stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
Hyundai i30 Fastback reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

OBMEDZENIA BRATISLAVA OD 15.2.2019 MAPY:

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA DIAĽNIČNÝCH TUNELOV

V apríli a máji prebehne pravidelná jarná údržba a kontrola vo všetkých diaľničných tuneloch. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie, pravidelná jarná údržba v tuneloch bude prebiehať nasledovne:

Tunel Bôrik

26.4. od 22:00 do 28.4. do 18:00 (smer Žilina)

26.4. od 24:00 do 28.4. do 18:00 (smer Prešov)

Tunel Branisko

2.5. od 24:00 do 8.5. do 08:00

Tunely Svrčinovec a Poľana

10.5. od 22:00 do 12.5. do 22:00

Tunel Považský Chlmec

16.5. od 18:00 do 20.5. do 06:00

ZÁPAD

Bratislava-Ružinov

Pre preložku vodovodu v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je čiastočne uzatvorená Cesta do spaľovne v Bratislave-Ružinove, v úseku v križovatky s komunikáciou do prístavu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 11.04.2019 do 11.05.2019

Bratislava-Ružinov

Pre preložku vodovodu v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je čiastočne uzatvorená Prístavná ulica v Bratislave-Ružinove, v úseku pri vjazde do čerpacej stanice pohonných hmôt Jurki. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 05.05.2019

Bratislava

Pre výstavbu križovatky Rovinka na budúcej diaľnici D4 je úplne uzatvorená Hydinárska ulica v Bratislave, v mieste napojenia na cestu I/63.

Platí 08.04.2019 do 31.07.2019

D2 Stupava-Lozorno

Na diaľnici D2, v úseku medzi križovatkami Stupava a Lozorno, približne na 48. kilometri vymieňajú na moste cez potok Stupava mostné závery. Stavebné práce budú prebiehať súčasne v pravom a v ľavom jazdnom páse v troch etapách. Dobrava bude vedená v I. etape v obidvoch smeroch v ľavom a pravom jazdnom pruhu, v II. etape v obidvoch smeroch v ľavom a pripájacom jazdnom pruhu a v III. etape v obidvoch smeroch v pravom a pripájacom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 12.05.2019

Pezinok

Pre rekonštrukciu je uzatvorená Malacká cesta v Pezinku, v úseku  križovatky Vinosady-juh, v smere do Vinosád. Obchádzka je vedená cez druhú vetvu mimoúrovňovej križovatky, ktorá je obojsmerná.

Platí od 24.04.2019 do 05.05.2019

Bratislava-Staré Mesto

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodov je čiastočne uzatvorená Spojná ulica (ľavý parkovací pruh od Štefánikovej k Námestiu slobody) v dĺžke cca 200 m v Bratislave, a úplne uzatvorené Námestie slobody v Bratislave (v úseku od Banskobystrickej po Námestie 1. mája) v dĺžke cca 150 m, v mestskej časti Staré Mesto.

Platí od 25.03.2019 do 26.04.2019 Spojná ulica, od 24.03.2019 do 07.06.2019 Námestie Slobody

Malacky

Pre opravu plynovodu je čiastočne uzatvorené Mierové nám. až Záhorácka ulica v Malackách, v úseku Veľkomoravská – Kláštorné nám. obojsmerne.. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.03.2019 do 30.04.2019

Malacky

Pre opravu plynovodu je čiastočne uzatvorená Stupavská ulica až ulica Gen. M. R. Štefánika v Malackách, v úseku hranice mesta – Námestie SNP obojsmerne.. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.03.2019 do 30.07.2019

Bratislava-Nové Mesto

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Brečtanová ulica v Bratislave-Novom Meste, pred križovatkou s ul. Jedenásta, Jeséniova ulica v križovatke s ul. Bellova a Cesta na Kamzík. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 18.03.2019 do 15.07.2019

Bratislava

Pre rekonštrukciu parkoviska pri OC Avion je čiastočne uzatvorená Galvaniho ulica– komunikácia okolo Mc Donald´s v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 12.03.2019 do 12.05.2019

Bratislava

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená križovatka Strážnicka-Moskovská ulica, za križovatkou Sasinkova - Poľná a v križovake Odb.nám. - Sasinkova v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 25.03.2019 do 10.05.2019

Bratislava-Staré Mesto

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorený priechod pre chodcov na výjazde z Rázusovho nábr.Na Staromestkú, Rybné nám. a autobusová stanica pod Mostom SNP v Bratislave-Starom Meste. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 15.03.2019 do 24.05.2019

Bratislava-Karlová Ves

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Matejkova (v križovatke s Cikkerovou ul. a Jamnického ul.) a Hany Meličkovej (pri zastávke MHD Hany Meličkovej) v Bratislave – Karlovej Vsi. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 20.03.2019 do 30.04.2019

Bratislava

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Myjavská ulica v Bratislave, v úseku od Mudroňovej po Krmanovu ulicu. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačenú v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 15.03.2019 do 15.05.2019

Bratislava – Ružinov

Za účelom kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená Svätoplukova ulica v Bratislave – Ružinove, v križovatke s ulicou Mlynské nivy, pravé odbočenie do ulice Mlynské nivy zo Svätoplukovej ul. a priame smery v križovatke v smere od Prievozskej ul., v smere do mesta. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Ružinov

Z dôvodu kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená Páričkova ulica v Bratislave - Ružinove, v úseku od Svätoplukovej po Karadžičovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava – Ružinov

Za účelom napojenia horúcovodného rozvodu v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz je uzatvorený pravý jazdný pruh na Slovnaftskej ulici v Bratislave-Ružinove, pri odbočke k Prístavu, v smere k Slovnaftu.

Platí od 25.02.2019 do 31.05.2019

Bratislava – Staré Mesto, Ružinov

Z dôvodu realizácie kompletnej rekonštrukcie ulice Mlynské Nivy je úplne uzatvorená miestna komunikácia II. triedy Mlynské nivy, čiastočne uzatvorená križovatka Mlynské Nivy - Karadžičova a čiastočna uzatvorená križovatka Mlynské Nivy – Svätoplukova v Bratislave – Starom Meste a Ružinove.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava

V Bratislave sú pre práce úplne uzatvorené miestne komunikácie pod Prístavným mostom – výjazdy a zjazdy na/z mimoúrovňovej križovatky (kruhový objazd). Obmedzenia sa týkajú miestnej komunikácie od Prístavnej ul., v smere na Slovnaftskú ul., výjazdovej rampy od Prístavnej ul. v smere na kruhový objazd pod Prístavným mostom smer na diaľnicu D1 (Trnava), výjazdovej rampy na kruhovom objazde v smere od diaľnice D1 (Trnava) v smere na Prístavnú ul., výjazdovej a zjazdovej rampy na/z kruhového objazdu pod Prístavným mostom v smere od Slovnaftskej ul. a výjazdovej a zjazdovej rampy na/z kruhového objazd pod Prístavným mostom v smere od Bajkalskej ulice. Obchádzkové trasy sú vyznačené dočasným dopravným značením vedených po uliciach Bajkalská, Slovnaftská, Prístavná, Plynárenská, Gagarinova, Prievozská, Mlynské nivy, Košická, Landererova a diaľnici D1.

Platí od 15.02.2019 do 31.08.2019

Bratislava

Z dôvodu opravy je uzatvorená Dúbravska cesta v Bratislave, v úseku medzi Botanickým ústavom SAV a Dúhovou škôlkou Westend Gate. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 24.01.2019 do 30.04.2019

Bratislava – Podunajské Biskupice

Za účelom preložky je uzatvorená Lieskovská cesta v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, v úseku medzi Lieskovcom a Bufetom na konci sveta, v smere k bufetu. Obchádzková trasa je vyznačená dopravným značením po miestnych komunikáciách.

Platí od 24.01.2019 do 01.07.2019

Bratislava    

Pre budovanie infraštruktúry AS Mlynské nivy je čiastočne uzatvorená križovatka Mlynské nivy – Karadžičová v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 13.07.2018 do 19.09.2019

Bratislava

V Bratislave je z dôvodu preložky horúcovodu čiastočne uzatvorená výjazdová rampa z diaľnice D1 na Bajkalskú ulicu - pravý jazdný pruh /Prístavný most/ smer diaľnica D1 Trnava.

Platí od 14.01.2019 do 31.12.2019

D4 Jarovce

Pre výstavbu nového diaľničného mosta rátajte s dopravnými obmedzeniami na diaľnici D4, v úseku Jarovce/Kittsee (A) – Jarovce, v smere z Rakúska do Bratislavy.

Platí od 14.01.2019 do 31.05.2019

D2/D4 Jarovce

Pre práce je čiastočne uzatvorená vetva diaľničnej križovatky D2/D4 Jarovce, v smere Bratislava - Maďarsko.

Platí od 04.12.2018 do 31.05.2019

Bratislava

Pre výstavbu infraštruktúry AS Mlynské Nivy je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Mlynské Nivy – Karadžičova v Bratislave. Premávka je vedená cez voľnú časť vozovky komunikácie vyznačená v mieste obmedzenia zvislým dopravným značením.

Platí od 26.11.2018 do 31.10.2019

D1 Bratislava – Vajnory – Senec

Pre práce na križovatke Triblavina je obmedzená doprava na diaľnici D1 Bratislava – Vajnory – Senec, približne na 18. km. Premávka je vedená v troch zúžených jazdných pruhoch pre každý smer jazdy. Pracovisko je vyznačené prenosným dopravným značením a rýchlosť znížená na 80 km/h.

Platí od 16.08.2018 do 31.12.2019

Šamorín - Kvetoslavov

Pre výstavbu rýchlostnej cesty R7 Ketelec-Dunajská Lužná je uzatvorená cesta II. triedy č. 503  Šamorín – Kvetoslavov. Obchádzková trasa je vyznačená dopravným značením po subežnej komunikácii.

Platí od 18.01.2019 do 31.03.2020

Bratislava - Tomášikova

Z dôvodu zabezpečenia staveniska je čiastočne uzatvorená Tomášikova ulica v Bratislave, v okolí bývalej reštaurácie vedľa stavby NIDO. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2018 do 01.07.2019

Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 19.09.2018 do 30.04.2019

Bratislava – Karlová Ves

Z dôvodu zosuvu skaly je uzatvorený pravý pruh na Devínskej ceste v Bratislave – Karlovej Vsi, v úseku od ulice Nad Dunajom, v smere do Devína. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

Hodonín - Holíč

Pre opravu je uzatvorená pre vozidlá nad 3.5t cesta I. triedy č. 51, v úseku od križovatky v k. ú. Hodonín (CZ) od km 0.000 po km 3.460 po križovatku Sasinková-Hodonínska v meste Holíč. Obchádzka je vedená cez hraničný priechod Sudoměřice - Skalica – Holíč.

Platí od 08.04.2019 do 28.05.2019

Malacky – Rohožník

Pre rekonštrukciu je uzatvorená cesta III. triedy č. 1113 medzi Malackami a Rohožníkom. Obchádzka je značená dočasným dopravným značením cez Malacky, Pernek a Kuchyňu.

Platí od 01.09.2018 do 30.08.2019

Kútniky

Pre opravu vozovky bude denne od 08:00 h do 17:00 h čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.63 v obci Kútniky. Premávka je vedená vo voľnej polovici vozovky šírky 2,75 m.

Platí od 23.04.2018 do 03.05.2019

R1 Trnava-D1

Z dôvodu výmeny mostných záverov je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R1, v km 0,300 medzi Trnavou a diaľnicou D1, v úseku križovatky s cestou I. triedy I. triedy č. 51, v smere do Nitry. Stavebné práce budú prebiehať v pravom jazdnom páse v zmysle dopravného značenia v troch etapách. Doprava bude vedená v I. etape v pravom a pripájacom jazdnom pruhu, v II. etape v ľavom a pripájacom jazdnom pruhu a v III. etape v ľavom a v pravom jazdnom pruhu.

Platí od 03.04.2019 do 12.05.2019

Gabčíkovo-Hlavná – Gabčíkovo-odb. Pataš

Pre výstavbu elektrického vedenia a vodovodu. je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č.507 v úseku Gabčíkovo-Hlavná – Gabčíkovo-odb. Pataš. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 15.04.2018 do 06.05.2019

Trnávka – Macov, Blatná na Ostrove – Macov

Pre stavebné práce sú uzatvorené cesty III. triedy č. 1379 a 1383 medzi obcami Trnávka – Macov a Macov – Blatná na Ostrove. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnej komunikácii (Trnávka – Blatná na Ostrove), ceste III/1382 (Blatná na Ostrove – smer Lehnice), ceste III/1379 (smer Macov).

Platí od 01.03.2019 do 30.04.2019

Trnava

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená Mikovíniho ulica v Trnave, v úseku od mosta na Mikovíniho ulici po okružnú križovatku Mikovíniho–Zelenečská. Obchádzková trasa je vedená po Nitrianskej, Tamaškovičovej a Zelenečskej ulici.

Platí od 04.02.2019 do 17.05.2019

Sereď

Pre narušenú statiku mosta je pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti uzatvorená cesta I. triedy č. 62 v Seredi, v úseku Trnavská – Cukrovarská. Obmedzenie je vyznačené prenosným dopravným značením.

Platí od 25.02.2019 do odvolania

Dolný Bar

Pre opravu vozovky bude denne od 08:00 h do 17:00 h čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.63 v obci Dolný Bar. Premávka je vedená vo voľnej polovici vozovky šírky 2,75 m.

Platí od 23.04.2018 do 30.04.2019

Havran – Nemčice

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 499 v úseku Havran – Nemčice. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 01.03.2019 do 24.09.2019

Nitra

Pre realizáciu stavby Cyklotrasa Klokočina - Borina - Hollého - AS Nitra sú čiastočne uzatvorené ulice Dolnočermanská, Červeňova, Jána Galbavého a Staničná v Nitre. Doprava je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 07.03.2019 do 30.04.2019

Nové Zámky

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Ľanová a Mederská ulica v Nových Zámkoch. Doprava je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 15.09.2019

Mochovce – hr. okresu Zlaté Moravce

Pre stavebné úpravy je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1626 v úseku Mochovce – hr. okresu Zlaté Moravce. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu vyznačenom dočasným dopravným značením a dopravnými zariadeniami.

Platí od 05.04.2019 do 28.04.2019

Komárno

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Baštová, Szinyeiho, Stredná, Nová ulica a ulica Komáromi Kacza v Komárne. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2019 do 30.09.2019

Tekovské Lužany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 1575 v obci Tekovské Lužany, v úseku od začiatku obce po križovatku s cestou I/75. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.04.2019 do 30.08.2019

Kolárovo​

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Komárňanská ulica v Kolárove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2019 do 31.07.2019

Nové Zámky

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená ulica T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Nových Zámkoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.03.2019 do 29.06.2019

Nitra

Z dôvodu realizácie stavby Cyklotrasa Nitra – Chrenová je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1641 od miestnej komunikácie Spišská po DD Ranč v meste Nitra. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu obojsmerne.

Platí od 06.03.2019 do 30.04.2019

Šurany - hranice okresu Levice

Pre modernizáciu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 580 v úseku Šurany - hranice okresu Levice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2019 do 24.11.2019

Vráble-Tesárske Mlyňany

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 511 v úseku Vráble-Tesárske Mlyňany. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2019 do 31.05.2019

Trnovec nad Váhom – Nitra

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 562 v úseku Trnovec nad Váhom – odbočka Močenok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2019 do 31.05.2019

Levice

Pre narušenú statiku je pre nákladné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti uzatvorený most na ulici M. R. Štefánika v Leviciach. Obchádzka je vyznačené prenosnými dopravnými a vedená po cestách I/51, I/76 a I/75.

Platí od 13.12.2018 do 31.05.2019

Beša – Kalná nad Hronom

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 580 v úseku od intravilánu obce Beša po križovatku s cestou I. triedy č. 76. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu.

Platí od 01.03.2019 do 18.09.2019

Jur nad Hronom

Z dôvodu nepriaznivého dopravno-technického stavu mosta je  uzatvorená cesta III. triedy č. 1573 medzi obcou Jur nad Hronom a cestou I. triedy č.76. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po cestách III. triedy č. 1542, 1543 a I. triedy č.75 a 76.

Platí od 09.07.2018 do 31.12.2019

Nová Stráž – Komárno-hranice mesta

Pre výstavbu nového mosta cez Dunaj je uzatvorená cesta I. triedy č. 63 v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta. Zriadená obchádzka je vyznačená dopravnými značkami.                                                                            

Platí od 07.09.2018 do 31.05.2019

Nemšová-Horné Srnie/Brumov-Bylnice

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 57, v úseku D1 Nemšová-Horné Srnie/Brumov-Bylnice. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.04.2019 do 15.05.2019

Ľuborča

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č.507, v obci Ľuborča. Premávka je vedená v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra.

Platí od 08.04.2019 do 07.05.2019

Diaľničná prípojka D1 Nemšová

Pre výmenu poškodeného mostného záveru na moste nad diaľnicou D1 je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 57 - diaľničná prípojka D1 Nemšová. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 23.04.2019 do 31.05.2019

Trenčianske Teplice

Z dôvodu výstavby vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č.516 v intraviláne mesta Trenčianske Teplice. Cestná doprava je prenosným dopravným značením usmernená do voľného jazdného pruhu, pričom prejazdná zostáva šírka min. 4,00 m.

Platí od 01.04.2019 do 30.04.2019

Nedožery-Brezany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v Nedožeroch-Brezanoch. Doprava je vedená v ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 3,0 m striedavo resp. 5,50 m obojsmerne a riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami a svetelným signalizačným zariadením. Denne od 07:00 h do 18:00 h bude v prípade kolón premávka riadená minimálne dvoma náležite poučenými osobami v reflexných vestách.

Platí od 15.04.2019 do 31.10.2019

Nitrianske Pravno

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v Nitrianskom Pravne. Doprava je vedená v ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 6,0 m obojsmerne a riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.

Platí od 15.04.2019 do 18.08.2019

Sverepec

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.61 vo Sverepci. Premávka je presmerovaná do voľného jazdného pruhu a riadená dočasným dopravným značením.

Platí od 01.04.2019 do 31.05.2019

Trenčianske Teplice – Motešice

Z dôvodu rekonštrukcie chodníka je počas pracovných dní v čase od 08:00 do 17:00 hod. čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č.516 v úseku Trenčianske Teplice – Motešice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 31.12.2019

Omšenie

Z dôvodu rekonštrukcie chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č.1893 v intraviláne obce Omšenie lokalita Briežky. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 05.05.2019

Nemšová-Kľučové

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodu je čiastočne uzatvorená Holubyho a Slnečná ulica v Nemšovej, časti Kľučové. Premávka he riadená prenosným dopravným značením v jazdných pruhoch min. šírky 2,75 m.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Chrenovec-Brusno 

Z dôvodu údržbu elektrického vedenia. je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.9 v Chrenovci-Brusne. Premávka je vedená v jazdných pruhoch šírky 3 metre.

Platí od 01.04.2019 do 30.04.2019

Trenčín-Zlatovce

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Bratislavská ulica v Trenčíne – Zlatovciach, v úseku Hlavná – Ľ. Stárka. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 15.03.2019 do 15.11.2019

Nimnica

Pre realizáciu stavby ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - východný portál tunela Diel je čiastočne uzatvorená cesta č. II. triedy č. 507 v úseku 180,300 - 180,800 km katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do december 2019

Ilava-žel. stanica – Ilava-sever

Pre poškodený most cez Vážsky kanál je uzatvorená cesta II. triedy č. 574 v úseku Ilava-žel. stanica – Ilava-sever. Zriadená obchádzka je vyznačená dopravnými značkami. po ceste II/574, II/574A a I/61.

Platí od 27.11.2018 do 30.11.2019

Považská Bystrica - Horný a Dolný Milochov

Z dôvodu realizácie stavby ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - úprava komunikácie III. triedy - západný portál tunela Milochov je uzatvorená cesta III. triedy č. 1983 v Považskej Bystrici – medzi časťami Horný a Dolný Milochov - mimo zastavanej časti obce. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery po dočasnej súbežnej pozemnej komunikácii.

Platí od 04.06.2018 do 31.12.2019

Kľačno

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v k.u. obce Kľačno. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 23.04.2019 do 21.05.2019                         

STRED

Bobrovec

Pre zriadenie vjazdu k stavbe rodinného domu je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2322 v obci Bobrovec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od máj do september 2019

Oravská Polhora

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v Oravskej Polhore. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.04.2019 do 14.11.2019

Dolný Kubín

Pre rekonštrukciu vodovodu je čiastočne uzatvorená Zochova ulica v Dolnom Kubíne. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 15.05.2019

D3 Svrčinovec-Skalité

Z dôvodu stavebnej činnosti je zmena organizácia dopravy na diaľnici D3 Svrčinovec-Skalité - zníženie počtu jazdných pruhov. Rýchlosť je znížená na 40 km/h.

Platí od 03.04.2019 do 30.04.2019

Žilina

Pre opravu mostných záverov na vetvách križovatky Estakáda/Ľavobrežná, tzv. Slimák v Žiline je uzatvorený jeden jazdný pruh, v smere Poprad - Bratislava a Poprad - Čadca. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 3,5 m.

Platí od 02.04.2019 do 19.05.2019

Závažná Poruba

Pre výstavbu vodovodu a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2337 v Závažnej Porube. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 27.03.2019 do 30.06.2019

Uhorská Ves

Pre výstavbu optickej siete je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2340 v k. u. obce Uhorská Ves. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl do september 2019

Zbyňov

Pre obnovu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta  III. triedy č. 2109 v obci Zbyňov. Cestná premávka je obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m.

Platí od 01.04.2019 do 31.05.2019

Malé Lednice-sever – Veľká Čierna

Pre obnovu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta  II. triedy č. 517 v úseku  Malé Lednice-sever – Veľká Čierna. Cestná premávka je obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m.

Platí od 01.04.2019 do 31.05.2019

Veľká Čierna – Rajec

Pre obnovu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta  II. triedy č. 517 v úseku Veľká Čierna – Rajec-Hollého. Cestná premávka je obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu prejazdnej šírky 2,75 m.

Platí od 01.04.2019 do 31.05.2019

Nededza

Pre realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky k rodinnému domu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2071 v obci Nededza. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do máj 2019 2 dni

Strečno

Pre realizáciu inžinierskych sieti k novostavbe RD je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2087 v obci Strečno. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do máj 2019 2 dni

Kamenná Poruba

Pre realizáciu vodovodnej prípojky k novostavbe RD je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2108 v obci Kamennná Poruba. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do máj 2019 2 dni

Jakubovany

Pre realizáciu elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k RD je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2339 v obci Jakubovany. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do máj 2019

Poluvsie nad Rajčiankou

Z dôvodu výstavby chodníka Rajecké Teplice-Poluvsie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 a cesta III. triedy č. 2105 v k. u. Poluvsie nad Rajčiankou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 01.04.2019 do 30.09.2019

Rabča

Pre práce na ceste je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v obci Rabča. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.04.2019 do 14.11.2019

Višňové

Pre realizáciu inžinierskych sieti k novostavbe RD je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2084 v obci Višňové. Cestná premávka je obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená do jazdného pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 31.05.2019

Žiina

Pre opravu zástavky MHD je čiastočne uzatvorená ulica Juraja Závodského až Hôrecká v Žiline, v úseku Žitná – Mateja Bela. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu o šírke 2,75 metra.

Platí od 15.04.2019 do 28.06.2019

Staškov

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 , v obci Staškov Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 31.10.2019

Liptovská Ondrašová

Pre realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky k rodinnému domu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v obci Liptovská Ondrašová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do september 2019

Huty

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2347 v intraviláne obce Huty. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od apríl 2019 do december 2019 2 dni

Vitanová - Oravice

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 2311 v úseku Vitanová - Oravice. Premávka je vedená po dočasnej komunikácií.

Platí od 02.03.2019 do 02.05.2019

Čierne, Skalité

Pre úpravu cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v k. ú. obcí Čierne a Skalité. Doprava je prenosným dopravným značením a dopravným zariadením presmerovaná striedavo do voľného jazdného pruhu.

Platí od 13.08.2018 do 30.06.2019

Čadca – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená cesta III. triedy č. 2016 Čadca – Podzávoz. Premávka v oboch smeroch bude presmerovaná na súbežnú miestnu komunikáciu U Jurosi.

Platí od 09.12.2018 do 31.12.2020

D1  Liptovský Hrádok

Pre opravu mosta nad cestou II. triedy č. 537  je čiastočne uzatvorená severná diaľnica D1 v križovatke Liptovský Hrádok. Stavebné práce sú realizované za úplnej uzávery ľavého jazdného pásu (smer Liptovský Mikuláš). Doprava z ľavého jazdného pásu je pred mostom presmerovaná cez stredný deliaci pás v km 285,100 do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne. Za mostom sa vráti cez stredný deliaci pás v km 283,530 naspäť do ľavého jazdného pásu.

Platí od 30.10.2018 do 30.11.2019

Martin - Priekopa

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v Martine – Priekope, v úseku Martin-Košúty – Sučany-Priemyselná. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami usmernená zo štvorpruhovej  komunikácie do dvoch protismerných jazdných pruhov o šírke  3,50m tak, aby bolo možné v dvoch etapách uvoľniť zakaždým jednu polovicu mostného objektu pre realizáciu rekonštrukčných prác.

Platí od 08.06.2018 do 31.05.2019

Bukov – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená miestna komunikácia Bukov – Podzávoz, v smere z Bukova po križovatku s miestnou komunikáciou na Drahošanku. Obchádzka pre vozidlá smerujúce do Bukova po miestnej komunikácii Podzávoz na cestu I. triedy 11 vedie okolo Tesca a cez most. Vozidlá z Bukova smerujúce na Drahošanku s výškou do 2,2 m musia použiť obchádzku po miestnej komunikácii okolo Tesca a nákladné vozidlá cez most a ulici A. Hlinku.

Platí od 05.03.2018 do 31.12.2020

Nižná nad Oravou

Pre zahájenie komplexnej prestavby mostného objektu je uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Cestná premávka je obojsmerne kyvadlovým spôsobom vedená po súbežne vybudovanej obchádzkovej trase vrátane provizórneho premostenia regulovaná pomocou cestnej svetelnej signalizácie

Platí od 24.08.2018 do 30.06.2019

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

Zvolen-Pustý Hrad – Zvolen-západ

Pre práce je uzatvorený jeden jazdný pruh na ceste I. triedy č. 16, v úseku Zvolen-Pustý Hrad – Zvolen-západ, v smere Zvolen-Budča. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 24.04.2019 do 13.09.2019

R1 Žarnovica- Nová Baňa

Z dôvodu zosuvu skalného masívu Voznickej skaly je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R1 v km 101,290 - 104,250, v úseku Žarnovica- Nová Baňa. Premávka je presmerovaná do ľavého jazdného pruhu v ľavom jazdnom páse.

Platí od 08.04.2019 do 30.06.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie výstavby pripojenia plynovodu k RD je čiastočne uzatvorená Majerská cesta v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 22.03.2019 do 15.05.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu opravy kanalizačnej prípojky je čiastočne uzatvorená Moskovská ulica v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 22.03.2019 do 15.05.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu výstavba vodovodnej a kanalizačnej prípojky k RD je čiastočne uzatvorená Jedľová ulica v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 22.03.2019 do 15.05.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu výstavba vodovodnej a kanalizačnej prípojky k RD je čiastočne uzatvorená ulica Nové Kalište a Okružná v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 22.03.2019 do 15.05.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu výstavby teplovodných rozvodov je čiastočne uzatvorená Trieda SNP v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 22.03.2019 do 15.08.2019

Slovenská Ľupča

Pre zlý technický stav je znížená rýchlosť jazdy vozidiel na 70 km/h a zúžená vozovka z obidvoch strán na mostnom objekte ev. č. 66-079 na ceste č. I. triedy č. 66 v km 95,75 pri križovatke s cestou III. triedy č. 2427 k Biotike Slovenská Ľupča.

Platí od 13.12.2018 do 31.12.2019

R1 Kováčová

Z dôvodu opravy pravého mosta ev. č. R1-168 je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová v km 146,000 - 146,700, v smere do Banskej Bystrice. Doprava z pravého jazdného pásu je presmerovaná cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom do ľavého jazdného pásu, v ktorom je vedená obojsmerne. Počas uzávery je odbočovací pruh v smere Bratislava - Kováčová uzavretý. Pre tento smer je z rýchlostnej cesty R1 vyznačená obchádzková trasa od križovatky Zvolen-Stráže po ceste III/2440 a následne I/66. Ostatné vetvy križovatky sú bez obmedzení.

Platí od 06.04.2019 do 30.06.2019

Michalová

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 72 v obci Michalová v okrese Brezno. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 27.03.2019 do 30.10.2019

R1 Žiar nad Hronom-východ – Žiar nad Hronom-juh

Pre výmenu a opravu mostných záverov, asfaltových záverov za mechanické je uzatvorený jeden jazdný pruh na rýchlostnej ceste R1, v úseku Žiar nad Hronom-východ – Žiar nad Hronom-juh, v smere zo Zvolena do Nitry. Doprava bude presmerovaná v I. etape do ľavého jazdného pruhu, II etape. do pravého jazdného pruhu v ľavom jazdnom páse.

Platí od 01.04.2019 do 12.05.2019

Potok - Rovné - Krokava

Pre ťažbu a odvoz drevnej hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2756 v úseku Potok - Rovné - Krokava v okrese Rimavská Sobota. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu šírky 2,75 m.

Platí od 15.02.2019 do 31.12.2019

Slizké – Lipovec

Pre ťažbu a odvoz drevnej hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2755 v úseku Slizké – Lipovec v okrese Rimavská Sobota. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu šírky 2,75 m.

Platí od 15.02.2019 do 31.12.2019

Banská Bystrica

Z dôvodu realizácie prestavby objektu je čiastočne uzatvorená Kuzmányho, Národná a Cikkerova ulica v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.01.2019 do 30.06.2020

Kriváň - Hnúšťa

Pre zosuv časti vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 526 medzi Kriváňom a Hnúšťou. Premávka je vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 2,75m, s vylúčením nákladnej dopravy nad 10 m.

Platí od 05.04.2016 do odvolania

VÝCHOD

Prešov

Pre opravu mosta je uzatvorený jeden jazdný pruh na Petrovianskej ulici v Prešove, v úseku Košická – diaľnica D1 obojsmerne. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 14.04.2019 do 05.05.2019

Sečovská Polianka

Pre práce je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 79 v úseku Sečovskej Polianke. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 30.09.2019

Malá Domaša - Detrík

Pre zosuv je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3635 v úseku Malá Domaša - Detrík. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 17.05.2019

Vranov nad Topľou

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená  ul. Tehelná, Gorkého, Svätopluková vo Vranove nad Topľou. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 31.10.2019

Nižný Hrušov

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 554 v obci Nižný Hrušov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 14.06.2019

Poša

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 554 v obci Poša. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 15.10.2019

Bardejov - Bardejovská Nová Ves

Pre rekonštrukciu vzdušnej NN siete je čiastočne uzatvorená ul. Potočná, ul.Dujava v Bardejove časti Bardejovská Nová Ves. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.03.2019 do 31.05.2019

Veľká Lomnica

Pre výškovú úpravu je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3102 vo Veľkej Lomici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 30.06.2019

Vernár

Pre rekonštrukciu havarijného stavu mosta I/66-041 je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v extraviláne obce Vernár. Premávka je vedená v jednom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.10.2019

Poprad

Pre rekonštrukciu havarijného stavu mosta I/18-389 je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 18 v intraviláne mesta Poprad. Premávka je vedená v jednom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 30.10.2019

Lipany

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 68 v Lipanoch, v smere do Kamenice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 15.06.2019

D1 Petrovany

Pre výmenu mostových záverov na moste ev. č. D1-352 km je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1 km 411,040, pri Petrovanoch, v smere z Prešova do Košíc. Rýchlosť je obmedzená na 60km/h.

Platí od 02.04.2019 do 12.05.2019

D1 Prešov-juh – Lemešany

Z dôvodu výmeny mostných záverov je uzatvorený jeden jazdný pruh východnej diaľnice D1, v úseku Prešov-juh – Lemešany, nad riekou Torysa. Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách v pravom jazdnom páse (smer Košice). Doprava je vedená v I. etape v ľavom jazdnom pruhu a v II. etape v pravom jazdnom pruhu.

Platí od 01.04.2019 do 12.05.2019

D1 Spišský Štvrtok

Z dôvodu výstavby sila na posypovú soľ.je uzatvorený jeden jazdný pruh diaľnice D1, v križovatke Spišský Štvrtok, v smere z Prešova do Žiliny. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Dočasné dopravné značenie len čiastočne zasahuje do pravého jazdného pruhu, zúžený jazdný pruh je prejazdný.

Platí od 01.04.2019 do 15.08.2019

Prešov-Haniska

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 20 medzi mestom Prešov a obcou Haniska. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 05.03.2019 do 30.11.2019

Malá Franková

Z dôvodu protipovodňovej ochrany je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3110 v obci Malá Franková. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 04.03.2019 do 30.06.2019

Vydumanec

Z dôvodu vykonávania stavebných prác počas výstavby diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 546 v intraviláne obce Vydumanec. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 26.02.2019 do 31.05.2019

Mlynky

Na ceste II. triedy č. 535 v úseku Mlynky (Rakovec) – križovatka II/535 a II/533 je pre zosuv krajnice zriadená čiastočná uzávierka – zúženie pravého pruhu v smere od Mlyniek, premávka je riadená svetelným signalizačným zariadením.

Platí od 14.02.2019 do 21.02.2020

Zboj

Pre nevyhovujúci stav mosta je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3886 v obci Zboj. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.12.2018 do odvolania

D1 Prešov-juh

Pre výstavbu križovatky je uzatvorená  diaľničná prípojka Prešov-juh východnej diaľnice D1, v smere z Prešova do Košíc. Premávka je presmerovaná do protismerného jazdného pásu diaľnice. Rýchlosť je obmedzená na 60 km/h.

Platí od 16.12.2018 do 31.05.2019

Ladmovce

Pre rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3685 v obci Ladmovce. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.03.2019 do 31.08.2019

Cejkov

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3665 a 3667 v obci Cejkov. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 27.03.2019 do 30.04.2019

Dvorianky

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 79 v obci Dvorianky. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.05.2019 do 30.11.2019

Michalovce

Pre realizáciu stavby Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko líniová časť sú čiastočne uzatvorené cesty III. triedy č. 3755, 3761, 3772, 3744, 3739, 3732, 3741 v okrese Michalovce, v úsekoch Čičarovce-Veľké Kapušany, Vojany-Veľké Kapušany, Stretavka-Drahňov, Sliepkovce-Budkovce, Šamudovce-Vrbnica, Suché-Topoľany, Staré-Zbudza. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2019 do 31.10.2020

Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Vojany

Pre realizáciu stavby Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko líniová časť je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 555 v úseku Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Vojany. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2019 do 31.10.2020

Lekárovce

Pre úpravu NN vedenia je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3754 v obci Lekárovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.04.2019 do 30.05.2019

Bidovce-Ďurkov

Pre realizáciu stavby Diaľnica D1 Budimír-Bidovce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 576 v úseku Bidovce-Ďurkov. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.03.2019 do 31.10.2019

Košické Olšany

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3404 v Košických Olšanoch, v smere do Rozhanoviec. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 02.04.2019 do 30.06.2019

Košice

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená Myslavská ulica v Košiciach. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 02.04.2019 do 30.07.2019

Kostoľany nad Hornádom-Obišovce

Z dôvodu rekonštrukcie cesty III. triedy č. 3390 v úseku od okr. hranice Košice - mesto - Košice - okolie pred obcou Kostoľany nad Hornádom po obec Obišovce je potrebná zvýšená opatrnosť pre práce na ceste.  Rýchlosť je znížená na 40 km/h.

Platí od 15.3.2019 do 31.8.2019

Kysak-Veľká Lodina

Z dôvodu opravy mosta na ceste III. triedy č. 3354 v km 4,292, medzi obcami Kysak a Veľká Lodina pri osade Sopotnica je čiastočná uzávierka cesty - striedavé zúženie do jedného jazdného pruhu.

Platí od 15.3.2019 do 30.4.2019

D1 Lemešany – Prešov-juh

Pre údržbu odvodňovacieho zariadenia je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1, v úseku Lemešany – Prešov-juh, v smere z Košíc do Prešova. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 26.11.2018 do 31.05.2019

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2019

Trebišov

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Družstevná ulica, Roľníckeho povstania a SNP v Trebišove. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.03.2019 do 31.10.2019

D1 Malý Šariš - Prešov

Práce na diaľnici je striedavo uzatvorený ľavý a pravý jazdný pruhu výjazdovej vetvy diaľnice D1 od odpočívadla Malý Šariš do mesta Prešov. Uzávierka o celkovej dĺžke 1 200 m začína od km 399,7 a slúži pre umožnenie vjazdu, alebo výjazdu vozidiel stavby Prešov západ - Prešov juh. V mieste uzávierky je obmedzená rýchlosť na 60 km/hod.

Platí od 23.08.2018 do 15.08.2019

Prešov - Levočská

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Levočská - Obráncov mieru v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.07.2018 do 30.11.2019

Podspády

Pre havarijný stav mostu - podmytie po prívalových dažďoch je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v Podspádoch. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 28.11.2018 do 01.07.2019

Tatranská Kotlina – Ždiar

Z dôvodu zlého technického stavu mosta cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 12.07.2018 do odvolania

Ždiar

Z dôvodu riešenia bezpečnosti a odvodnenia vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v obci Ždiar. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.05.2019

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

Klenová

Pre zosuv vozovky je uzatvorená cesta II. triedy č. 566 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v obci Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 14.12.2017 do odvolania

Stakčín - Klenová

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3892 medzi obcami Stakčín a Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.04.2018 do odvolania

Čabiny - Sukov

Pre zosuv cestného telesa je pre nákladnú dopravu nad 7,5 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3865 medzi obcami Čabiny a Sukov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 26.04.2018 do odvolania

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 40 t uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v Krásnom Brode, v smere do Roškoviec.

Platí do odvolania

Egreš

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 552 v obci Egreš. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.09.2018 do 31.12.2019

Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3699 v zastavanom území obcí Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.08.2018 do 31.08.2020

Kráľovský Chlmec

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3690 a 3698 v Kráľovskom Chlmci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.07.2019

Trhovište

Na ceste II. triedy č.554 v intraviláne obce Trhovište je z dôvodu výstavby kanalizácie čiastočná uzávierka cesty. Organizácia dopravy je zabezpečená dočasným zvislým dopravným značením a dopravnými zariadeniami, premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou v jazde. Dĺžka uzávierky max. 50 metrov.

Platí do 31.05.2019

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Smižany

Z dôvodu výjazdu nákladnej dopravy zo stavby na cestu v súvislosti s uskutočňovaním stavby Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves a príjazdovej komunikácie je v rámci tejto stavby znížená rýchlosť na 50 km/h v dĺžke cca 400 m na ceste III. triedy č. 3201 pred obcou Smižany, v smere od Iliašoviec.

Platí od februára 2018 do mája 2020

Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa

Pre stavebné úpravy je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3680 mimo sídelného útvaru obcí Malá Tŕňa a Veľká Tŕňa. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu..

Platí od 01.12.2018 do 31.05.2019

Oreské

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3742 v obci Oreské v okrese Michalovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.04.2019 do 31.10.2019

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/