.


.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.m.stellacentrum.sk

Tabuľka maximálnych povolených rýchlostí pre osobné automobily v km/h

KrajinaObecMimo obceRýchlostná cestaDiaľnica
Slovensko5090130130
Česká republika5090110130
Rakúsko50100100130
Maďarsko5090110130
Albánsko4090
Andora4090
Belgicko509090120
Bielorusko6090110
Bosna a Hercegovina5080100
Bulharsko509090120
Dánsko508080110
Estónsko5090
Fínsko508080120
Francúzsko5090110130
Grécko5090100120
Holandsko5080100120
Chorvátsko5090110130
Írsko5080100120
Lichtenštajnsko5080
Litva5090100110 (1. apríl - 1. november: 130)
Lotyšsko509090110
Luxembursko509090130
Macedónsko5080100120
Moldavsko6090
Nemecko50100130130 (odporúčaná)
Nórsko50808080
Poľsko5090100130
Portugalsko5090100120
Rumunsko5090100130
Rusko609090110
Slovinsko5090100130
Srbsko6080100120
Španielsko5090100120
Švajčiarsko5080100120
Švédsko5070/90110110
Taliansko5090110130
Turecko509090120
Ukrajina609090
Veľká Británia4896112112

STELLA Centrum Dopravných Informácií *75, umožňuje na tejto stránke prezeranie a preberanie informácií len na osobné, súkromné účely, nie na komerčné použitie, komerčnú prezentáciu. Používanie informácií z tejto stránky na komerčné účely, ich šírenie rozhlasovým vysielaním, prípadne ich zverejňovanie na iných webových stránkach je porušovaním autorských práv. Ich prípadné ďalšie publikovanie si vyžaduje písomný súhlas STELLA CENTRA.