.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk


Modra
Z dôvodu rekonštrukcie plynovodu je úplne uzatvorená ulica Československej armády a čiastočne uzatvorená Štefánikova ulica v Modre. Premávka je riadená svetelnou signalizáciou a obchádzka riadne vyznačená prenosným dopravným značením.
Platí od 22.08.2016 do 30.09.2016


Medveďov
Pre opravu mosta cez Dunaj je uzatvorená cesta I. triedy č. 13 v Medveďove. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a obchádzka pre kamiónovú dopravu je vedená cez bratislavské hraničné priechody Čunovo – Rajka, Rusovce - Rajka alebo Šahy. Osobná a nákladná doprava s celkovou hmotnosťou do 20 t môže použiť hraničný priechod v Komárne a osobná doprava do 3,5 t hraničný priechod v Štúrove.
Platí od 06.09.2016 do 14.10.2016


D1 Horná Streda - Lúka
Pre výmenu mostných záverov na diaľnici D1, medzi križovatkami Horná Streda a Lúka, približne na 92. km je doprava vedená v pravom jazdnom páse v jednom jazdnom pruhu, v smere do Trenčína a v ľavom jazdnom páse v troch jazdných pruhoch, v smere do Piešťan. Premávka je presmerovaná pred mostom cez stredný deliaci pás do ľavého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne.
Platí od 22.09.2016 do 15.11.2016


Rudno
Pre rekonštrukciu priepustu pod komunikáciou je uzatvorená cesta II. triedy č. 519 v obci Rudno, v okrese Turčianske Teplice. Nákladná doprava, v smere do Prievidze je v križovatke ciest I. triedy č. 65 a II. triedy č. 519 presmerovaná na obchádzkovú trasu po ceste I. triedy č. 65 cez Turčianske Teplice časť Diviaky na cestu III. triedy č. 2183 cez obce Dubové a Budiš. Ostatná doprava je v smere do Prievidze presmerovaná na cestu III. triedy č. 2176 cez Jazernicu a Malý Čepčín a cestu III. triedy č. 2181 cez Ivančinú. V smere do Martina je všetka doprava vedená z cesty II. triedy č. 519 na cestu III. triedy č. 2183 cez obce Budiš a Dubové.
Platí od 26.09.2016 do 10.10.2016


Čadca
Z dôvodu realizácie stavby v rámci ktorej bude stávajúci most asanovaný a nahradený novým mostným objektom je uzatvorená cesta I. triedy č. 11 v Čadci. Tranzitná doprava je naďalej vedená po ceste I. triedy č. 11A cez tunel Horelica. Mestská, prímestská doprava (vrátane autobusovej dopravy a vozidiel ADR) je odklonená po ulici Andreja Hlinku, cez obnovené železničné priecestie s napojením na cestu I. triedy č.11B a následne na cestu I. triedy č. 11A. Vozidlá do hmotnosti 3,5t resp. výšky 2,2m môžu využiť premostenie toku s napojením na ceste I. triedy č. 11 pri HM Tesco, resp. miestnu komunikáciu Na Bukov - Podzávoz.
Platí od 16.07.2016 do 16.07.2017


D1 Beharovce – východný portál tunela Branisko, tunel Branisko
D1 Beharovce – východný portál tunela Branisko, tunel Branisko Pre pravidelnú údržbu je uzatvorená diaľnica D1 Beharovce – východný portál tunela Branisko, vrátane tunela Branisko. Obchádzka je vedená po ceste I. triedy č. 18 cez horský priechod.
Platí od 24.09.2016 19:00 h do 01.10.2016 18:00 h

<- VŠETKY AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA NÁJDETE TU ->
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.