.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk


D2 Závod - Sekule
Z dôvodu realizácie opravy mostných záverov, vozovky, ríms a zvodidiel na diaľničnom moste je čiastočne uzatvorená diaľnica D2 Závod - Sekule, medzi 12. a 13. km. Doprava je presmerovaná prenosným dopravným značením a dopravnými zariadeniami do druhého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne.
Platí od 03.04.2016 do 17.07.2016


Dežerice, Bánoviec nad Bebravou
Pre výstavbu rýchlostnej cesty R2 Rusovce – Pravotice je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 9, v úseku od križovatky s cestou III. triedy č. 1861 po okružnú križovatku s cestou II. triedy č. 516 v k. ú obce Dežerice a Bánoviec nad Bebravou. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.
Platí od 03.06.2016 do 28.08.2016


Obyce
Pre dobudovanie kanalizácie je čiastočne uzatvorená cesta III. triedy č. 1622 v Obyciach v okrese Zlaté Moravce. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnej časti vozovky.
Platí od 03.05.2016 do 31.07.2016


D1 Podtureň
Pred opravu mosta na severnej diaľnici D1, pri Podturni, približne na 280. km, v smere z Liptovského Jána do Liptovského Hrádku je doprava presmerovaná z pravého jazdného pásu cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom do ľavého jazdného pásu, kde je premávka obojsmerná.
Platí od 03.05.2016 do 31.10.2016


Polomka - Bacúch
Pre opravu vozovky je uzatvorená cesta I. triedy č. 66 medzi obcami Polomka a Bacúch. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená po zriadenej obchádzke.
Platí od 20.11.2015 do 31.08.2016


D1 Važec – Mengusovce, podjazd Lučivná
Z dôvodu realizácie stavebných úprav je čiastočne uzatvorená diaľnica D1 Važec – Mengusovce vrátane podjazdu Lučivná. Obmedzenie je vyznačené prenosnými dopravnými značkami a premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
Platí od 09.06.2016 do 09.09.2016

<- VŠETKY AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA NÁJDETE TU ->
STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.