stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
Hyundai Kona banner reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

Bratislava - Dúbravka

Pre zabezpečenie vjazdu a výjazdu vozidlám stavby k Polyfunkčnému domu Na Vrátkach je čiastočne uzatvorená Nejedlého ulica v Bratislave - Dúbravke, pred križovatkou s ulicou Na Vrátkach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.11.2016 do 30.04.2018

Bratislava

Z dôvodu zabratia verejného priestranstva - časti chodníka je čiastočne uzatvorená Legionárska ulica v Bratislave, v úseku medzi Jiskrovou a Blumentálskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2017 do 31.08.2018

Bratislava - Kramáre

Z dôvodu zdvojenia výtlačného potrubia je čiastočne uzatvorená Stromová a Limbová ulica v Bratislave – Kramároch, v úseku od Limbovej po križovatku s Magurskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.04.2017 do 17.07.2018

Bratislava

Z dôvodu zabezpečenia vjazdu a výjazdu vozidlám stavby k Polyfunkčnému centru Einsteinova je uzatvorená miestna komunikácia medzi Einsteinovou ulicou a Zadunajskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.02.2017 do 23.12.2018

Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia

Pre stavebné práce je uzatvorená cesta III. triedy č. 1382 v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez obec Macov.

Platí od 08.11.2017 do 30.10.2018

Nimnica

Pre výstavbu železničného tunela je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy v katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do 30.11.2018

Čierne

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v Čiernom v okrese Čadca. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 07.11.2017 do 05.05.2018

Nižná nad Oravou

Z dôvodu zlého technického stavu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Platí do odvolania

Zákamenné – Novoť

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2270 medzi Zákamenným a Novoťou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.10.2017 do 31.05.2018

Krušetnica – Oravská Lesná

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 medzi Krušetnicou a Oravskou Lesnou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.10.2017 do 31.05.2018

Ploštín – odb. Iľanovo

Pre práce na ceste je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2333 medzi Ploštínom a odbočkou do Iľanova. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.10.2017 do 31.05.2018

Liptovský Hrádok – Liptovský Peter

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 537 v úseku od Liptovského Hrádku, odbočky Liptovská Kokava po Liptovský Peter. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2017 do 28.02.2018

Partizánska Ľupča – LiptovskáLužná

Z dôvodu havarijného stavu mosta ponad vodný tok Ľupčianka je pre nákladnú dopravu nad 18 t uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 za Partizánskou Ľupčou, v smre do Liptovskej Lužnej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí do odvolania.

Liptovská Kokava – Pribylina

Z dôvodu havarijného stavu mosta cez rieku Belá je pre nákladnú dopravu uzatvorená cesta III. triedy č. 2358 medzi Liptovskou Kokavou a Pribylinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 537 Liptovský Peter a Dovalovo.

Platí do odvolania.

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania.

R2 Zvolen - Budča

Rýchlostná cesta R2 Budča - Zvolen, medzi 231. a 233. km je z dôvodu hroziacemu riziku padania skál čiastočne uzatvorená. Doprava je obojsmerne vedená v pravom jazdnom páse a rýchlosť obmedzená na 60 km/h.

Platí od 04.08.2017 do 31.01.2018

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácia prestavby objektu sú čiastočne uzatvorené ulice Kuzmányho, Národná, Cikkera v Banskej Bystrici. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti  vozovky.

Platí od 10.11.2016 do 31.03.2018

Lučenec – odbočka Kalinovo

Pre práce je uzatvorená cesta I. triedy č. 16 v úseku Lučenec – odbočka Kalinovo. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po dočasne vybudovanej ceste.

Platí od 24.11.2017 do 31.08.2018

Klenovec - Skorušina

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2767 v medzi Klenovcom a Skorušinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2017 do 31.12.2018

Hnúšťa – Brádno

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 562, v úseku medzi Hnúšťou a križovatkou s cestou III. triedy č. 2747.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 21.03.2017 do 31.12.2018

Hranovnica - Poprad

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 medzi Hranovnicou a Popradom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 13.09.2017 do august 2018

Kežmarok

Pre výstavbu mosta cez potok Ľubica je uzatvorená ulica Pod lesom v Kežmarku. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka  je vedená cez ulicu Nižná brána.

Platí od 23.10.2017 do 04.03.2018

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

Hraničné

Pre zosuv je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 68 v Hraničnom v okrese Stará Ľubovňa. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch riadená svetelnou signalizáciou.

Platí od 16.08.2017 do 30.04.2018

Bzenov – Prešov

Pre práce je uzatvorená cesta II. triedy č. 546  v úseku Bzenov – Prešov-Levočská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po novovybudovanej súbežnej komunikácii.

Platí od 01.12.2017 do 31.10.2018

D1 Petrovany

Z dôvodu realizácie prípravných prác na výstavbe križovatky Prešov - Juh je čiastočne uzatvorená diaľnica D1 v úseku Prešov - Juh - Budimír. Premávka je v križovatke Petrovany vedená v zúžených jazdných pruhoch a doprava je usmernená dopravným značením.

Platí od 16.10.2017 do 31.03.2018

Fintice

Z dôvodu prác na opevnení potoka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3431 vo Finticiach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí do 30.06.2018

Ruské Pekľany

Pre havarijný stav na priepuste je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3460 v obci Ruské Pekľany. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí do 30.06.2018

Hostovice - Pčoliné

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 567 medzi obcami Hostovice a Pčoliné v okrese Snina. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od november.2017 do máj 2018

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 40 t uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v Krásnom Brode, v smere do Roškoviec.

Platí do odvolania

Jaklovce

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta II. 546 v obci Jaklovce. Cestná doprava je vedená v zúženom jazdnom pruhu a obmedzenie cestnej dopravy je vyznačené prenosným dopravným značením.

Platí od 12.12.2017 do 31.05.2018

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Hrabušická Píla - Stratená

Z dôvodu nevykonávania zimnej údržby je uzatvorená cesta III. 3227 v úseku Hrabušická Píla - Stratená. Uzávierka cesty je označená zvislým dopravným značením.

Platí od 11.10.2017 do 10.05.2018

Úhorná - Krásnohorské Podhradie

Z dôvodu nevykonávania zimnej údržby je uzatvorená cesta II. 549 v úseku Úhorná - Krásnohorské Podhradie. Uzávierka cesty je označená zvislým dopravným značením.

Platí od 11.10.2017 do odvolania

Rudňany - Poráč   

Medzi obcami Rudňany a Poráč je z dôvodu havarijného stavu vozovky pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 12 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3244.  V dvoch kritických úsekoch cesty je v oboch smeroch znížená rýchlosť na 30 km/h a cestná doprava v smere do obce Poráč je vedená v dočasných jazdných pruhoch. Obmedzenie rýchlosti a organizácia cestnej dopravy je vyznačená dočasným dopravným značením.

Platí od 02.12.2016 do 31.12.2018

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2018

D1 Budimír

Pre výstavbu mimoúrovňovej križovatky je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1 pri Budimíre, medzi 425. a 427. km. Doprava je vedená v obmedzených jazdných pruhoch v protismere.

Platí od 31.08.2017 do 17.06.2019

D1 Janovík – Budimír

Na východnej diaľnici D1 medzi Janovíkom a Budimírom je z dôvodu budovania mimoúrovňovej križovatky v oboch smeroch uzavretý jeden jazdný pruh.

Platí od 05.10.2017 do 17.06.2018

Košice

Pre modernizáciu električkových tratí je čiastočne uzatvorená Trieda SNP v Košiciach, v úseku Toryská - Laborecká - Ondavská - Račí potok. Doprava je vedená vo voľnom pravom jazdnom pruhu.

Platí od 05.08.2017 do 31.03.2018

Košické Olšany - Ďurďošík

Pre výstavbu mostného objektu stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce je uzatvorená cesta I, triedy č. 19 v úseku medzi Košickými Olšanmi a Ďurďošíkom. Doprava je presmerovaná cez obchádzkovú trasu cca 450 m.

Platí od 23.03.2017 do 30.09.2018

Slivník

Z dôvodu realizácie stavebných úprav na zosuve oporného múra je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3374 v Slivníka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 26.10.2017 do 31.05.2018

Podhoroď - Ruský Hrabovec

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 566 medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a povolená rýchlosť znížená  na 60 km/hod. 

Platí od 22.11.2013 do 31.12.2018

Michalovce

Z dôvodu zriadenie vjazdu na pozemok k rodinnému domu je čiastočne uzatvorená cesta III. 3741 v Michalovciach, v smere do Zbudze. . Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 08.01.2017 do 15.02.2018

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/