.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk


Bratislava - Petržalka
Pre budovanie okružnej križovatky je čiastočne uzatvorená Dolnozemská cesta v Bratislave – Petržalke, križovatke s Panónskou cestou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.
Platí od 01.08.2016 do 01.03.2017


Senec – Blatné
Z dôvodu prípravných prác a následnej realizácie nového mostu je uzatvorená cesta I. triedy č. 61 medzi Sencom a Blatným v časti mimoúrovňovej križovatky Blatné. Obchádzková trasa je vedená po obojsmernej dočasnej prepojovacej komunikácii pozdĺž diaľnice D1 s napojením na miestnu komunikáciu pri podjazde pri Červenom Majeri, kde vďaka samostatnému odbočovaciemu pruhu vľavo a napájacej vetvy je umožnené priame napojenie na diaľnicu D1.
Platí od 08.10.2016 do 20.07.2017


Trenčín
Pre modernizáciu železničnej trate je uzatvorená križovatka Žabinskej a Istebnickej ulice v Trenčíne. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka je vedená po ulici Michala Kišša.
Platí od 16.03.2016 do 30.04.2017


Kremnica-odb. Skalka – Kremnické Bane
Pre havarijný stav vozovky je uzatvorená cesta I. triedy č. 65 v úseku Kremnica-odbočka Skalka – Kremnické Bane. Obchádzková trasa pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane verejnej autobusovej dopravy je vedená po ceste II. triedy č. 578 a III. triedy č 2504 cez Krahule. Obchádzkové trasy pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony sú vedené cez Žiar nad Hronom, Prievidzu, Nitrianske Pravno, Príbovce, Martin, resp. Nitrianske Pravno, Fačkovské sedlo a Žilinu alebo Banskú Bystricu, Harmanec, Šturec a Turčianske Teplice.
Platí od 03.08.2016 do 20.10.2017


Strečno
Pre sanáciu skalného brala bude od 28. januára 2017 do 26. marca 2017 počas víkendov v závislosti od poveternostných podmienok od soboty rána 08:00 hod. do nedele večera 16:00 hod. uzatváraná cesta I. triedy č. 18 pod Strečnom. Obchádzka pre osobnú dopravu do celkovej hmotnosti 7,5 t vedie cez Terchovú. Kamiónovej doprave sa odporúčame žilinskému kraju úplne vyhnúť a použiť obchádzku cez Martin, Príbovce, Slovenské Pravno, Nitrianske Pravno, Prievidzu, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Žilinu.
Platí od 28.01.2017 do 26.03.2017


Košické Hámre – Veľký Folkmar
Z dôvodu rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín je uzatvorená cesta II. triedy č. 547 v úseku Košické Hámre – Veľký Folkmar s možnosťou prechodu pre peších na vlastnú zodpovednosť do doby zahájenia rekonštrukčných prác na moste. Obchádzková trasa pre nákladné vozidlá vedie cez Margecany, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchú Dolinu, Ľubovec, Radatice, Bzenov, Prešov a Košice. Obchádzková trasa pre osobnú dopravu vedie cez Margecany, Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchú Dolinu, Ľubovec, Ruské Pekľany, Obišovce a Košice. Vodiči prichádzajúci od Spišskej Novej Vsi môžu využiť aj cestu Krompachy, Kluknava, Široké, diaľnica D1 Prešov – Košice, alebo trasu Spišské Vlachy, Spišské Podhradie a diaľnica D1 Prešov – Košice. Obyvatelia Hnileckej doliny majú možnosť využiť aj smer Jaklovce, Gelnica, Prakovce, Mníšek nad Hnilcom, Smolník, Štós, Medzev, Jasov a Košice. Cestári už dokončili opravu krytu vozovky na obchádzkovej trase pre osobné vozidlá medzi obcou Obišovce a okresnou hranicou Košice okolie – Prešov, ktorá pokračuje cez Ruské Pekľany, Sedlice a Klenov do Margecian.
Platí od 24.12.2016 do 31.12.2017

<- VŠETKY AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA NÁJDETE TU ->
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.