.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk


Trnava
Pre rekonštrukciou plynovodov je čiastočná uzatvorená Kollárova ulica v Trnave, v križovatke ulíc Kollárova-Hospodárska-Dohnányho a Hospodárska ulica v blízkosti predmetnej križovatky. Obmedzenia sú vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.
Platí od 12.10.2016 do 15.11.2016


Senec – Blatné
Z dôvodu prípravných prác a následnej realizácie nového mostu je uzatvorená cesta I. triedy č. 61 medzi Sencom a Blatným v časti mimoúrovňovej križovatky Blatné. Obchádzková trasa je vedená po obojsmernej dočasnej prepojovacej komunikácii pozdĺž diaľnice D1 s napojením na miestnu komunikáciu pri podjazde pri Červenom Majeri, kde vďaka samostatnému odbočovaciemu pruhu vľavo a napájacej vetvy je umožnené priame napojenie na diaľnicu D1.
Platí od 08.10.2016 do 20.07.2017


D1 Horná Streda - Lúka
Pre výmenu mostných záverov na diaľnici D1, medzi križovatkami Horná Streda a Lúka, približne na 92. km je doprava vedená v pravom jazdnom páse v jednom jazdnom pruhu, v smere do Trenčína a v ľavom jazdnom páse v troch jazdných pruhoch, v smere do Piešťan. Premávka je presmerovaná pred mostom cez stredný deliaci pás do ľavého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne.
Platí od 22.09.2016 do 15.11.2016


R1 Sielnica
Z dôvodu výstavba pripájacieho a odbočovacieho pruhu na rýchlostnej ceste R1, v mieste križovatky Sielnica je uzatvorený pravý jazdný pruh na rýchlostnej ceste R1, približne na 150. km, v smere zo Zvolena do Banskej Bystrice. Rýchlosť je znížená na 60 km/h.
Platí od 07.09.2016 do 15.11.2016


Strečno
Pre sanáciu skalného brala bude od 5. novembra 2016 do 18 decembra 2016 počas siedmich po sebe idúcich víkendov od soboty rána 08:00 hod. do nedele večera 16:00 hod. uzatváraná cesta I. triedy č. 18 pod Strečnom. Obchádzka povedie cez Terchovú.
Platí od 05.11.2016 do 18.12.2016


D1 Prešov – Budimír
Z dôvodu realizácie stavebných prác je uzatvorený ľavý jazdný pruh na východnej diaľnici D1, pred Petrovanmi, približne na 410. km, v smere z Košíc do Prešova. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť obmedzená na 80 km/h.
Platí od 19.10.2016 do 03.11.2016

<- VŠETKY AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA NÁJDETE TU ->
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.