.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk


Trnava
Pre rekonštrukciu je uzatvorený pravý jazdný pruh na Šafárikovej ulici v Trnave, od križovatky s ulicou Jána Bottu po križovatku s Botanickou ulicou. Šafárikova ulica je prejazdná iba v jednom jazdnom smere a to z ulice Jána Bottu na Botanickú ulicu. Ulice Hurbanova a Kuzmányho budú počas rekonštrukčných prác na telese komunikácie od ulice Šafárikova uzavreté a prístupné len z ulice Terézie Vansovej a bude na nich obojsmerná premávka. Z vnútrobloku obytného súboru Šafárikova bude prikázaný smer jazdy smerom na ulicu Botanická.
Platí od 22.02.2017 06:00 h do 14.03.2017 18:00 h


Senec – Blatné
Z dôvodu prípravných prác a následnej realizácie nového mostu je uzatvorená cesta I. triedy č. 61 medzi Sencom a Blatným v časti mimoúrovňovej križovatky Blatné. Obchádzková trasa je vedená po obojsmernej dočasnej prepojovacej komunikácii pozdĺž diaľnice D1 s napojením na miestnu komunikáciu pri podjazde pri Červenom Majeri, kde vďaka samostatnému odbočovaciemu pruhu vľavo a napájacej vetvy je umožnené priame napojenie na diaľnicu D1.
Platí od 08.10.2016 do 20.07.2017


Kľačno – Vrícko
Pre údržbu zelene je uzatvorená cesta III. triedy č. 1796 v úseku Kľačno – Vrícko. Obchádzka je vedená cez Nitrianske Pravno, Jasenovo, Slovenské Pravno, Turčiansky Ďur a Kláštor pod Znievom.
Platí od 30.01.2017 do 20.03.2017


Nižná nad Oravou
Z dôvodu zlého technického stavu mosta je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 59 v Nižnej nad Oravou. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.
Platí od 27.02 2017 do odvolania


Strečno
Pre sanáciu skalného brala bude od 25.2.2017 soboty rána 08:00 hod. do 26.2.2017 nedele večera 16:00 hod. uzatvorená cesta I. triedy č. 18 pod Strečnom a diaľnica D1, od križovatky Martin po Dubnú Skalu. Obchádzka pre osobnú dopravu do celkovej hmotnosti 7,5 t vedie cez Terchovú. Kamiónovej doprave sa odporúčame žilinskému kraju úplne vyhnúť a použiť obchádzku po rýchlostnej ceste R1, cez Banskú Bystricu, Zvolen, Žiar nad Hronom, Prievidzu, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Žilinu.
Platí od 25.02.2017 08:00 h do 26.02.2017 16:00 h


Košické Hámre – Veľký Folkmar
Z dôvodu rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín je uzatvorená cesta II. triedy č. 547 v úseku Košické Hámre – Veľký Folkmar s možnosťou prechodu pre peších na vlastnú zodpovednosť do doby zahájenia rekonštrukčných prác na moste. Obchádzková trasa pre nákladné vozidlá vedie cez Margecany, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchú Dolinu, Ľubovec, Radatice, Bzenov, Prešov a Košice. Obchádzková trasa pre osobnú dopravu vedie cez Margecany, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchú Dolinu, Ľubovec, Ruské Pekľany, Obišovce a Košice. Vodiči prichádzajúci od Spišskej Novej Vsi môžu využiť aj cestu Krompachy, Kluknava, Široké, diaľnica D1 Prešov – Košice, alebo trasu Spišské Vlachy, Spišské Podhradie a diaľnica D1 Prešov – Košice. Obyvatelia Hnileckej doliny majú možnosť využiť aj smer Jaklovce, Gelnica, Prakovce, Mníšek nad Hnilcom, Smolník, Štós, Medzev, Jasov a Košice. Cestári už dokončili opravu krytu vozovky na obchádzkovej trase pre osobné vozidlá medzi obcou Obišovce a okresnou hranicou Košice okolie – Prešov, ktorá pokračuje cez Ruské Pekľany, Sedlice a Klenov do Margecian.
Platí od 24.12.2016 do 31.12.2017

<- VŠETKY AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA NÁJDETE TU ->
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.