stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
Hyundai i30 fastback reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Aktuálne dopravné obmedzenia

ZÁPAD

Bratislava – Ružinov

Pre opravu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená Astronomická ulica v Bratislave – Ružinove, v úseku od Vrakúnskej cesty po Ružinovskú ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.07.2018 do 13.08.2018

D2 most nad diaľnicou D2 v úseku Kúty – Malacky

Z dôvodu vykonania zosilnenia nosnej konštrukcie je uzavretý most nad diaľnicou D2 v úseku Kúty – Malacky, približne na 8. km. Stavebné práce budú prebiehať počas úplnej uzávery mosta. Doprava nebude môcť využívať prejazd nad diaľnicou z pravostranného odpočívadla Sekule na ľavostranné odpočívadlo Sekule a späť.

Platí od 18.07.2018 do 12.09.2018

Bratislava – Podunajské Biskupice

Pre realizáciu križovatky Odeská pre stavbu D4/R7 je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1030 v úseku medzi Podunajskými Biskupicami a cestou II. triedy č. 572. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.02.2018 do 30.12.2018

Bratislava

Z dôvodu realizácie pripojenia účelovej komunikácie je čiastočne uzatvorená Plynárenská ulica v Bratislave, v pri obytnom súbore City Park Ružinov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.07.2018 do 03.08.2018

Bratislava – Staré mesto

Z dôvodu rekonštrukcie inžinierskych sietí a komunikácií je čiastočne uzatvorená križovatka ulíc Mlynské nivy – Karadžičová v Bratislave – Starom meste. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 13.07.2018 do 16.09.2018

Bratislava – Staré mesto

Z dôvodu realizácie rekonštrukcie plynovodu pre stavbu Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií je čiastočne uzatvorená ulica Mlynské nivy v Bratislave – Starom meste a Šagátová ulica, v úseku križovatky s ulicou  Mlynské nivy. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 13.07.2018 do 31.07.2018

Bratislava – Staré mesto

Pre rekonštrukciu plynovodov je uzatvorený pravý pruh na Námestí 1. mája v Bratislave – Starom meste, v úseku od Hodžovho námestia po Kollárovo námestie. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.07.2018 do 20.08.2018

Bratislava

Z dôvodu preložky kanalizácie pre výstavbu MÚK Prievoz v rámci stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec–Bratislava Prievoz je uzatvorená Bajkalská ulica v Bratislave, v úseku cca 300 m od obchodného domu OBI pri križovatke s ulicou Mlynské nivy, v smere na Slovnaftskú ulicu a čiastočne v úseku cca 100 m za okružnou križovatkou (rondel), v smere na Prievozská ulicu.

Platí od 15.07.2018 do 06.08.2018

Bratislava – Petržalka

Pre opravu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená Rusovská cesta v Bratislave – Petržalke, v úseku v križovatke s Hálovou ulicou a Panónskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.07.2018 do 29.07.2018

Bratislava – Devínska Nová Ves

Pre opravu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená Opletalova ulica a ulica Jána Jonáša v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, v úseku od križovatky ulíc po železničný podjazd. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 14.07.2018 do 29.07.2018

Bratislava - Prievoz

Z dôvodu obhliadky mostných objektov pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia je čiastočne uzatvorená okružná križovatka v MÚK Prievoz (úsek nad Bajkalskou ulicou, vnútorný jazdný pruh) v Bratislave.

Platí od 03.07.2018 do 31.08.2018

Bratislava - Podunajské Biskupice

Pre opravu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená Vrakunska ulica v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, v úseku od Podzáhradnej po Železničnú ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 09.07.2018 do 30.07.2018

Bratislava

Z dôvodu realizácie rekonštrukcie komunikácie a chodníkov pre stavbu Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií je čiastočne uzatvorená ulica Mlynské Nivy v Bratislave, v smere z mesta. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 05.07.2018 do 15.11.2018

Bratislava - Podunajské Biskupice

Pre opravu povrchu vozovky je čiastočne uzatvorená Kazanská ulica v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, v úseku od Dvojkrížnej po Nákovnú ulicu, v smere na Slovnaftskú. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.07.2018 do 30.07.2018

Bratislava – Rača

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená ulica Pri Vinohradoch v Bratislave – Rači, v úseku od križovatky s Karpatským námestím po dom č. 157. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.07.2018 do 31.08.2018

Bratislava – Vajnory

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená ulica Pri Mlyne v Bratislave – Vajnoroch, v úseku od križovatky s Príjazdnou ulicou, v smere k Roľníckej ulici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.07.2018 do 25.07.2018

Dunajská Lužná - Šamorín

Pre stavbu križovatky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 - Dunajská Lužná je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 63 medzi Dunajskou Lužnou a Šamorínom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 27.07.2018 do 30.11.2018

Bratislava – Podunajské Biskupice

Pre opravu komunikácie je čiastočne uzatvorená Uzbecká ulica v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, v úseku pred križovatkou s Kazanskou ulicou, v smere na Korytnickú ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.07.2018 do 22.07.2018

Bratislava – Devínska Nová Ves

Z dôvodu opravy komunikácie technolog. spôsobom je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 00244 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi, v úseku od opravovanej časti medzi zastávkou MHD Vápenka po opravenú časť pri zastávke MHD Krpáš. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 02.07.2018 do 22.07.2018

Bratislava – Staré Mesto

Z dôvodu umiestnenia lešenia pre stavbu Rekonštrukcia a modernizácia areálu SNG je uzatvorený pravý jazdný pruh na Rázusovom nábreží v Bratislave – Strarom Meste, v úseku od námestia Ľudovíta Štúra. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.07.2018 do 31.10.2018

Bratislava – Staré Mesto

Z dôvodu rekonštrukčných prác na plynovode je uzatvorený ľavý jazdný pruh na ulici Pri suchom mlyne v Bratislave – Starom Meste, v úseku od Limbovej po križovatku s ulicou K železnej studienke. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.07.2018 do 15.10.2018

Bratislava – Nové Mesto

Z dôvodu rekonštrukčných prác na plynovode je od pondelka do soboty v čase od 09:00 h do 15:00 h uzatvorená ulica L. Dérera v Bratislave – Novom Meste. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 02.07.2018 do 17.09.2018

Bratislava – Nové Mesto

Z dôvodu rekonštrukčných prác na plynovode je uzatvorená Suchá ulica v Bratislave – Novom Meste. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 20.07.2018 do 15.09.2018

Bratislava – Nové Mesto

Z dôvodu rekonštrukčných prác na plynovode je uzatvorená Chrasťová ulica v Bratislave – Novom Meste. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 01.07.2018 do 20.08.2018

D2 Bratislava

Z dôvodu výmeny mostných záverov je čiastočne uzatvorená diaľnica D2 v Bratislave, nad Nábrežím arm. gen. L. Svobodu, medzi tunelom Sitina a križovatkou Bratislava – Mlynská dolina. Stavebné práce budú realizované v pravom jazdnom páse (v smere do Petržalky) po poloviciach v dvoch etapách (I. a II. etapa) a následne v ľavom jazdnom páse (v smere do Malaciek) rovnako v dvoch etapách (III. a IV. etapa). Doprava bude v každej etape vedená v jednom voľnom jazdnom pruhu okolo pracoviska a v druhom jazdnom páse bude doprava vedená v troch jazdných pruhoch.

Platí od 29.06.2018 do 11.08.2018

Bratislava-hranice mesta – Čierna Voda-Tesco

Pre opravu vozovky je uzatvorená cesta III. triedy č. 1082 v úseku Bratislava-hranice mesta – Čierna Voda-Tesco, v smere z Bratislavy do Slovenského Grobu. Zriadená obcházka je vyznačená dopravnými značkami.

Platí od 30.06.2018 do 31.07.2018

Bratislava - Dúbravka

Z dôvodu opravy mostného objektu železničného nadjazdu je denne od 00:00 hod. do 05:00 hod.čiastočne uzatvorená Agátová ulica v Bratislave – Dúbravke. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.07.2018 do 21.07.2018 a 01.08.2018 do 03.08.2018

Bratislava

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená Bajkalská ulica v Bratislave, v úseku od otočky na Bajkalskej ulici po križovatku s Trnavskou cestou., v smere do Ružinova. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 29.05.2018 do 30.08.2018

Bratislava

Z dôvodu výstavby obchádzkovej trasy v rámci výstavby rýchlostnej cesty R7 je čiastočne uzatvorená Slovnaftská ulica v Bratislave, v úseku od Komárňanskej ul. po železničné priecestie v troch úsekoch úseku, v smere k Slovnaftu a Cesta do spaľovne, v úseku pri areáli spaľovne, v dvoch úsekoch, v smere do Podunajských Biskupíc. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.06.2018 do 31.07.2018

Bratislava

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodu je uzatvorený pravý pruh na Špitálskej ulici v Bratislave, v úseku od Hollého po Kolársku ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.06.2018 do 26.08.2018

Bratislava

Z dôvodu rekonštrukcie plynovodu je od pondelka do soboty v čase od 08:00 h do 16:00 h uzatvorená Matúšková ulica v Bratislave – Novom Meste. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 18.06.2018 do 07.09.2018

D2 Jarovce

Pre výstavbu elektrického vedenia je uzatvorený jeden jazdný pruh na diaľnici D2, pri Jarovciach, v smere z Maďarska do Bratislavy. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 06.06.2018 do 31.07.2018

Bratislava

Pre stavebnú úpravu je čiastočne uzatvorená križovatka Hraničnej a Mierovej ulice v Bratislave. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.05.2018 do 31.07.2018

Bratislava

Z dôvodu zabratia verejného priestranstva - časti chodníka je čiastočne uzatvorená Legionárska ulica v Bratislave, v úseku medzi Jiskrovou a Blumentálskou ulicou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2017 do 31.08.2018

Bratislava

Z dôvodu zabezpečenia vjazdu a výjazdu vozidlám stavby k Polyfunkčnému centru Einsteinova je uzatvorená miestna komunikácia medzi Einsteinovou ulicou a Zadunajskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.02.2017 do 23.12.2018

Stupava

Na Hlavnej ulici, pri pobočke VUB banky bude pre opravu plynového potrubia rozkopaný pravý jazdný pruh, v smere od Malaciek, doprava bude vedena v odbočovacom pruhu a v protismere.

Platí od 3.7.2018 do 15.08.2018

Gbely

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1134 v obci Gbely. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.06.2018 do 15.10.2018

Trnava

Pre opravu povrchu vozovky je uzatvorená Hollého ulica v Trnave, v úseku od križovatky ulíc Dolnopotočná - Jána Hollého po križovatku ulíc Invalidská - Jána Hollého. Na Ulicu Dolnopotočná sa je možné dostať z ulice Halenárska a  z parkoviska na Ulici Dolnopotočná sa je možné dostať po ulici Paulínska. Zásobovanie prevádzok na Ulici Hviezdoslavova je umožnené po Uliciach Hornopotočná a Pekárska a výjazd  po ulici Pekárska.

Platí od 11.07.2018 do 15.12.2018

Trnava

V Trnave je pre rekonštrukciu krytu vozovky čiastočne uzatvorená Starohájska ulica. Práce budú prebiehať v dvoch etapách. V 1. etape od ulice Hlboká po bezbarierový prístup na lávku na ulici Starohájska a 2. etape od ulice Vladimíra Clementisa po bezbarierový prístup na lávku na ulici Starohájska. Obchádzková trasa pre ulice Tehelná a V jame bude počas realizácie 1. etapy po ulici Bučianska. V 1.etape bude prístup na parkovisko na ulici Starohájska možný z ulice Vladimíra Clementisa. V 2. etape bude prístup na parkovisko na ulici Starohájska možný z ulice Hlboká.

Platí od 02.07.2018 do 31.07.2018

Trnava

Pre výstavbu polyfunkčnej budovy je uzatvorený pravý pruh na Paulínskej ulici v Trnave, v smere k MsÚ. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po Halenárskej a Hornopotočnej ulici.

Platí od 14.05.2018 do 31.08.2018

Trnava

Z dôvodu realizácia prác na priľahlej stavbe je uzatvorený chodník na Trstínskej ulici v Trnave, v úseku od okružnej križovatky ulice Cukrová a Trstínska po Octan pumpu na ulici Trstínska.

Platí od 07:00 h 05.06.2018 do 20:00 h 30.09.2018

Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia

Pre stavebné práce je uzatvorená cesta III. triedy č. 1382 v úseku Blatná na Ostrove – Lehnice-Kolónia. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez obec Macov.

Platí od 08.11.2017 do 30.10.2018

Banka

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 499 v obci  Banka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.07.2018 do 31.08.2018

Trhová Hradská – Topoľníky

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1399 v úseku Trhová Hradská – Topoľníky. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2018 do 09.11.2018

Topoľníky

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1400 v Topoľníkoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.04.2018 do 09.11.2018

Nitra

Pre prestavbu je čiastočne uzatvorená križovatka Dolné Hony - Na Pasienkoch v Nitre. Premávka je vedená okolo pracoviska.

Platí od 16.07.2018 do 31.08.2018

Dražovce

Pre pokládku optickej siete je čiastočne uzatvorená Kultúrna ulica a ulica Pri Dobrotke v Dražovciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.05.2018 do 23.07.2018

Kuzmice

Pre opravu plynovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1723 v Kuzmiciach v okrese Topoľčany. Premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.                  

Platí od 16.07.2018 do 09.09.2018

Topoľčany

Z dôvodu realizácie stavebných úprav na moste je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 499 na nadjazde v Topoľčanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.03.2018 do 12.08.2018

Pukanec - Majere

Pre realizáciu stavby Uhliská – čiastkový vodovod, rozšírenie vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1579 a 1580 v obci Pukanec - časti Majere. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.06.2018 do 24.07.2018

R1 Nitra-východ – Beladice

Pre práce na ceste je uzatvorený jeden jazdný pruh na rýchlostnej ceste R1, v úseku Nitra-východ – Beladice, v smere z Nitry do Zvolena. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľných jazdných pruhoch.

Platí od 09.04.2018 do 22.07.2018

Tekovské Lužany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 75 v Tekovských Lužanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 28.05.2018 do 14.08.2018

Jur nad Hronom

Z dôvodu nepriaznivého dopravno-technického stavu mosta je  uzatvorená cesta III. triedy č. 1573 medzi obcou Jur nad Hronom a cestou I. triedy č.76. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po cestách III. triedy č. 1542, 1543 a I. triedy č.75 a 76.

Platí od 09.07.2018 do odvolania

Štúrovo

Pre výstavbu okružnej križovatky a rekonštrukciu je uzatvorená Nánska cesta a Komenského ulica v Štúrove, v úseku Petőfiho – odb. Salka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách.

Platí od 13.07.2018 do 25.07.2018

Komárno

Pre výmena krytu vozovky je uzatvorené Tržničné námestie v Komárne, v úseku Lehárova – Eötvösa. Obchádzka pre vozidlá do 3,5 t a autobusy do 20 t vedie po uliciach Á. Jedlíka, Platanová alej s napojením na cestu I. triedy č. 64 za opravovaným mostom. Obchádzka pre nákladnú dopravu cez hraničný priechod Medveďov.

Platí od 01.06.2018 do 01.08.2018

Komárno

Pre obnovu miestnych komunikácií je uzatvorená Jókaiho ulica v Komárne. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po miestnych komunikáciách nám. Kossutha, Damjanichova, Majstrovská, Františkánov a Pohraničná.

Platí od 11.06.2018 do 11.09.2018

Želiezovce

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 76 v Želiezovciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 02.07.2018 do 31.07.2018

Šurany

Pre opravu plynovodu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 580 v Šuranoch, v úseku od ulice M. R. Štefánika po Družstevnú ulicu. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.06.2018 do 12.10.2018

Streženice

Pre realizáciu stavby Udržiavacie práce na železničnom moste je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v Streženiciach. Doprava vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 16.07.2018 do 31.08.2018        

Selec

Z dôvodu realizácie výstavby chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1877 v obci Selec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.07.2018 do 14.09.2018        

D1 Horná Streda

Pre výmenu mostných záverov je v oboch smeroch uzatvorený pravý jazdný pruh, krajnica a následne ľavý jazdný pruh na diaľnici D1, pri Hornej Strede, medzi 90. a 92 km. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 16.06.2018 do 05.08.2018

Moravské Lieskové

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 54 v úseku Moravské Lieskové-juh – Moravské Lieskové-sever. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 24.04.2018 do 31.10.2018

Opatová nad Váhom

Pre opravu mostného záveru je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v Opatovej nad Váhom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 16.07.2018 do 23.07.2018      

Nemšová

Z dôvodu realizácie elektrickej prípojky pre RD je čiastočne uzavorená Jesenského ulica v Nemšovej. Premávka je riadená prenosným dopravným značením v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 04.07.2018 do 31.07.2018

Dubnica nad Váhom

Pre rekonštrukcu miestnej komunikácie je uzatvorená ulica kpt. Nálepku v meste Dubnica nad Váhom, v úseku od križ. s cestou I. triedy č. 61 po MK Hviezdoslavova ulica. Obchádzka je vyznačená prenosným dopravným značením po ceste I. triedy č. 61 a miestnych komunikáciách nám. S. Jakuba, Pod Kaštieľom a Športovcov.

Platí od 28.05.2018 do 10.08.2018

Považská Bystrica - Horný a Dolný Milochov

Z dôvodu realizácie stavby ŽSR Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina pre rýchlosť 160km/h - úprava komunikácie III. triedy - západný portál tunela Milochov je uzatvorená cesta III. triedy č. 1983 v Považskej Bystrici – medzi časťami Horný a Dolný Milochov - mimo zastavanej časti obce. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery po dočasnej súbežnej pozemnej komunikácii.

Platí od 04.06.2018 do 31.12.2019

Ladce – Tunežice

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 61 v Ladcoch. – Tunežiciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.03.2018 do 31.08.2018        

Dohňany

Pre opravu chodníka a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.49 v Dohňanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 17.03.2018 do 30.11.2018

Nimnica

Pre výstavbu železničného tunela je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 15.02.2017 do 30.11.2018

Nimnica

Pre realizáciu cyklistickej infraštruktúry a  práce na ochrannom vale rieky Váh  je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 507 v katastrálnom území obce Nimnica. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu striedavo pre obidva smery.

Platí od 05.03.2018 do 30.08.2018

Drietoma, Nitrianske Sučany

Pre údržbu mýtnej brány je denne od 09:00 h do 13:00 h čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 9 v Drietome a Nitrianskych. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 13.04.2017 do 31.08.2018

Trenčín

Pre opravu plynovodu je uzatvorený jeden  jazdný pruh na Hasičskej ulici a ulici Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne, v úseku od Námestia SNP po Max. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 14.05.2018 do 01.09.2018

Trenčín

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Legionárska ulica v Trenčíne – Trenčianskych Biskupiciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.08.2018

Chynorany

Pre údržbu mýtnej brány je denne od 09:00 h do 13:00 h čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č.64 v Chynoranoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 19.04.2017 do 31.08.2018

Sebedražie

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č.1773 v obci Sebedražie. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2017 do 31.08.2018

Sebedražie, Cigeľ

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č.1778 v obci Sebedražie a Cigeľ. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2017 do 31.08.2018

STRED

Žilina

Pre výstavbu objektu v rámci stavby diaľnice D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka bude uzatvorená cesta III. triedy č. 2101 v úseku od križovatky s cestou III. triedy č. 2099 v dĺžke cca 300 m v k.ú. mesta Žilina. Cestná premávka je vedená striedavo po súbežne vybudovanej panelovej komunikácii riadená cestnou svetelnou signalizáciou (regulácia sa týka aj premávky na ceste III. triedy č. 2099).

Platí od 17.07.2018 do 30.09.2018

Oravská Lesná, Zákamenné, Krušetnica, Breza, Lokca

Z dôvodu rekonštrukcie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v obciach Oravská Lesná, Zákamenné, Krušetnica, Breza a Lokca. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.07.2018 do 14.10.2018

Zástranie

Z dôvodu realizácie plynovej prípojky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2070 v obci Zástranie. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.07.2018 do 31.08.2018

Hvozdnica

Pre výstavbu vodovodu a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2005 v obci Hvozdnica. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 01.07.2018 do 31.08.2018

D3 Bytča - Žilina – Západ

Pre výmenu mostných záverov na moste nad lesnou cestou je čiastočne uzatvorená diaľnica D3,  v úseku medzi križovatkami Bytča a Žilina – Západ, v smere do Považskej Bystrice. Stavebné práce budú počas výmeny mostných záverov realizované v ľavom jazdnom páse v dvoch etapách. Doprava bude vedená v I. etape v pravom a v II. etape v ľavom jazdnom pruhu.

Platí od 10.07.2018 do 19.08.2018

Oravská Polhora

Z dôvodu opravy chodníka v obci je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 78 v Oravskej Polhore. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 05.07.2018 do 14.11.2018

Skalité

Z dôvodu opravy chodníka v obci je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v Skalitom. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 15.07.2018 do 31.10.2018

Terchová-odb. Vrátna – Biely Potok

Pre výstavbu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 583 v úseku Terchová-odb. Vrátna – Biely Potok. Premávka je vedený striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 30.04.2018 do 31.08.2018

Rosina

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2086 v obci Rosina. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 02.07.2018 do 31.07.2018

R3 Trstená - obchvat

Pre výmenu starého dopravného značenia za nové je čiastočne obmedzená doprava na rýchlostnej ceste R3 Trstená - obchvat. Doprava je vedená dočasným dopravným značením. Obmedzenie je iba čiastočné v miestach realizácie prác.

Platí od 02.07.2018 do 31.07.2018

Čierne – Skalité

Pre práce je. čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 v úseku Čierne – Skalité. Premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 26.06.2018 do 30.11.2018

Svrčinovec

Pre práce je. čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 12 vo Svrčinovci. Premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 26.06.2018 do 30.09.2018

Trstená-Brezovica

Z dôvodu rekonštrukcie železničného mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 2306 Trstená-Brezovica. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste I. triedy č. 59, ďalej po miestnych komunikáciách Malý rad, Partizánov a Družstevníkov.

Platí od 02.07.2018 do 30.09.2018

Jamník

Pre stavebné úpravy je v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 16.00 hod. čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2359 v obci Jamník. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.06.2018 do 15.08.2018

Jarabá

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 72 v Jarabej. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 22.06.2018 do 31.10.2018

Hladovka

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v Hladovke. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 02.07.2018 do 31.08.2018

Príbovce

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 65 v križovatke Príbovce. Premávka je vedená v jazdných pruhoch šírky 2,75 metra.

Platí od 20.06.2018 do 31.07.2018

Jasná – Demänovská ľadová jaskyňa

Pre opravu vozovky je v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 16.00 hod. čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v úseku Jasná – Demänovská ľadová jaskyňa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.07.2018 do 15.08.2018

Žilina-Považský Chlmec – Brodno

Pre výmenu mostného záveru rátajte s dopravnými obmedzeniami na ceste I. triedy č na 11 v úseku Žilina-Považský Chlmec – Brodno. V 1.etape budú uzavreté pravé jazdné pruhy v oboch jazdných pásoch (doprava bude presmerovaná do voľných pruhov), v 2. etape budú uzavreté ľavé jazdné pruhy. Cestná premávka počas oboch etáp bude vedená v oboch protismerných jazdných pásoch vedené vo voľnom jazdnom pruhu (najprv budú uzavreté pravé pruhy, následne ľavé) striedavo po voľnej časti mosta (šírka 3,50m) riadená cestnou svetelnou signalizáciou.

Platí od 25.06.2018 do 27.07.2018

Iľanovo

Pre opravu odvodňovacieho zariadenia je v prac. dňoch v čase od 7:00 do 16:00 hod. čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2334 v k. ú. Iľanovo. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.07.2018 do 15.08.2018        

Závažná Poruba

Pre opravu vozovky je v prac. dňoch v čase od 7:00 do 16:00 hod. čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2337 v Závažnej Porube. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 15.07.2018 do 15.08.2018

Martin - Priekopa

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v Martine – Priekope, v úseku Martin-Košúty – Sučany-Priemyselná. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami usmernená zo štvorpruhovej  komunikácie do dvoch protismerných jazdných pruhov o šírke  3,50m tak, aby bolo možné v dvoch etapách uvoľniť zakaždým jednu polovicu mostného objektu pre realizáciu rekonštrukčných prác.

Platí od 08.06.2018 do 31.05.2019

Valaská Dubová

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 vo Valaskej Dubovej. Cestná premávka je dopravnými značkami a zariadeniami vedená striedavo po voľnej polovici mostných objektov o šírke min.3,50 m s reguláciou dopravy cestnou svetelnou signalizáciou.

Platí od 08.06.2018 do 30.09.2018

Habovka

Pre rekonštrukcii chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2311 v obci Habovka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.06.2018 do 31.08.2018

Staškov

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 487 v Staškove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2018 do 31.10.2018

Bukov – Podzávoz

Z dôvodu realizácie stavby diaľnice D3 Čadca – Bukov - Svrčinovec je uzatvorená miestna komunikácia Bukov – Podzávoz, v smere z Bukova po križovatku s miestnou komunikáciou na Drahošanku. Obchádzka pre vozidlá smerujúce do Bukova po miestnej komunikácii Podzávoz na cestu I. triedy 11 vedie okolo Tesca a cez most. Vozidlá z Bukova smerujúce na Drahošanku s výškou do 2,2 m musia použiť obchádzku po miestnej komunikácii okolo Tesca a nákladné vozidlá cez most a ulici A. Hlinku.

Platí od 05.03.2018 do 31.12.2020

Kysucký Lieskovec

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 2051 Kysuckom Lieskovci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky. Presmerovanie cestnej premávky je prostredníctvom prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení po obchádzkovej trase prostredníctvom vybudovaného dočasného mostného provizória.

Platí od 21.05.2018 do 21.10.2018

Turčianske Teplice – Príbovce

Pre rekonštrukciu a odstránenie havarijného stavu je vo viacerých úsekoch čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 65 medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami. Doprava je striedavo riadená svetelnou signalizáciou vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 05.03.2018 do 16.12.2018

Necpaly

Pre výstavby vodovodu a kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2132 v obci Necpaly, po pracovných úsekoch v dĺžke max. 50 metrov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 20.05.2018 do 30.11.2018

Dolný Kubín - Kňažia

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2246 v Dolnom Kubíne - Kňažej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 02.05.2018 do 31.07.2018

Oravska Jasenica

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2274 v Oravskej Jasenici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.08.2018

Turček

Pre zlý technický stav vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 65 v obci Turček. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.05.2018 do odvolania

Nižná

Z dôvodu zlého technického stavu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Platí od 05.07.2018 do odvolania

Rabča

Pre stavebné úpravy chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 78 v Rabči. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 15.04.2018 do 15.11.2018

Krušetnica

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v úseku Krušetnica-západ – Krušetnica-východ. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Platí od 09.04.2018 do 01.08.2018

Lokca

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v Lokci. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 12.03.2018 do 01.08.2018

Vitanová – Hladovka

Pre opravu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v úseku Vitanová – Hladovka. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 26.03.2018 do 31.08.2018

Vitanová – Oravice

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 2311 v úseku Vitanová - Oravice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po vybudovanej dočasnej komunikácii, súbežne s mostným objektom .

Platí od 04.05.2018 do 30.09.2018

Suchá Hora

Pre rekonštrukciu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 520 v Suchej Hore. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.05.2018 do 31.08.2018

Zuberec – Huty

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta II. triedy č. 584 v úseku Zuberec – Huty. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po dočasnej panelovej komunikácii súbežne s mostným objektom.

Platí od 15.03.2018 do 15.08.2018

Liptovská Osada

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 v Liptovskej Osade. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.10.2018

Ivachnová

Pre výstavbu kanalizácie je uzatvorená cesta III. triedy č. 2210 v Ivachnovej. Obchádzka je vyznačená prenosným dopravným značením vedená po ceste I. triedy č. 18 a po miestnych komunikáciách.  

Platí od 17.05.2018 do 15.09.2018                                                     

D1 Ružomberok - Čemice

Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách je uzatvorený ľavý jazdný pruh na diaľnici D1 v smere od Ružomberka po odpočívadlo Čemice v oboch smeroch. Premávka je presmerovaná do pravého jazdného pruhu toho istého jazdného pásu.

Platí od 03.04.2018 do 31.07.2018

Lazisko

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2329 v katastrálnom území obce Lazisko v okrese Liptovský Mikuláš. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od máj 2018 do december 2018

Kráľova Lehota – odbočka Poprad

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 72 v Kráľova Lehota – odbočka Poprad. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 06.05.2018 do 22.07.2018

Partizánska Ľupča – LiptovskáLužná

Z dôvodu havarijného stavu mosta ponad vodný tok Ľupčianka je pre nákladnú dopravu nad 18 t uzatvorená cesta III. triedy č. 2224 za Partizánskou Ľupčou, v smre do Liptovskej Lužnej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí do odvolania.

Liptovská Kokava – Pribylina

Z dôvodu havarijného stavu mosta cez rieku Belá je pre nákladnú dopravu uzatvorená cesta III. triedy č. 2358 medzi Liptovskou Kokavou a Pribylinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 537 Liptovský Peter a Dovalovo.

Platí do odvolania.

Ludrová

Pre poškodenie mosta je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2227 v obci Ludrová, v okrese Ružomberok. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí do odvolania.

Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 537 v úseku Liptovský Hrádok-odb. Liptovská Kokava – Liptovský Peter. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od marec 2018 do december 2018

D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš

Na severnej diaľnici D1, pred Ivachnovou, v smere z Liptovského Mikuláša je v oboch smeroch znížená rýchlosť na 80 km/h.

Platí od 04.04.2018 do 31.07.2018

D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš

Na severnej diaľnici D1 v úseku Ivachnová – Liptovský Mikuláš vymieňajú stredové zvodidlá, v oboch smeroch prejdete iba v jednom pruhu.

Platí od 05.04.2018 do 31.07.2018

D1  Liptovský Hrádok

Pre práce na ceste je uzatvorený jeden jazdný pruh na diaľničnej prípojke severnej diaľnice D1 Liptovský Hrádok, v smere Prešov - Žilina. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 02.05.2018 do 26.07.2018

Liptovský Peter

Pre opravu mosta je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 537 v obci Liptovský Peter, pod diaľničným mostom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.05.2018 do 26.07.2018

Lučenec

Pre havarijný stav mosta ponad potok Slatinka je uzatvorená cesta I. triedy č. 16 v okrese Lučenec. Premávka je presmerovaná po novovybudovanej obchádzkovej trase.

Platí od 15.07.2017 do 31.07.2018

Podkonice

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2425 v Podkoniciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.07.2018 do 31.10.2018

Medzibrod -Brusno – odb. Pohronský Bukovec

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Medzibrod -Brusno – odb. Pohronský Bukovec. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 03.07.2018 do 15.08.2018

Banská Bystrica

Pre realizáciu optického vedenia je čiastočne uzatvorená ul. Jána Kollára a J. A. Komenského v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 29.05.2018 do 31.08.2018

R1 Kováčová

Z dôvodu opravy mosta je čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou v križovatke Kováčová v km 146,338, v smere do Žiaru nad Hronom. Doprava je presmerovaná dočasným dopravným značením do pravého jazdného pásu cez prejazdy stredným deliacim pásom obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Odbočovací pruh pre smer Banská Bystrica – Košice a Šahy je uzavretý. Obchádzková trasa je vyznačená od križovatky Zvolen – sever.

Platí od 23.06.2018 do 30.08.2018

Lučenec – odb. Kalinovo

Pre práce je uzatvorená cesta I. triedy č. 16 v úseku Lučenec – odb. Kalinovo. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po dočasne vybudovanej ceste.

Platí od 24.11.2017 do 31.08.2018

Ladzany - Sebechleby

Pre rekonštrukciu mosta je uzatvorená cesta I. triedy č. 51 medzi Ladzanmi a Sebechlebmi. Obchádzková trasa vedie cez Hontianske Nemce, Domaniky Hontianske Tesáre, Ladzany a Žemberovce.

Platí od 16.04.2018 do 02.10.2018

Veľký Krtíš

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 527 v úseku Veľký Krtíš-Banícka – Veľký Krtíš-Lučenská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 14.05.2018 do 31.07.2018

R2 Zvolen - Budča

Rýchlostná cesta R2 Budča - Zvolen, medzi 231. a 233. km je z dôvodu hroziacemu riziku padania skál čiastočne uzatvorená. Doprava je obojsmerne vedená v pravom jazdnom páse a rýchlosť obmedzená na 60 km/h.

Platí od 04.08.2017 do 30.08.2018

Banská Bystrica

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Sokolovská ulica a Podháj v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 17.05.2018 do 31.08.2018

Banská Bystrica

Pre výstavbu optickej siate je čiastočne uzatvorená Bakossova ulica a ulica Pod Jesenským vrškom v Banskej Bystrici. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 17.05.2018 do 15.08.2018

Kriváň - Hnúšťa

Pre zosuv časti vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 526 medzi Kriváňom a Hnúšťou. Premávka je vedená obojsmerne vo voľnom jazdnom pruhu so šírkou 2,75m, s vylúčením nákladnej dopravy nad 10 m.

Platí od 05.04.2016 do odvolania

Klenovec - Skorušina

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2767 medzi Klenovcom a Skorušinou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.03.2017 do 31.12.2018

Ľubietová

Pre výstavbu VN vedenia je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 2428 v Ľubietovej. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 17.05.2018 do 31.08.2018

Hnúšťa – Brádno

Pre ťažbu a odvoz drevnej  hmoty je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 562, v úseku medzi Hnúšťou a križovatkou s cestou III. triedy č. 2747.  Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 21.03.2017 do 31.12.2018

VÝCHOD

Prešov

Pre vybudovanie novej križovatky Hobby park je čiastočná uzávierka na ceste I. triedy č. 20 - Rusínskej ulici v Prešove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.07.2018 do 31.03.2019

Sedlice - Miklušovce

Pre opravu mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 3462 medzi Sedlicami a Miklušovcami. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po dočasnej panelovej ceste.

Platí od 29.06.2018 do 31.08.2018

Proč

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3457 v obci Proč v okrese Prešov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 27.06.2018 do 30.10.2018

Tatranská Kotlina – Ždiar

Z dôvodu zlého technického stavu mosta cez potok Biela v katastri mesta Vysoké Tatry je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v úseku Tatranská Kotlina – Ždiar. Premávka je vedená v zúžených jazdných pruhoch.

Platí od 12.07.2018 do odvolania

Vranov nad Topľou

Pre úpravu centra je čiastočne uzatvorená ulica M. R. Štefánika vo Vranove nad Topľou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 30.11.2018

Krivany

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3193 v Krivanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 20.06.2018 do 20.08.2018

Soľ

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3612 v obci Soľ, v smere do Jastrabia nad Topľou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.06.2018 do 31.10.2018

Žehňa

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3446 v obci Žehňa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 25.06.2018 do 30.10.2018

Ždiar

Z dôvodu riešenia bezpečnosti a odvodnenia vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 v obci Ždiar. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.05.2019

Tarnov                                        

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 77 v Tarnov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 30.09.2018

Hranovnica - Poprad

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 66 medzi Hranovnicou a Popradom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 13.09.2017 do august 2018

Hraničné

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 68 v Hraničnom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 04.04.2018 do 31.07.2018

Slovenská Ves

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu nad 12 t uzatvorená cesta II. triedy č. 542 v Slovenskej Vsi. Hromadná autobusová doprava a dopravná obsluha má vjazd povolený.

Platí do odvolania

Jarovnice

Pre výstavbu chodníka je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3177 v Jarovniciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 03.05.2018 do 31.07.2018

Bzenov – Prešov

Pre práce je uzatvorená cesta II. triedy č. 546  v úseku Bzenov – Prešov-Levočská. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po novovybudovanej súbežnej komunikácii.

Platí od 01.12.2017 do 31.10.2018

D1 Prešov - západ

Práce na ceste je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1, v smere Prešov - Košice od km 407. po 408. km.  Doprava v smere Prešov - Košice je presmerovaná jedným jazdným pruhom do ľavého jazdného pásu. V smere Košice - Prešov je doprava vedená dvomi zúženými pruhmi. Obojsmerná premávka je vyznačená prenosným dopravným značením s lokálnym obmedzením rýchlosti na 60 km/hod.

Platí od 15.04.2018 do 30.11.2018

Prešov

Pre prestavbu je čiastočne uzatvorená križovatka Rusínska - Arm. gen. Svobodu v Prešove. Premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 03.04.2018 do 31.08.2018

Prešov

Pre prestavbu je čiastočne uzatvorená križovatka Východnej a Solivarskej ulice v Prešove. Obchádzkové trasy sú riešené pre tranzit - vozidlá nad 12t.

Platí od marec 2018 do november 2018

Kendice

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 20 v Kendiciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od marec 2018 do august 2018

Petrovany

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3445 v Petrovanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 02.05.2018 do 30.10.2018

Fintice

Pre opravu vozovky je uzatvorená cesta III. triedy č. 3431 vo Finticiach. Pre osobnú dopravu je zriadená obchádzka po miestnych komunikáciách vyznačená dopravnými značkami, pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t je zriadená samostatná obchádzková trasa cez Prešov, Kapušany, Tulčík a Záhradné.

Platí od 07.05.2018 do 06.10.2018

Vyšný Mirošov – Nižný Mirošov

Pre opravu mosta je uzatvorená  cesta I. triedy č. 77 v úseku Vyšný Mirošov – Nižný Mirošov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po náhradnom dočasnom mostnom telese vedľa opravovaného mosta.

Platí od 21.05.2018 do 15.09.2018

Klenová

Pre zosuv vozovky je uzatvorená cesta II. triedy č. 566 pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t v obci Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 14.12.2017 do odvolania

Stakčín - Klenová

Pre zosuv cestného telesa je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3892 medzi obcami Stakčín a Klenová. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 18.04.2018 do odvolania

Čabiny - Sukov

Pre zosuv cestného telesa je pre nákladnú dopravu nad 7,5 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3865 medzi obcami Čabiny a Sukov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 26.04.2018 do odvolania

Ubľa

Pre práce je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 74 v obci Ubľa. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 21.05.2018 do 15.09.2018

Krásny Brod

Pre narušenú statiku mosta je pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 40 t uzatvorená cesta II. triedy č. 575 v Krásnom Brode, v smere do Roškoviec.Platí do odvolaniaSpišská Nová Ves.

Platí do odvolania

Michaľany

Pre stavbu Autobusová zastávka na Cintorínskej ulici je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3661 v Michaľanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.07.2018 do 31.07.2018

Svätá Mária

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 79 v katastrálnou území obce Svätá Mária. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 23.05.2018 do 15.09.2018

Košice

Pre výmenu krytu vozovky je čiastočne uzatvorená  Trieda SNP v Košiciach, v úseku od križovatky s ulicou Festivalové námestie po križovatku ulicou Bardejovská. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

Platí od 01.07.2018 do 31.08.2018

Trhovište

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 544 v obci Trhovište, v smere do Moravian. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 01.02.2018 do 30.05.2019

Malý Horeš – Pribeník

Na ceste III. triedy č. 3711 v úseku Malý Horeš – Pribeník je úplná dočasná uzávierka cesty z dôvodu rekonštrukcie železničného priecestia . Obchádzková trasa je vyznačená dočasným dopravným značením.

Platí od 09.07.2018 do 29.7.2018

Zatín

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 3695 v intraviláne obce Zatín. Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením.

Platí od 02.07.2018 do 31.08.2018.

Košice

V Košiciach na ceste II. triedy č. 547 – Hlinkovej ulici na moste cez rieku Hornád, bude v dňoch 2.7.2018 až 30.7.2018 čiastočná uzávera dvoch jazdných pruhov v jednom smere s presmerovaním dopravy. Obmedzenie cestnej dopravy bude vyznačené prenosným dopravným značením.

Platí od 02.07.2018 do 30.07.2018

Nacina Ves

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 18 v Nacinej Vsi. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.06.2018 do 30.09.2018

Trhovište - Pozdišovce

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 19 medzi obcami Trhovište a Pozdišovce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.06.2018 do 30.09.2018

Ďurďošík - Bidovce

Pre rekonštrukciu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 19 medzi Ďurďošíkom a Bidovcami. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 05.06.2018 do 30.09.2018

Blažice

Pre výstavbu vodovodu je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 576 v obci Blažice. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 10.04.2018 do 30.09.2018

Hincovce - Klčov

Z dôvodu zosuvu svahu s deštrukciou vozovky je uzatvorená ceste III. triedy č. 3242 medzi Hincovcami a Klčovom. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ceste II. triedy č. 547 alebo ceste III. triedy č. 018172.

Platí do odvolania

Rudňany - Poráč   

Medzi obcami Rudňany a Poráč je z dôvodu havarijného stavu vozovky pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou nad 12 t uzatvorená cesta III. triedy č. 3244.  V dvoch kritických úsekoch cesty je v oboch smeroch znížená rýchlosť na 30 km/h a cestná doprava v smere do obce Poráč je vedená v dočasných jazdných pruhoch. Obmedzenie rýchlosti a organizácia cestnej dopravy je vyznačená dočasným dopravným značením.

Platí od 02.12.2016 do 31.12.2018

Súľova

Z dôvodu pretrvávajúceho nevyhovujúceho stavebného stavu je pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t uzatvorená cesta II. triedy č. 533, v úseku od križovatky s cestou I. triedy č. 67 po križovatku s II. triedy č. 535. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená cez Mlynky.

Platí od 29.11.2016 do 31.12.2018

D1 Budimír

Pre výstavbu mimoúrovňovej križovatky je čiastočne uzatvorená východná diaľnica D1 pri Budimíre, medzi 425. a 427. km. Doprava je vedená v obmedzených jazdných pruhoch v protismere.

Platí od 31.08.2017 do 17.06.2019

D1 Budimír

Práce je plánovaná dlhodobá uzávierka pravého jazdného pásu východnej diaľnice D1 z dôvodu výstavby križovatky Budimír v km 425,500 až 427,000. Doprava v smere Prešov - Košice je presmerovaná v mieste uzávierky jedným jazdným pruhom do protismeru v ľavom jazdnom pásu diaľnice. Obojsmerná premávka je vyznačená prenosným dopravným značením s lokálnym obmedzením rýchlosti na 60 km/hod.

Platí od 12.06.2018 do 30.11.2018

Košické Olšany - Ďurďošík

Pre výstavbu mostného objektu stavby diaľnice D1 Budimír – Bidovce je uzatvorená cesta I, triedy č. 19 v úseku medzi Košickými Olšanmi a Ďurďošíkom. Doprava je presmerovaná cez obchádzkovú trasu cca 450 m.

Platí od 23.03.2017 do 30.09.2018

Podhoroď - Ruský Hrabovec

Pre zosuv vozovky je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 566 medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec. Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a povolená rýchlosť znížená  na 60 km/hod. 

Platí od 22.11.2013 do 31.12.2018

Somotor

Pre výstavbu kanalizáciu je čiastočne uzatvorená cesta III. 3692 v obci Somotor. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruh.

Platí od 01.01.2018 do 31.12.2018

Dargov

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 19 v obci Dargov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 11.04.2018 do 31.10.2018

Čerhov

Pre údržbu mýtnej brány je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 79 v obci Čerhov. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 11.04.2018 do 31.10.2018

Michaľany

Pre rekonštrukciu mostov je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 3661 v Michaľanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 09.04.2018 do 31.07.2018

Smižany

Z dôvodu výjazdu nákladnej dopravy zo stavby na cestu v súvislosti s uskutočňovaním stavby Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves a príjazdovej komunikácie je v rámci tejto stavby znížená rýchlosť na 50 km/h v dĺžke cca 400 m na ceste III. triedy č. 3201 pred obcou Smižany, v smere od Iliašoviec.

Platí od februára 2018 do mája 2020

Trebišov

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená ulica I. Krasku, Dobrovoľnícka, Duklianskych hrdinov a 29. augusta v Trebišove. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

Platí od 01.03.2018 do 30.11.2018

Michalovce

Pre rekonštrukciu plynovodov je čiastočne uzatvorená Kapušianska ulica v Michalovciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 31.03.2018 do 31.10.2018

Moravany

Pre rekonštrukciu oporného múra je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 544 v Moravanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená voľnej časti vozovky.

Platí od 06.04.2018 do 15.06.2019

Kazimír

Pre rekonštrukciu chodníkov je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3347 v obci Kazimír. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.12.2018

D1 Budimír

Práce na mimoúrovňovej križovatke Košice-Sever je premávka na východnej diaľnici D1, pri Budimíre, približne na 428. km vedená v čiastočne obmedzených jazdných pruhoch.

Platí od 02.05.2018 do 30.11.2018

Peder – Žarnov

Z dôvodu rekonštrukcie mosta je uzatvorená cesta III. triedy č. 3308 v úseku Peder – Žarnov. Obchádzková trasa vedie od križovatky ciest III. triedy č. 3308 a III. triedy č. 3307 pri Budulove, ďalej po ceste III. triedy č. 3307 po križovatku s cestou III. triedy č. 3302 v obci Janík, s pokračovaním po ceste III. triedy č. 3302 do Žarnova na križovatku s cestou III. triedy č. 3308.

Platí od 01.06.2018 do 31.07.2018

R2 Šaca – Poľov

Z dôvodu doplnenia záchytných bezpečnostných zariadení na krajniciach vozovky je čiastočne obmedzená doprava na rýchlostnej ceste R2 Šaca – Poľov, medzi 433. a 440. km, v smere do Košíc. Premávka je presmerovaná dočasným dopravným značením z pravého do ľavého jazdného pruhu pri znížení rýchlosti.

Platí od 30.05.2018 do 31.10.2018

Spišské Vlachy

Na ceste II. triedy č. 547 v Spišských Vlachoch na ulici Vajanského je obmedzená cestná premávka v súvislosti s uskutočňovaním stavby Spišské Vlachy - ulica Vajanského - kabelizácia NN siete. Cestná doprava je vedená po polovici vozovky. Obmedzenie cestnej dopravy je vyznačené prenosným dopravným značením.

Platí od 05.06.2018 do 31.08.2018

Kráľovský Chlmec

Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 3698 v Kráľovskom Chlmci, v úseku Horešská –Kapušanská a cesta III. triedy č. 3690. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.

Platí od 01.06.2018 do 31.07.2018

Ďalšie dopravné obmedzenia nájdete na http://www.stellacentrum.sk/dopravne-informacie/aktualna-situacia-na-mape/