.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk


Bratislava
Pre opravu povrchu vozovku je čiastočne uzatvorená Vajnorská ulica v Bratislave, v úseku od Magnetovej po Odborársku ulicu, v smere do mesta. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.
Platí od 24.11.2016 do 18.12.2016


Senec – Blatné
Z dôvodu prípravných prác a následnej realizácie nového mostu je uzatvorená cesta I. triedy č. 61 medzi Sencom a Blatným v časti mimoúrovňovej križovatky Blatné. Obchádzková trasa je vedená po obojsmernej dočasnej prepojovacej komunikácii pozdĺž diaľnice D1 s napojením na miestnu komunikáciu pri podjazde pri Červenom Majeri, kde vďaka samostatnému odbočovaciemu pruhu vľavo a napájacej vetvy je umožnené priame napojenie na diaľnicu D1.
Platí od 08.10.2016 do 20.07.2017


Trnava
Za účelom zriaďovanie vodovodných prípojok je čiastočne uzatvorená Šrobárova ulica v Trnave, v úseku od križovatky ulíc Zelený kríčok-Rybníková-Šrobárova po križovatku ulíc Šrobárova-Kospodárska-Trstínska. Obchádzka nie je potrebná, pretože počas prác je vždy jedná polovica komunikácie prejazdná, a to na ľavej strane vo dvoch jazdných pruhoch o šírke 5,5 m a na pravej strane v jednom jazdnom pruhu o šírke min. 3 m.
Platí od 03.11.2016 do 20.12.2016


Kremnica-odb. Skalka – Kremnické Bane
Pre havarijný stav vozovky je uzatvorená cesta I. triedy č. 65 v úseku Kremnica-odbočka Skalka – Kremnické Bane. Obchádzková trasa pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane verejnej autobusovej dopravy je vedená po ceste II. triedy č. 578 a III. triedy č 2504 cez Krahule. Obchádzkové trasy pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sú vedené cez Žiar nad Hronom, Prievidzu, Nitrianske Pravno, Príbovce, Martin, resp. Nitrianske Pravno, Fačkovské sedlo a Žilinu alebo Banskú Bystricu, Harmanec, Šturec a Turčianske Teplice.
Platí od 03.08.2016 do 20.10.2017


Strečno
Pre sanáciu skalného brala bude od 12. novembra 2016 do 18. decembra 2016 počas šesť po sebe idúcich víkendov od soboty rána 08:00 hod. do nedele večera 16:00 hod. uzatváraná cesta I. triedy č. 18 pod Strečnom. V rovnakých termínoch bude uzavretá aj diaľnica D1 medzi križovatkami Martin a Dubná Skala. Obchádzka pre osobnú dopravu do celkovej hmotnosti 7,5 t vedie cez Terchovú. Kamiónovej doprave sa odporúčame žilinskému kraju úplne vyhnúť a použiť obchádzku cez Martin, Príbovce, Slovenské Pravno, Nitrianske Pravno, Prievidzu, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Žilinu.
Platí od 12.11.2016 do 18.12.2016


Čermeľ-Jahodná – hranica okresu Košice-okolie
Z dôvodu výrubu stromov bude denne od 8:15 h do 15:00 h, okrem nedele prerušovane uzatváraná cesta II. triedy č. 547 v úseku Čermeľ-Jahodná – hranica okresu Košice-okolie. Obchádzka je vedená cez Kluknavu, Klenov, Ruské Pekľany, Kysak a Kostoľany nad Hornádom.
Platí od 25.11.2016 do 16.12.2016

<- VŠETKY AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA NÁJDETE TU ->
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.