 do 05.07.2019

Vydumanec

Pre práce na ceste I. triedy č. 18 – výstavbu mostného objektu č. 208-00 most na vetve č.8 v km 620 nad cestou I/18 v k. ú obce Vydumanec je premávka vedená v ľavom jazdnom páse obojsmerne.

Platí od 03.05.2019 do 30.11.2019

PR3 Košice, Dargovských hrdinov

Pre realizáciu opravy mosta ev.č.68-070.3 nad cestou I/68 v križovatke Dargovských hrdinov v Košiciach je čiastočne uzatvorená vetva rýchlostnej cesty PR3, v úseku km 111,500 – 111,600. V I. etape bude pracovisko umiestnené v ľavej časti (polovici) mosta, v pravej časti mosta bude vedený jeden voľný jazdný pruh. V II. etape bude pracovisko umiestnené v pravej časti (polovici) mosta, v ľavej časti bude vedený jeden voľný jazdný pruh.

Platí od 27.05.2019 do 22.09.2019

Cejkov

Pre stavbu Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Zemplínske Jastabie, Cejkov - vododov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3667 v obci Cejkov. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.05.2019 do 31.10.2019

Obišovce - Ruské Pekľany

Pre prepad vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3460 v úseku Obišovce - Ruské Pekľany. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 29.04.2019 do 29.06.2019

Sady nad Torysou

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3410 v Sadoch nad Torysou časť Byster. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.05.2019 do 31.12.2019

Krajná Poľana             

Pre realizáciu NN siete je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 21 Krajnej Poľane. Premávka je obojsmerna, vyznačená dočasným zvislým dopravným značením a zariadením.

Platí od 15.05.2019 do 30.06.2019

Lendak                         

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3077 vo Lendaku. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 15.05.2019 do 31.07.2019

Ždiar                             

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v extraviláne obce Ždiar. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.11.2019

Tatranská Kotlina – Ždiar

Z dôvodu rekonštrukcie mosta cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 13.05.2019 do 15.07.2019

D1 Prešov

Z dôvodu opravy mosta ev. č. 06810-001 cez potok je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 80 - privádzač diaľnice D1 Prešov. Stavebné práce počas uzávery budú prebiehať v troch etapách.

Platí od 14.04.2019 do 25.08.2019

Prešov

Pre rekonštrukciu plynovodu sú čiastočne uzatvorené miestne komunikácie Prostějovská, Antona Prídavka, Bajkalská v Prešove. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.06.2019 do 31.10.2019

Torysa

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3193 v obci Torysa. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 29.04.2019 do 16.06.2019 a od 17.06.2019 do 30.09.2019

Prešov

Pre výstavbu cyklochodníka sú čiastočne uzatvorené miestne komuniácie Mlynský náhon a 17. novembra v meste Prešov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 30.10.2019

Hniezdne

Pre opravu mosta je uzatvorená  cesta I. triedy č. 77 v obci Hniezdne. Doprava je vedená po dočasne vybudovanej ceste a pracovisko je označené DDZ a svetelnou signalizáciou.

Platí od 25.04.2019 do 30.10.2019

Ľubotín

Pre opravu nadjazdu je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 68 v obci Ľubotín. Doprava je vedená, tak že prejazdný profil je zúžený o jeden jazdný pruh, pracovisko je označené DDZ a svetelnou signalizáciou.

Platí od 25.04.2019 do 30.10.2019

Bukovce – Makovce

Pre opravu je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 575 v úseku Bukovce - Makovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Ladomirová - Vagrinec

Pre stavebné úpravy je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 3541 v úseku Ladomirová - Vagrinec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Šandal - Radoma

Pre opravu je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 3581 v úseku Šandal - Radoma. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Vyšná Šebastová

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3432 vo Vyšnej Šebastovej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2019 do 31.07.2019

Ruská Nová Ves

Pre úpravu cestnej priekopy je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3441 v obci Ruská Nová Ves. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.04.2019 do 30.06.2019

Sečovská Polianka

Pre práce je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 79 v úseku Sečovskej Polianke. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 30.09.2019

Vranov nad Topľou

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená  ul. Tehelná, Gorkého, Svätopluková vo Vranove nad Topľou. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 31.10.2019

Poša

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 554 v obci Poša. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 15.10.2019

Veľká Lomnica

Pre výškovú úpravu je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3102 vo Veľkej Lomici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 30.06.2019

Vernár

Pre rekonštrukciu havarijného stavu mosta I/66-041 je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v extraviláne obce Vernár. Premávka je vedená v jednom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.10.2019

Poprad

Pre rekonštrukciu havarijného stavu mosta I/18-389 je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 18 v intraviláne mesta Poprad. Premávka je vedená v jednom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.10.2019

D1 Spišský Štvrtok

Z dôvodu výstavby sila na posypovú soľ.je uzatvorený jeden jazdný pruh diaľnice D1, v križovatke Spišský Štvrtok, v smere z Prešova do Žiliny. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Dočasné dopravné značenie len čiastočne zasahuje do pravého jazdného pruhu, zúžený jazdný pruh je prejazdný.

Platí od 01.04.2019 do 15.08.2019

Prešov-Haniska

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 20 medzi mestom Prešov a obcou Haniska. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 05.03.2019 do 30.11.2019

Malá Franková

Z dôvodu protipovodňovej ochrany je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3110 v obci Malá Franková. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 04.03.2019 do 30.06.2019

Mlynky

Na ceste II. triedy č. 535 v úseku Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 je pre zosuv krajnice zriadená čiastočná uzávierka – zúženie pravého pruhu v smere od Mlyniek, premávka je riadená svetelným signalizačným zariadením.

Platí od 14.02.2019 do 21.02.2020

Zboj

Pre nevyhovujúci stav mosta je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3886 v obci Zboj. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.12.2018 do odvolania

Košice

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená Trieda KVP a Moskovská trieda v Košiciach. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 23.04.2019 do 30.09.2019

Michalovce

Pre rekonštrukciu verejného vodovodu je čiastočne uzatvorená Vrbovská ulica v Michalovciach. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 23.04.2019 do 31.08.2019

D1 Janovík – Budimír

Pre výstavbu križovatky Budimír je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1, v úseku Janovík – Budimír, v smere z Prešova do Košíc. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch. Rýchlosť je obmedzená na 60 km/h.

Platí od 16.12.2018 do 07.07.2019

Ladmovce

Pre rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3685 v obci Ladmovce. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.03.2019 do 31.08.2019

Dvorianky

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 79 v obci Dvorianky. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.05.2019 do 30.11.2019

Michalovce

Pre realizáciu stavby Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko líniová časť sú čiastočne uzatvorené cesty III. triedy č. 3755, 3761, 3772, 3744, 3739, 3732, 3741 v okrese Michalovce, v úsekoch Čičarovce-Veľké Kapušany, Vojany-Veľké Kapušany, Stretavka-Drahňov, Sliepkovce-Budkovce, Šamudovce-Vrbnica, Suché-Topoľany, Staré-Zbudza. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2019 do 31.10.2020

Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Vojany

Pre realizáciu stavby Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko líniová časť je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 555 v úseku Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Vojany. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2019 do 31.10.2020

Bidovce-Ďurkov

Pre realizáciu stavby Diaľnica D1 Budimír-Bidovce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 576 v úseku Bidovce-Ďurkov. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.03.2019 do 31.10.2019

Košické Olšany

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3404 v Košických Olšanoch, v smere do Rozhanoviec. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 02.04.2019 do 30.06.2019

Košice

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená Myslavská ulica v Košiciach. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 02.04.2019 do 30.07.2019

Kostoľany nad Hornádom-Obišovce

Z dôvodu rekonštrukcie cesty III. triedy č. 3390 v úseku od okr. hranice Košice - mesto - Košice - okolie pred obcou Kostoľany nad Hornádom po obec Obišovce je potrebná zvýšená opatrnosť pre práce na ceste.  Rýchlosť je znížená na 40 km/h.

Platí od 15.3.2019 do 31.08.2019

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2019

Trebišov

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Družstevná ulica, Roľníckeho povstania a SNP v Trebišove. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.03.2019 do 31.10.2019

D1 Malý Šariš - Prešov

Práce na diaľnici je striedavo uzatvorený ľavý a pravý jazdný pruhu výjazdovej vetvy diaľnice D1 od odpočívadla Malý Šariš do mesta Prešov. Uzávierka o celkovej dĺžke 1 200 m začína od km 399,7 a slúži pre umožnenie vjazdu, alebo výjazdu vozidiel stavby Prešov západ - Prešov juh. V mieste uzávierky je obmedzená rýchlosť na 60 km/hod.

Platí od 23.08.2018 do 15.08.2019

Prešov - Levočská

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Levočská - Obráncov mieru v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.07.2018 do 30.11.2019

Podspády

Pre havarijný stav mostu - podmytie po prívalových dažďoch je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v Podspádoch. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 28.11.2018 do 01.07.2019

Tatranská Kotlina – Ždiar

Z dôvodu rekonštrukcie mosta cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 13.05.2019 do 15.07.2019

Ždiar                             

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v extraviláne obce Ždiar. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.11.2019

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

Klenová

Pre zosuv vozovky je uzatvorená cesta II. triedy č. 566 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v obci Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 14.12.2017 do odvolania

Stakčín - Klenová

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3892 medzi obcami Stakčín a Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.04.2018 do odvolania

Čabiny - Sukov

Pre zosuv cestného telesa je pre nákladnú dopravu nad 7,5 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3865 medzi obcami Čabiny a Sukov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 26.04.2018 do odvolania

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 40 t uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v Krásnom Brode, v smere do Roškoviec.

Platí do odvolania

Egreš

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 552 v obci Egreš. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.09.2018 do 31.12.2019

Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3699 v zastavanom území obcí Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.08.2018 do 31.08.2020

Kráľovský Chlmec

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3690 a 3698 v Kráľovskom Chlmci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.07.2019

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Oreské

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3742 v obci Oreské v okrese Michalovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 31.10.2019

Smižany

Z dôvodu výjazdu nákladnej dopravy zo stavby na cestu v súvislosti s uskutočňovaním stavby Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves a príjazdovej komunikácie je v rámci tejto stavby znížená rýchlosť na 50 km/h v dĺžke cca 400 m na ceste III. triedy č. 3201 pred obcou Smižany, v smere od Iliašoviec.

Platí od februára 2018 do mája 2020

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/