.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk


Sládkovičovo – Galanta
Pre rekonštrukciu je uzatvorená cesta I. triedy č. 75 medzi Sládkovičovom a Galantou, v úseku od križovatky s cestou III. triedy č. 1333 po križovatku s cestou II. triedy č. 507. Obchádzka pre osobnú dopravu je vedená cez Košúty. Nákladná doprava s celkovou hmotnosťou nad 12 t môže použiť obchádzku po ceste I. triedy č. 62, rýchlostnej ceste R1 a ceste II. triedy č. 507.
Platí od 01.03.2016 do 30.06.2016


Partizánske – Malé Uherce
Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 64 v Partizánskom – Malých Uherciach. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.
Platí od 04.04.2016 do 31.07.2016


Bošany
Pre výstavbu kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta II. triedy č. 593 a III. triedy č. 1753 v Bošanoch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.
Platí od 08.04.2016 do 26.06.2016


Hubová – Hrboltová
Pre opravu povrchu vozovky je čiastočne cesta I. triedy č. 18 medzi Hubovou a Hrboltovou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.
Platí od 11.05.2016 do 11.06.2016


Polomka - Bacúch
Pre opravu vozovky je uzatvorená cesta I. triedy č. 66 medzi obcami Polomka a Bacúch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po zriadenej obchádzke.20.11.2015
Platí od 20.11.2015 do 31.08.2016


Zborov - Svidník
Pre rekonštrukciu vozovky je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 77, v úseku Zborov – Svidník Sovietskych hrdinov. Premávka je vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu. Úsek je uzatvorený pre nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou na 12 t. Obchádzka je vedená po ceste I. triedy č. 18 a 21.
Platí od 01.03.2016 do 31.08.2016

<- VŠETKY AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA NÁJDETE TU ->
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.