stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
Hyundai i20 reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

D2 - Tunel SITINA - pravidelná údržba a kontrola

19.10. (od 22:00h) – 20.10. (do 10:00h)

20.10. (od 22:00h) – 21.10. (do 10:00h)

21.10. (od 22:00h) – 22.10. (do 04:00h)

26.10. (od 22:00h) – 27.10. (do 10:00h)

27.10. (od 22:00h) – 28.10. (do 10:00h)

28.10. (od 22:00h) – 29.10. (do 04:00h)

ZÁPAD

Bratislava – Karlová Ves

Z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená Staré Grunty v Bratislave – Karlovej Vsi, v úseku medzi ulica Na Sitine – Svrčia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 22.10.2018 do 23.11.2018

Bratislava

Z dôvodu vypracovania inžiniersko-geologického prieskumu je čiastočne uzatvorená Devínska cesta v Bratislave. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 19.10.2018 do 04.11.2018

Bratislava - Petržalka

Z dôvodu opravy prepadov na mostnom objekte, výmeny vozovkového krytu, opravy obrubníkov, betónových rigolov a chodníkov poškodenej vozovky je uzatvorený mostný objekt nad Panónskou cestou  v Bratislave – Petržalke, v úseku od OC DANUBIA po Budatínsku ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 22.10.2018 do 20.12.2018

Bratislava

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodov je uzatvorený pravý jazdný pruh na Radlinského ulci v Bratislave, pred križovatkou s Fazuľovou ulicou, v smere do centra mesta. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.10.2018 do 31.10.2018

Bratislava

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodov je uzavtorený jazdný pruh na Radlinského ulci v Bratislave, medzi budovou Úradu vlády a ostrovčekom električkovej zastávky MHD, zastávka STU, v smere do centra mesta. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.10.2018 do 31.10.2018

Bratislava - Jarovce

Z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená Ovocná ulica v Bratislave - Jarovciach, v úseku od konca Jaroviec po železničné priecestie v Rusovciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.10.2018 do 12.11.2018

Bratislava - Petržalka

Z dôvodu úpravy chodníka je čiastočne uzatvorená Černyševského ulica v Bratislave - Petržalke, oproti prejazdu cez koľajnice, v smere na Einsteinovu ulicu - vjazd k bytovému domu Starý Háj. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.10.2018 do 31.10.2018

Bratislava – Staré Mesto

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodov je uzatvorený ľavý jazdný pruh na Kollárovom námestí v Bratislave – Starom Meste, v úseku od križovatky s Mickiewiczovou ulicou, v smere na Námestie slobody. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.10.2018 do 31.10.2018 počas víkendov

Bratislava – Dúbravka

Z dôvodu opravy povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená Saratovská ulica v Bratislave – Dúbravke, v úseku zastávky MHD Pri kríži, obojsmerne. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.10.2018 do 18.11.2018

Bratislava – Devínska Nová Ves

Z dôvodu opravy povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená Istrijská ulica v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, v úseku od Novoveskej ulice po dom č. 104, obojsmerne. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 22.10.2018 do 29.10.2018

Bratislava

Z dôvodu opravy chodníka, opravy kruhového objazdu a veľkoplošnej opravy vozovky je čiastočne uzatvorená Cesta na Červený most  v Bratislave, v úseku od Lamačskej cesty po ulicu K Železnej studienke. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 13.10.2018 do 05.11.2018

Bratislava - Petržalka

Z dôvodu opravy povrchu zastávky, priľahlej vozovky a nástupiska je čiastočne uzatvorená Osuského ulica v Bratislave – Petržalke, na zastávke MHD Romanová, v oboch smeroch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.10.2018 do 18.11.2018

Bratislava - Petržalka

Z dôvodu opravy povrchu zastávky, priľahlej vozovky a nástupiska je čiastočne uzatvorené Námestie hraničiarov v Bratislave – Petržalke, na zastávke MHD v oboch smeroch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.10.2018 do 04.11.2018

Bratislava - Petržalka

Z dôvodu opravy povrchu zastávky, priľahlej vozovky a nástupiska je čiastočne uzatvorená Vyšehradská ulica v Bratislave – Petržalke, na zastávke MHD Lúky, v smere ku konečnej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.10.2018 do 07.11.2018

Bratislava - Petržalka

Z dôvodu rekonštrukcie priechodu pre chodcov a križovatky v rámci stavby Cyklotrasa Starohájska Rusovská cesta – Dolnozemská cesta je čiastočne uzatvorená Kutlíkova ulica v Bratislave – Petržalke, v križovatke so Starohájskou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.10.2018 do 24.10.2018

Bratislava - Petržalka

Z dôvodu rekonštrukcie svetelnej signalizácie a rozšírenia ostrovčekov v rámci stavby Cyklotrasa Starohájska Rusovská cesta – Dolnozemská cesta je čiastočne uzatvorená Furdekova ulica, Námestie hraničiarov, Osuského ulica (jazdné zaraďovacie pruhy v križovatke Starohájska, Furdekova, Námestie hraničiarov, Osuského) v Bratislave – Petržalka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.10.2018 do 11.11.2018

Bratislava

Pre opravu vozovky a je čiastočne uzatvorená Mamateyova ulica v Bratislave – Petržalke, v úseku od križovatky s Gettingovou po križovatku s Marie Curie Sklodowskou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.10.2018 do 28.10.2018

Bratislava

Pre celoplošnú opravu poškodeného krytu vozovky a opravu chodníkov je čiastočne uzatvorená Kupeckého ulica v Bratislave, v úseku od Jelačičovej po Žellovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 08.10.2018 do 10.11.2018

Bratislava – Devínska Nová Ves

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Opletalova ulica v Bratislave – Devínska Nová Ves, v úseku od Bystrickej po ulicu Tehelňa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 09.10.2018 do 21.10.2018

Bratislava - Rača

Z dôvodu opravy koľajového zvršku na električkovej trati je čiastočne uzatvorená Čachtická ulica v Bratislave - Rači, v úseku Oblačná – Remeselnícka ulica. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.10.2018 do 31.10.2018

Bratislava

Z dôvodu výmeny koľajových zvrškov je uzatvorený ľavý jazdný pruh na Krížnej ulici v Bratislave, v smere do centra mesta v križovatke s Vazovovou ulicou a odbočovací pruh na Vazovovej ulici z Krížnej v smere do centra mesta na Vazovovu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.10.2018 do 31.10.2018

Bratislava

Z dôvodu realizácie skapacitnenia horúcovodu pre polyfunkčný objekt autobusovej stanice je čiastočne uzatvorená Páričkova ulica v Bratislave, v smere na Svätoplukovu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 28.09.2018 do 15.11.2018

Malacky

Pre práce na ceste sú uzatvorené vetvy križovatky ciest II. triedy č. 503 a 590 v Malackách. Obchádzková trasa je vedená po miestnych komunikáciách Sasinkovej ulici Radlinského a Pezinskej ulici a späť.

Platí od 30.09.29018 do 31.10.2018

Bratislava

Z dôvodu realizácie rekonštrukcie komunikácie a chodníkov pre stavbu Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií – Mlynské Nivy je uzatvorený pravý odbočovací pruh a pravý priamy pruh na ulici Mlynské nivy v Bratislave, pred križovatkou s Košickou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 29.09.29018 do 17.11.2018

Blatné

Pre výstavbu splaškovej kanalizácie je čiastočne uzatvorená Bratislavská ulica v Blatnom, v úseku od Lúčnej ulice po potok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 30.06.2018 do 15.11.2018

Bratislava - Jarovce

Z dôvodu vytvorenie dočasného vjazdu je čiastočne uzatvorená Ovocná ulica v Bratislave - Jarovciach, v úseku napojenia na domovú zástavbu Triangel. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2018 do 01.02.2019

Bratislava

Z dôvodu zabezpečenia staveniska je čiastočne uzatvorená Tomášikova ulica v Bratislave, v okolí bývalej reštaurácie vedľa stavby NIDO. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2018 do 01.07.2019

Bratislava

Pre rekonštrukcia komunikácie je uzatvorená Stratená ulica v Bratislave, v úseku od Račianskej po Hruškovú ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 24.09.2018 do 05.11.2018

Bratislava

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená Velehradská ulica v Bratislave. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.09.2018 do 21.10.2018

Bratislava

Pre opravu povrchu vozovky a chodníkov je čiastočne uzatvorená ulica Západný rad v Bratislave, v úseku od Senickej po Hýrošovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.09.2018 do 30.10.2018

Bratislava

Pre rekonštrukciu plynovodov je mimo dopravnej špičky v čase od 5:00 hod. do 9:00 hod. a od 15:00 hod. do 19:00 hod. čiastočne uzatvorená Poľná ulica v Bratislave, v úseku od Moskovskej po Karadžičovu ulicu Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.09.2018 do 30.10.2018

Bratislava

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Sládkovičová ulica v Bratislave, v úseku od ulice Palisády po Gunduličovu ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.09.2018 do 22.10.2018

Bratislava

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Maróthyho ulica v Bratislave, v úseku od ulice Palisády. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.09.2018 do 22.10.2018

Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61, v úseku Bratislava-Pri mlyne – Ivanka pri Dunaji-Metro. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 19.09.2018 do 30.04.2019

Bratislava – Karlová Ves

Z dôvodu zosuvu skaly je uzatvorený pravý pruh na Devínskej ceste v Bratislave – Karlovej Vsi, v úseku od ulice Nad Dunajom, v smere do Devína. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania

Bratislava – Karlová Ves

Z dôvodu opravy povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená ulica Hany Meličkovej v Bratislave – Karlovej Vsi, v úseku od Molecovej ulice po dom č. 11. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.10.2018 do 30.10.2018

Bratislava

Z dôvodu opravy povrchu vozovky a chodníka je čiastočne uzatvorená ulica Staré Grunty v Bratislave, v mieste zástavky MHD ZOO, v smere do Mlynskej doliny. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.09.2018 do 28.10.2018

Bratislava - Rača

Z dôvodu opravy povrchu vozovky  je čiastočne uzatvorená Pekná cesta v Bratislave - Rači, v úseku od Račianskej po Horskú ulicu, v oboch smeroch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.09.2018 do 25.10.2018

Bratislava - Petržalka

Z dôvodu opravy povrchu vozovky  je čiastočne uzatvorená Bosákova ulica v Bratislave - Petržalke, v mieste zástavky MHD Mlynarovičova, v oboch smeroch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.09.2018 do 11.11.2018

Šamorín – Kvetoslavov

Z dôvodu výstavby obchádzkovej trasy potrebnej kvôli výstavbe križovatky Šamorín na rýchlostnej ceste R7 je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 503 Šamorín – Kvetoslavov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.09.2018 do 31.10.2018

Šámot - Kvetoslavov

Z dôvodu výstavby obchádzkovej trasy potrebnej kvôli výstavbe križovatky Šamorín na rýchlostnej ceste R7 je uzatvorená cesta III. triedy č. 1375 medzi Šámotom a Kvetoslavovom. Obchádzková trasa je vedená cez Bučuházu – Šamorín – Kvetoslavov.

Platí od 18.09.2018 do 31.10.2018

Bratislava

Pre pristavenie vozidla na prečerpávanie betónovej zmesi z domiešavača a betónpumpy z dôvodu betonáže realizovanej stavby Polyfunkčný objekt AUTOBUSOVÁ STANICA MLYNSKÉ NIVY je uzatvorená miestna komunikácia pred autobusovou stanicou a Páričkova ulica v Bratislave (v križovatke, ľavý jazdný pruh, v smere na Mlynské nivy).

Platí od 03.09.2018 do 30.08.2019

Bratislava

Z dôvodu havárie vodovodu je čiastočne uzatvorená Bezručova ulica v Bratislave, v úseku od Gajovej ulice po Dostojevský rad, Pribinova ulica pri MV SR. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 03.09.2018 do 31.10.2018

Bratislava – Staré Mesto

Z dôvodu opravy poškodenej dlažby je čiastočne uzatvorené Hurbanovo námestie - Námestie SNP v Bratislave – Starom Meste, v úseku od Hurbanovho námestia po odbočenie na Uršulínsku ulicu.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 03.09.2018 do 23.10.2018

Bratislava - Dúbravka

Pre rekonštrukciu podchodu je počas manipulácie s materiálom čiastočne uzatvorená Saratovská ulica v Bratislave - Dúbravke, pri OC Saratov.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.08.2018 do 28.12.2018

Bratislava

Pre nadstavbu BD, vykládku materiálu je čiastočne uzatvorená Kyjevská ulica v Bratislave, v úseku medzi Piešťanskou a Sibírskou ulicou.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.08.2018 do 31.10.2018

D1 Senec – Viničné

Za účelom revitalizácie cestného telesa je uzatvorená cesta II. triedy č. 503, v úseku diaľnica D1 Senec – Viničné, v smere zo Senca do Pezinka.  Premávka je vedená jednosmerne v smere z Pezinka k diaľnici D1. Smer do Pezinka je vedený po vyznačenej obchádzkovej trase cez Senec, Blatné, Šenkvice a Pezinok.

Platí od 08.09.2018 do 31.10.2018

Bratislava - Devín

Z dôvodu opravy povrchu komunikácie technologickým spôsobom a opravy povrchu komunikácie v mieste pre zastavenie autobusov MHD na zastávkach Nám. sv. Cyrila a Metóda je čiastočne uzatvorená Kremeľská ulica v Bratislave - Devíne, v úseku od priechodu pre chodcov pred vyústením Lomnickej ulice po Hradnú ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 20.08.2018 do 22.10.2018

Bratislava – Záhorska Bystrica

Pre pokládku optickej siete je čiastočne uzatvorená ulica Čsl. Tankistov, Pútnická ul., Tešedíkova ul., Rošického ul.,Tatranská ul., Donská ul., Plavecká ul., Prídavková ul., Vrbárska ulica, Na Vlkovkách v Bratislave – Záhorskej Bystrice. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.07.2018 do 15.11.2018

Bratislava – Karlová Ves

Z dôvodu rekonštrukcia plynovodov je čiastočne uzatvorená Šaštínska ulica v Bratislave – Karlovej Vsi, v rôznych úsekoch a v križovatke so Sološníckou ulicou až po križovatku Kuklovská - Sekulská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 30.07.2018 do 30.10.2018

D1 Bratislava – Vajnory – Senec

Pre práce na križovatke rátajte s dopravnými obmedzeniami na diaľnici D1 Bratislava – Vajnory – Senec. Doprava  v smere von z Bratislavy bude presmerovaná na dočasne rozšírený úsek diaľnice D1 v režime 3+3 jazdné pruhy . Následne po vybudovaní polovice podjazdu sa v rovnakom režime presmeruje doprava v smere do Bratislavy a vybuduje sa druhá polovica podjazdu.

Platí od 11.08.2018 do 29.11.2018

D2 most nad diaľnicou D2 v úseku Kúty – Malacky

Z dôvodu vykonania zosilnenia nosnej konštrukcie je uzavretý most nad diaľnicou D2 v úseku Kúty – Malacky, približne na 8. km. Stavebné práce budú prebiehať počas úplnej uzávery mosta. Doprava nebude môcť využívať prejazd nad diaľnicou z pravostranného odpočívadla Sekule na ľavostranné odpočívadlo Sekule a späť.

Platí od 18.07.2018 do 24.10.2018

Bratislava – Podunajské Biskupice

Pre realizáciu križovatky Odeská pre stavbu D4/R7 je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1030 v úseku medzi Podunajskými Biskupicami a cestou II. triedy č. 572. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.02.2018 do 30.12.2018

Bratislava

Z dôvodu realizácie rekonštrukcie komunikácie a chodníkov pre stavbu Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií je čiastočne uzatvorená ulica Mlynské Nivy v Bratislave, v smere z mesta. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 05.07.2018 do 15.11.2018

Dunajská Lužná - Šamorín

Pre stavbu križovatky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 - Dunajská Lužná je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 63 medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 27.07.2018 do 30.11.2018

Bratislava – Staré Mesto

Z dôvodu umiestnenia lešenia pre stavbu Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG je uzatvorený pravý jazdný pruh na Rázusovom nábreží v Bratislave – Strarom Meste, v úseku od námestia Ľudovíta Štúra. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.07.2018 do 31.10.2018

Bratislava

Z dôvodu zabezpečenia vjazdu a výjazdu vozidlám stavby k Polyfunkčnému centru Einsteinova je uzatvorená miestna komunikácia medzi Einsteinovou ulicou a Zadunajskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.02.2017 do 23.12.2018

Dolný Štál – Topoľníky

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III triedy č. 1400 v úseku Dolný Štál – Topoľníky. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 08.10.2018 do 16.11.2018

D1 Trnava – Horná Streda

Z dôvodu aktualizácie trvalého dopravného značenia je čiastočne obmedzená doprava na diaľnici D1 v úseku od križovatky Trnava (km 50,500) po križovatku Horná Streda (km 91,000). Doprava je vedená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je iba čiastočné v miestach realizácie prác.

Platí od 08.10.2018 do 31.10.2018

Sobotište

Pre rekonštrukciu chodníka súbežného s cestou je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 500 v Sobotišti. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 15.09.2018 do 30.10.2018

D2 Sekule

Z dôvodu výmeny mostných záverov je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pás diaľnice D2, pri Sekuliach, približne na 9. km, v smere do Malaciek. Doprava je presmerovaná pred mostom cez stredný deliaci pás do ľavého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne. Za mostom sa vráti späť cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu.

Platí od 04.08.2018 do 31.10.2018

Malacky – Rohožník

Pre rekonštrukciu je uzatvorená cesta III. triedy č. 1113 medzi Malackami a Rohožníkom. Obchádzka je značená dočasným dopravným značením cez Malacky, Pernek a Kuchyňu.

Platí od 01.09.2018 do 30.08.2019

Nová Dedinka

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1062 v obci Nová Dedinka. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 03.10.2018 do 27.10.2018

R1 Trnava - Nitra

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R1, v úseku Trnava Nitra. Počas dvoch víkendov prejde opravou vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu v km 35,500 - 33,000 (smer Trnava). Tri víkendy bude trvať oprava vonkajšieho jazdného pruhu ľavého jazdného pásu v km 27,500 - 22,440. Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu toho istého jazdného pásu. Práce sa budú vykonávať v čase od štvrtka (20.00 hod.) do nedele (15.00 hod.). Podmienkou je vhodné počasie pre pokládku asfaltových zmesí.

Platí od 13.09.2018 do 28.10.2018

Veľké Dvorníky – Dunajský Klátov

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v úseku Veľké Dvorníky – Dunajský Klátov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.09.2018 do 30.11.2018

Trnava

Pre opravu povrchu vozovky je uzatvorená Hollého ulica v Trnave, v úseku od križovatky ulíc Dolnopotočná - Jána Hollého po križovatku ulíc Invalidská - Jána Hollého. Na Ulicu Dolnopotočná sa je možné dostať z ulice Halenárska a  z parkoviska na Ulici Dolnopotočná sa je možné dostať po ulici Paulínska. Zásobovanie prevádzok na Ulici Hviezdoslavova je umožnené po Uliciach Hornopotočná a Pekárska a výjazd  po ulici Pekárska.

Platí od 11.07.2018 do 15.12.2018

Leopoldov-Nádražná – diaľnica D1 Hlohovec

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 513, v úseku Leopoldov-Nádražná – diaľnica D1 Hlohovec. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 30.07.2018 do 15.11.2018

Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia

Pre stavebné práce je uzatvorená cesta III. triedy č. 1382 v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez obec Macov.

Platí od 08.11.2017 do 31.01.2019

Trhová Hradská – Topoľníky

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1399 v úseku Trhová Hradská – Topoľníky. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2018 do 09.11.2018

Topoľníky

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1400 v Topoľníkoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.04.2018 do 09.11.2018

R1 Dolná Streda

Z dôvodu zrútenia strechy na čerpacej stanici pohonných hmôt je bude do 22.11.2018 uzatvorené odpočívadlo na rýchlostnej ceste R1, približne na 17. km, pri Dolnej Strede, v smere do Trnavy.

Nitra

Pre uloženie VN káblov a rekonštrukciu vzdušného NN vedenia sú čiastočne uzatvorené ulice Martinská Dolina, Malá Kamenná, Tatarkova a Moskovská v Nitre. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 03.10.2018 do 30.11.2018

Dolná Seč

Pre opravu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1542 v obci Dolná Seč. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.10.2018 do 31.02.2019

Levice

Pre realizáciu horúcovodnej prípojky je čiastočne uzatvorená ulica Ľudmily Podjavorinskej v Leviciach. Obmedzenia je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 24.09.2018 do 15.11.2018

Levice

Pre realizáciu horúcovodnej prípojky je čiastočne uzatvorená ulica M.R. Štefánika a Mierová ulica v Leviciach. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 10.09.2018 do 04.11.2018

Štitáre

Z dôvodu realizácie ČOV je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1661 v Štitároch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 27.08.2018 do 27.10.2018

Želiezovce

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená Sládkovičova ulica v Želiezovciach. Premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.                                  

Platí od 06.08.2018 do 30.11.2018

Topoľčianky - Skýcov

Z dôvodu realizácie stavebných úprav je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 511 v úseku Topoľčianky - Skýcov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 24.09.2018 do 30.11.2018

Tekovské Lužany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1576 v Tekovských Lužanoch, v úseku od križovatky s Poštovou po križovatku s Partizánskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.07.2018 do 30.11.2018

Jur nad Hronom

Z dôvodu nepriaznivého dopravno-technického stavu mosta je  uzatvorená cesta III. triedy č. 1573 medzi obcou Jur nad Hronom a cestou I. triedy č.76. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po cestách III. triedy č. 1542, 1543 a I. triedy č.75 a 76.

Platí od 09.07.2018 do odvolania

Štúrovo

Pre výstavbu okružnej križovatky a rekonštrukciu je uzatvorená Nánska cesta a Komenského ulica v Štúrove, v úseku Hlavná – odb. Salka obojsmerne. Pre osobnú dopravu je zriadená obchádzka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu je zriadená samostatná obchádzková trasa vyznačená dopravnými značkami.

Platí od 18.10.2018 do 14.12.2018

Nová Stráž – Komárno-hranice mesta

Pre výstavbu nového mosta cez Dunaj je uzatvorená cesta I. triedy č. 63 v úseku Nová Stráž – Komárno-hranice mesta. Zriadená obchádzka je vyznačená dopravnými značkami.                                                                            

Platí od 07.09.2018 do 31.05.2019

Ľuborča

Z dôvodu realizácie výstavby chodníka je čiastočne cesta II. triedy č. 507 v Ľuborči. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 15.10.2018 do 14.11.2018

Mníchova Lehota-juh – Trenčianske Mitice

Pre rekonštrukciu je čiastočne cesta I. triedy č. 9 v úseku Mníchova Lehota-juh – Trenčianske Mitice. Premávka je vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 08.10.2018 do 21.10.2018

Trenčín

Pre práce na moste cez Váh je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v Trenčíne, na Bratislavskej ulici. Úsek je uzatvorený pre vozidlá nad 7,5 t celkovej hmotnosti. Pre nákladnú dopravu je zriadená obchádzková trasa po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami.

Platí od 11.10.2018 do 28.11.2018

Trenčín

Pre práce na ceste je čiastočne uzatvorená Bratislavská ulica a ulica Kniežaťa Pribinu v Trenčíne, v úseku Most cez Váh – Bratislavská. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 10.10.2018 do 31.10.2018

Sverepec

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v obci Sverepec. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 08.10.2018 do 31.10.2018

Trenčín

Z dôvodu realizácie stavby Parkovisko pod mostom Rozmarínova ulica je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v Trenčíne v mieste križovatky s MK Palackého, Rozmarínova  a s cestou II. triedy č. 507. Doprava je vedená v ostávajúcej časti vozovky o min. šírke 2,75 m a je riadená prenosnými zvislými dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami. 

Platí od 10.10.2018 do 31.10.2018

Trenčianske Teplice

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená ul. Baračka, v intraviláne mesta Trenčianske Teplice. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí do 31.10.2018

Trenčín - Kubrá

Pre výstavbu priechodu pre chodcov a cyklistov je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 61, v križovatke Trenčín – Kubrá a ulica Jána Derku v Trenčíne, v úseku Opatovská – Kubranská. Premávka je vedená v jazdných pruhoch šírky 3 metre..

Platí od 25.09.2018 do 15.11.2018

Trenčín

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená Biskupicka ulica v Trenčíne, v úseku Karpatská – Nozdrkovce., obojsmerne. Premávka je vedená v zúžených jazdnáých pruhoch.

Platí od 20.09.2018 do 15.11.2018

Považská Teplá-juh – Považská Teplá-západ

Pre výstavbu novej križovatky je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 61, v úseku Považská Teplá-juh – Považská Teplá-západ, smer Drietoma, k. ú. Chocholná - Velčice. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 17.09.2018 do 31.10.2018

D1 Zamarovce – Nemšová

Z dôvodu opráv diaľničného mosta Skala je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pás diaľnice D1, v úseku Zamarovce – Nemšová, približne na 131. km, v smere z Bratislavy do Žiliny. Doprava je presmerovaná cez prejazdy v stredovom deliacom páse do ľavého jazdného pásu, kde sú dva jazdné pruhy v smere do Žiliny.

Platí od 23.08.2018 do 28.10.2018

Oslany-juh – odb. Chalmovské Kúpele

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v úseku Oslany-juh – odb. Chalmovské Kúpele. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 27.08.2018 do 31.10.2018

Nedožery - Brezany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v obci Nedožery - Brezany. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 20.08.2018 do 31.10.2018

Nedožery - Brezany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1802 v obci Nedožery - Brezany. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 01.08.2018 do 15.11.2018

Lazany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1800 v obci Lazany. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 01.08.2018 do 15.11.2018

Nedožery – Brezany, Lazany a Poruba

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1799 v obciach Nedožery – Brezany, Lazany a Poruba. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 01.08.2018 do 15.11.2018

Nitrianske Pravno

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v Nitriuanskom Pravne. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.08.2018 do 31.10.2018

Ilava – železničná stanica – Ilava - sever

Z dôvodu odstraňovania havarijného stavu je uzatvorená cesta II. triedy č. 574 v úseku Ilava – železničná stanica – Ilava - sever. Zriadená obchádzka je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 01.08.2018 do 31.10.2018            

Pravenec-západ – Kľačno

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. úseku Pravenec-západ – Kľačno. Premávka je vedená v jazdných pruhoch šírky 3 metre.

Platí od 01.08.2018 do 31.10.2018        

Moravské Lieskové

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 54 v úseku Moravské Lieskové-juh – Moravské Lieskové-sever. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.04.2018 do 31.10.2018

Považská Bystrica - Horný a Dolný Milochov

Z dôvodu realizácie stavby ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - úprava komunikácie III. triedy - západný portál tunela Milochov je uzatvorená cesta III. triedy č. 1983 v Považskej Bystrici – medzi časťami Horný a Dolný Milochov - mimo zastavanej časti obce. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery po dočasnej súbežnej pozemnej komunikácii.

Platí od 04.06.2018 do 31.12.2019

Dohňany

Pre opravu chodníka a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.49 v Dohňanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.03.2018 do 30.11.2018

Nimnica

Pre výstavbu železničného tunela je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do 30.11.2018

Trenčín

Pre opravu plynovodu je uzatvorený jeden jazdný pruh na Hasičskej ulici a ulici Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne, v úseku Nám. SNP – OC Max. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 14.05.2018 do 25.10.2018

STRED

Malé Lednice-sever – Veľká Čierna, Veľká Čierna – Rajec-Hollého

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 517 v úseku Malé Lednice-sever – Veľká Čierna a Veľká Čierna – Rajec-Hollého. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 22.10.2018 do 30.11.2018

Budatín – Zástranie

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2070 v úseku Budatín – Zástranie. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 22.10.2018 do 30.11.2018

Hôrky – Bitarová

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2099 v úseku Hôrky – Bitarová. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 22.10.2018 do 30.11.2018

Demänovská Dolina

Z dôvodu realizácie výpustného objektu kanalizácie do potoka Demänovka a realizácia kanalizačnej prípojky k nehnuteľnosti je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v katastrálnom území obce Demänovská Dolina. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 31.10.2018

Lisková

Pre opravu vozovky je v pracovných dňoch, v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2213 v obci Lisková. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 09.10.2018 do 31.10.2018

Svrčinovec – Skalité/Zwardoň

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v úseku Svrčinovec – Skalité/Zwardoň. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 05.10.2018 do 31.10.2018

Kraľovany – Rojkov

Pre opravu mostného záveru, výmenu odvodňovačov a chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v úseku Kraľovany – Rojkov. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 17.10.2018 do 22.10.2018

Rajecké Teplice – Poluvsie

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v úseku Rajecké Teplice – Poluvsie. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 14.09.2018 do 30.10.2018

Pšurnovice

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2006 v obci Pšurnovice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.09.2018 do 31.10.2018

Huty – Zuberec

Pre opravu mostného objektu je uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v úseku Huty – Zuberec, za obcou Zuberec, v smere hranici s okresom LM. Obchádzka je vedená po dočasnej panelovej komunikácii súbežne s mostným objektom. Premávka je riadená svetelnou signalizáciou.

Platí od 03.09.2018 do 31.10.2018

Bitarová – Dolný Hričov,  Hôrky – Bitarová

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2099 v úseku Bitarová – Dolný Hričov a Hôrky – Bitarová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.09.2018 do 26.10.2018

Vitanová

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2311 v obci Vitanová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.09.2018 do 09.11.2018

Jamník

Pre zriadenie vjazdu z cesty je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 2359 v obci Jamník v okrese Liptovský Mikuláš. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do 31.10.2018

Kysucké Nové Mesto

Pre rekonštrukciu existujúcich chodníkov je čiastočne uzatvorená  Litovelská ulica a Cesta do Rudiny v Kysuckom Novom Meste, v úseku Murgašova – Clementisova. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 20.08.2018 do 31.10.2018

Liptovský Mikuláš

Pre práce na ceste je čiastočne uzatvorená Palúčanská ulica v Liptovskom Mikuláši, v úseku Nám. SNP – Demänovská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.08.2018 do 15.12.2018

Zázrivá

Pre rekonštrukciu mosta cez Kozínsky potok je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2244 v Zázrivej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka vedená po dočasnej komunikácií.

Platí od 27.07.2018 do 09.12.2018

Ľubeľa

Pre sanáciu havarijného stavu oporného múru je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2327 v obci Ľubela. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od august 2018 do november 2018

Turčianske Teplice-SNP – Príbovce

Pre opravu vozovky je pre tranzitnú nákladnú dopravu nad 12,0 t celkovej hmotnosti uzatvorená cesta I. triedy č. 65 v úseku Turčianske Teplice-SNP – Príbovce. Rekonštrukcia cesty je po úsekoch cca 1 km dlhých. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou.. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 05.03.2018 do 16.12.2018

Turzovka

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487, v úseku Turzovka – odb. Bytča – Turzovka – odb. Dlhá nad Kysucou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.08.2018 do 31.10.2018

Semeteš - Turzovka

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 541, v úseku Semeteš - Turzovka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.08.2018 do 31.10.2018

Rosina

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2084 v obci Rosina. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.08.2018 do 30.09.2018

D1  Liptovský Hrádok

Pre práce na ceste je uzatvorený jeden jazdný pruh na diaľničnej prípojke severnej diaľnice D1 Liptovský Hrádok, v smere Prešov - Žilina. Doprava je presmerovaná do protismerného jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne.

Platí od 02.05.2018 do 31.10.2018

Oravská Polhora

Z dôvodu opravy chodníka v obci je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v Oravskej Polhore. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 05.07.2018 do 14.11.2018

Skalité

Z dôvodu opravy chodníka v obci je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v Skalitom. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 15.07.2018 do 31.10.2018

Čierne – Skalité

Pre práce je. čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v úseku Čierne – Skalité. Premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 26.06.2018 do 30.11.2018

Jarabá

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 72 v Jarabej. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 22.06.2018 do 31.10.2018

Príbovce

Pre opravu vozovky je uzatvorená cesta I. triedy č. 65 v križovatke Príbovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po dočasne vybudovanej ceste.

Platí od 01.08.2018 do 15.11.2018

Martin - Priekopa

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v Martine – Priekope, v úseku Martin-Košúty – Sučany-Priemyselná. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami usmernená zo štvorpruhovej  komunikácie do dvoch protismerných jazdných pruhov o šírke  3,50m tak, aby bolo možné v dvoch etapách uvoľniť zakaždým jednu polovicu mostného objektu pre realizáciu rekonštrukčných prác.

Platí od 08.06.2018 do 31.05.2019

Staškov

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 v Staškove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2018 do 31.10.2018

Bukov – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená miestna komunikácia Bukov – Podzávoz, v smere z Bukova po križovatku s miestnou komunikáciou na Drahošanku. Obchádzka pre vozidlá smerujúce do Bukova po miestnej komunikácii Podzávoz na cestu I. triedy 11 vedie okolo Tesca a cez most. Vozidlá z Bukova smerujúce na Drahošanku s výškou do 2,2 m musia použiť obchádzku po miestnej komunikácii okolo Tesca a nákladné vozidlá cez most a ulici A. Hlinku.

Platí od 05.03.2018 do 31.12.2020

Kysucký Lieskovec

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 2051 Kysuckom Lieskovci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky. Presmerovanie cestnej premávky je prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení po obchádzkovej trase prostredníctvom vybudovaného dočasného mostného provizória.

Platí od 21.05.2018 do 21.10.2018

Necpaly

Pre výstavby vodovodu a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2132 v obci Necpaly, po pracovných úsekoch v dĺžke max. 50 metrov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 20.05.2018 do 30.11.2018

Turček

Pre zlý technický stav vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 65 v obci Turček. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.05.2018 do odvolania

Nižná nad Oravou

Pre zahájenie komplexnej prestavby mostného objektu je uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Cestná premávka je obojsmerne kyvadlovým spôsobom vedená po súbežne vybudovanej obchádzkovej trase vrátane provizórneho premostenia regulovaná pomocou cestnej svetelnej signalizácie

Platí od 24.08.2018 do 30.06.2019

Rabča

Pre stavebné úpravy chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 78 v Rabči. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2018 do 15.11.2018

Liptovská Osada

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 v Liptovskej Osade. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.10.2018                                

Lazisko

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2329 v katastrálnom území obce Lazisko v okrese Liptovský Mikuláš. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od máj 2018 do december 2018

Partizánska Ľupča – Liptovská Lužná

Z dôvodu havarijného stavu mosta ponad vodný tok Ľupčianka je pre nákladnú dopravu nad 18 t uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 za Partizánskou Ľupčou, v smre do Liptovskej Lužnej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí do odvolania.

Liptovská Kokava – Pribylina

Z dôvodu havarijného stavu mosta cez rieku Belá je pre nákladnú dopravu uzatvorená cesta III. triedy č. 2358 medzi Liptovskou Kokavou a Pribylinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 537 Liptovský Peter a Dovalovo.

Platí do odvolania.

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania.

Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 537 v úseku Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od marec 2018 do december 2018

Veľký Krtíš

Pre stavebné úpravy je uzatvorená križovatka ulíc Banícka a Škultétyho v meste Veľký Krtíš. Obchádzka je vyznačená dopravným značením po ceste I/75 a II/527.

Platí od 17.09.2018 do 31.10.2018

R1 Hronský Beňadik

Z dôvodu realizácie opravy vonkajšej rímsy na moste nad ŽSR a riekou Hron je čiastočne uzatvorený ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 (smer Nitra) v km 87,189 v križovatke Hronský Beňadik. Stavebné práce prebiehajú na krajnici a čiastočne v odbočovacom pruhu do Hronského Beňadika. Doprava je vedená v dvoch jazdných pruhoch pri zníženej rýchlosti. Výjazd do Hronského Beňadika zostal zachovaný s tým, že sa skrátil na nevyhnutnú dĺžku.

Platí od 04.10.2018 do 12.11.2018

Banská Bystrica

Pre výstavbu prípojok sietí k RD je čiastočne uzatvorená Rakytovská cesta v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 27.09.2018 do 31.10.2018

Banská Bystrica

Pre výstavbu optickej siete je čiastočne uzatvorená Bakossova ulica a Pod Jesenským vŕškomv Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 13.09.2018 do 31.10.2018

Podkonice

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2425 v Podkoniciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.07.2018 do 31.10.2018

Kriváň - Hnúšťa

Pre zosuv časti vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 526 medzi Kriváňom a Hnúšťou. Premávka je vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 2,75m, s vylúčením nákladnej dopravy nad 10 m.

Platí od 05.04.2016 do odvolania

Klenovec - Skorušina

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2767 medzi Klenovcom a Skorušinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2017 do 31.12.2018

Hnúšťa – Brádno

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 562, v úseku medzi Hnúšťou a križovatkou s cestou III. triedy č. 2747.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 21.03.2017 do 31.12.2018

VÝCHOD

Plavnica

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 68 v Plavnici. Prejazdný profil je zúžený o jeden jazdný pruh, pracovisko je označené DDZ a svetelnou signalizáciou.

Platí od 26.09.2018 do 30.11.2018

D1 Široké - Fričovce

Pre sanáciu zosuvu svahu je čiastočne uzatvorená diaľnica D1, v úseku Široké - Fričovce v km 381,750 – 381,850 v smere staničenia vľavo. Doprava je vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 27.09.2018 do 31.10.2018

Podolínec

Pre stavebné práce je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 77 v obci Podolínec. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 18.09.2018 do 30.11.2018

Kežmarok - Veľká Lomnica

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v úseku Kežmarok - Veľká Lomnica. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 08.10.2018 do 30.11.2018

Vyšný Mirošov – Nižný Mirošov

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená  cesta I. triedy č. 77 v úseku Vyšný Mirošov – Nižný Mirošov. Premávka je vedená po dočasnom premostení situovanom vedľa pôvodného mosta striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 15.09.2018 do 30.11.2018

Podlipníky – Hanušovce nad Topľou-odb. Petrovce

Pre mosta je uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v úseku Podlipníky – Hanušovce nad Topľou-odb. Petrovce. Premávka je vedená po dočasnom premostení situovanom vedľa pôvodného mosta striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 15.09.2018 do 30.11.2018

Poša

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 554 v obci Poša. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 20.09.2018 do 15.11.2018

Kurima

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3533 v obci Kurima. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 20.09.2018 do 30.10.2018

Bardejov

Pre rekonštrukciu mostného objektu je čiastočne uzatvorená Priemyselná ulica v Bardejove. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 10.09.2018 do 22.12.2018

Pušovce

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3456 v obci Pušovce. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 19.09.2018 do 31.10.2018

Delatice - Jarovnice

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3426 v úseku Delatice - Jarovnice. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 19.09.2018 do 31.10.2018

Prešov - Vydumanec

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 546 v Prešove - Vydumanci. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 19.09.2018 do 19.10.2018

Jarovnice - Hermanovce

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3177 v úseku Jarovnice - Hermanovce. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 24.09.2018 do 30.10.2018

Ubľa

Pre opravu mosta je uzatvorená  cesta I. triedy č. 74, v obci Ubľa. Obchádzka je vedená po dočasne vybunovanej ceste vedľa pôvodneho mosta vyznačená dopravným značením.

Platí od 21.05.2018 do 30.11.2018

Kolonica – Ladomirov

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 75, v úseku Kolonica – Ladomirov. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 12.09.2018 do 28.10.2018

D1 Prešov-juh – Lemešany

Z dôvodu výmeny mostných záverov je uzatvorený jeden jazdný pruh na východnej diaľnici D1, v úseku Prešov-juh – Lemešany, v smere do Košíc. Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách v pravom jazdnom páse. Doprava bude vedená v I. etape v ľavom jazdnom pruhu a v II. etape v pravom jazdnom pruhu.

Platí od 17.09.2018 do 31.10.2018

D1 Mengusovce a Poprad – Západ

Z dôvodu výmeny mostných záverov je uzatvorená diaľnica D1, nad poľnou cestou v km 317,590 medzi križovatkami Mengusovce a Poprad - Západ. Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách súčasne v ľavom a v pravom jazdnom páse. Doprava bude vedená v I. etape v ľavom jazdnom pruhu a v II. etape v pripájacom a pravom jazdnom pruhu.

Platí od 17.09.2018 do 31.10.2018

Spišské Podhradie-východ – odb. Bijacovce

Pre opravu priepustu je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 18, v úseku Spišské Podhradie-východ – odb. Bijacovce. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 24.09.2018 do 31.10.2018

D1 Malý Šariš - Prešov

Práce na diaľnici je striedavo uzatvorený ľavý a pravý jazdný pruhu výjazdovej vetvy diaľnice D1 od odpočívadla Malý Šariš do mesta Prešov. Uzávierka o celkovej dĺžke 1 200 m začína od km 399,7 a slúži pre umožnenie vjazdu, alebo výjazdu vozidiel stavby Prešov západ - Prešov juh. V mieste uzávierky je obmedzená rýchlosť na 60 km/hod.

Platí od 23.08.2018 do 15.08.2019

Vranov nad Topľou-juh – hranica okresu Michalovce

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 18, v úseku Vranov nad Topľou-juh – hranica okresu Michalovce. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 25.08.2018 do 31.10.2018

Andrejová

Pre rekonštrukciu vodovodu je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3517 v extraviláne obce Andrejová, v smere do obce Šarišské Čierne. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 20.08.2018 do 31.10.2018

Hankovce

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 559 v Hankovciach v okrese Humenné. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 15.07.2018 do 30.11.2018

Prešov

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Levočská - Obráncov mieru v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.07.2018 do 30.11.2019

Prešov

Pre rekonštrukciu je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Pod Táborom – Jurkovičova v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 11.07.2018 do 31.12.2018

Humenné

Pre rozšírenie vodovodu je čiastočne uzatvorená Komenského a Gaštanová ulica v Humennom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 26.06.2018 do 30.11.2018

Podspády

Pre havarijný stav mostu - podmytie po prívalových dažďoch je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 66 v Podspádoch. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 19.07.2018 do odvolania

Prešov

Pre vybudovanie novej križovatky Hobby park je čiastočná uzávierka na ceste I. triedy č. 20 - Rusínskej ulici v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.07.2018 do 31.03.2019

Proč

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3457 v obci Proč v okrese Prešov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 27.06.2018 do 30.10.2018

Tatranská Kotlina – Ždiar

Z dôvodu zlého technického stavu mosta cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 12.07.2018 do odvolania

Vranov nad Topľou

Pre úpravu centra je čiastočne uzatvorená ulica M. R. Štefánika vo Vranove nad Topľou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 30.11.2018

Soľ

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3612 v obci Soľ, v smere do Jastrabia nad Topľou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.06.2018 do 31.10.2018

Žehňa

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3446 v obci Žehňa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.06.2018 do 30.10.2018

Ždiar

Z dôvodu riešenia bezpečnosti a odvodnenia vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v obci Ždiar. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.05.2019

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

Bzenov – Prešov

Pre práce je uzatvorená cesta II. triedy č. 546  v úseku Bzenov – Prešov-Levočská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po novovybudovanej súbežnej komunikácii.

Platí od 01.12.2017 do 31.10.2018

D1 Prešov - západ

Práce na ceste je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1, v smere Prešov - Košice od km 407. po 408. km.  Doprava v smere Prešov - Košice je presmerovaná jedným jazdným pruhom do ľavého jazdného pásu. V smere Košice - Prešov je doprava vedená dvomi zúženými pruhmi. Obojsmerná premávka je vyznačená prenosným dopravným značením s lokálnym obmedzením rýchlosti na 60 km/hod.

Platí od 15.04.2018 do 30.11.2018

Prešov

Pre prestavbu je čiastočne uzatvorená križovatka Východnej a Solivarskej ulice v Prešove. Obchádzkové trasy sú riešené pre tranzit - vozidlá nad 12t.

Platí od marec 2018 do november 2018

Petrovany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3445 v Petrovanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 02.05.2018 do 30.10.2018

Klenová

Pre zosuv vozovky je uzatvorená cesta II. triedy č. 566 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v obci Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 14.12.2017 do odvolania

Stakčín - Klenová

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3892 medzi obcami Stakčín a Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.04.2018 do odvolania

Čabiny - Sukov

Pre zosuv cestného telesa je pre nákladnú dopravu nad 7,5 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3865 medzi obcami Čabiny a Sukov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 26.04.2018 do odvolania

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 40 t uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v Krásnom Brode, v smere do Roškoviec.Platí do odvolania.

Platí do odvolania

Mokrance – Šaca

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 50 v úseku Mokrance – Šaca. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 20.09.2018 do 30.11.2018

Egreš

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená  cesta II. triedy č. 552 v obci Egreš. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 10.09.2018 do 31.12.2019

Brezina

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3374 v obci Brezina. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 07.09.2018 do 30.10.2018

Stanča

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená  cesta III. triedy č. 3672 v obci Stanča. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 01.09.2018 do 30.11.2018

Gregorov prameň

Pre rekonštrukciu výtokového priepustu a oporného múru je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 547 v úseku Gregorov prameň. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 23.09.2018 do 30.11.2018

Parchovany – Hriadky

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená  cesta I. triedy č. 79, v úseku Parchovany – Hriadky. Premávka je vedená striedavo v jednom pruhu.

Platí od 12.09.2018 do 15.11.2018

D1 Kráľovce

Pre výmenu odvodňovacích žľabov je uzatvorený rýchly jazdný pruh na východnej diaľnici D1, pri Kráľovciach, medzi 424. a 425. km, v smere z Prešova do Košíc. Doprava je v mieste uzávierky presmerovaná do dvoch zúžených jazdných pruhov s lokálnym obmedzením rýchlosti na 60 km/hod.           

Platí od 23.08.2018 do 30.11.2018

Cejkov

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3667 v obci  Cejkov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.08.2018 do 31.10.2018

Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3699 v zastavanom území obcí Malé Trakany, Veľké Trakany - časť Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.08.2018 do 31.08.2020

Michaľany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3661 a 3664 v Michaľanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.07.2018 do 31.10.2018

Kráľovský Chlmec

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3690 a 3698 v Kráľovskom Chlmci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.07.2019

Trhovište

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 554 v obci Trhovište, v smere do Moravian. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.02.2018 do 30.05.2019

Spišská Nová Ves

Pre rekonštrukciu je uzatvorená  ulica J. Hanulu v Spišskej Novej Vsi. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 06.08.2018 do 31.10.2018

Spišská Nová Ves

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená  ulica Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 06.08.2018 do 31.10.2018

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Rudňany - Poráč   

Medzi obcami Rudňany a Poráč je z dôvodu havarijného stavu vozovky pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 12 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3244.  V dvoch kritických úsekoch cesty je v oboch smeroch znížená rýchlosť na 30 km/h a cestná doprava v smere do obce Poráč je vedená v dočasných jazdných pruhoch. Obmedzenie rýchlosti a organizácia cestnej dopravy je vyznačená dočasným dopravným značením.

Platí od 02.12.2016 do 31.12.2018

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2018

D1 Budimír

Pre výstavbu mimoúrovňovej križovatky je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1 pri Budimíre, medzi 425. a 427. km. Doprava je vedená v obmedzených jazdných pruhoch v protismere.

Platí od 31.08.2017 do 17.06.2019

D1 Budimír

Pre práce je plánovaná dlhodobá uzávierka pravého jazdného pásu východnej diaľnice D1 z dôvodu výstavby križovatky Budimír v km 425,500 až 427,000. Doprava v smere Prešov - Košice je presmerovaná v mieste uzávierky jedným jazdným pruhom do protismeru v ľavom jazdnom pásu diaľnice. Obojsmerná premávka je vyznačená prenosným dopravným značením s lokálnym obmedzením rýchlosti na 60 km/hod.

Platí od 12.06.2018 do 30.11.2018

Podhoroď - Ruský Hrabovec

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 566 medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a povolená rýchlosť znížená  na 60 km/hod. 

Platí od 22.11.2013 do 31.12.2018

Somotor

Pre výstavbu kanalizáciu je čiastočne uzatvorená cesta III. 3692 v obci Somotor. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruh.

Platí od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dargov

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 19 v obci Dargov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 11.04.2018 do 31.10.2018

Čerhov

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 79 v obci Čerhov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 11.04.2018 do 31.10.2018

Smižany

Z dôvodu výjazdu nákladnej dopravy zo stavby na cestu v súvislosti s uskutočňovaním stavby Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves a príjazdovej komunikácie je v rámci tejto stavby znížená rýchlosť na 50 km/h v dĺžke cca 400 m na ceste III. triedy č. 3201 pred obcou Smižany, v smere od Iliašoviec.

Platí od februára 2018 do mája 2020

Trebišov

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená ulica I. Krasku, Dobrovoľnícka, Duklianskych hrdinov a 29. augusta v Trebišove. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 01.03.2018 do 30.11.2018

Michalovce

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Kapušianska ulica v Michalovciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 31.03.2018 do 31.10.2018

Kazimír

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3347 v obci Kazimír. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.12.2018

D1 Budimír

Práce na mimoúrovňovej križovatke Košice-Sever je premávka na východnej diaľnici D1, pri Budimíre, približne na 428. km vedená v čiastočne obmedzených jazdných pruhoch.

Platí od 02.05.2018 do 30.11.2018

R2 Šaca – Poľov

Z dôvodu doplnenia záchytných bezpečnostných zariadení na krajniciach vozovky je čiastočne obmedzená doprava na rýchlostnej ceste R2 Šaca – Poľov, medzi 433. a 440. km, v smere do Košíc. Premávka je presmerovaná dočasným dopravným značením z pravého do ľavého jazdného pruhu pri znížení rýchlosti.

Platí od 30.05.2018 do 31.10.2018

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/