stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

VIDEO: SEAT a jeho 4. priemyselná revolúcia v praxi...

(Martorell, 2018) – Každé ráno o 5. hodine sa v sklade motorov rozsvieti modré svetlo. Patrí niektorému zo 125 robotov, ktoré sa vydávajú na okružné jazdy po niektorej z hál závodu SEAT Martorell. A keďže sú neúnavné, tak každý deň dokážu bez prestávky absolvovať do 2.800 okruhov...

Ako pracujú mobilné roboty

Prepravné roboty – automaticky riadené vozidlá (AGV) naskenujú čiarový kód, ktorý identifikuje správny diel a potom im senzor otvorí bránu skladu aby sa mohli vydať na svoju okružnú jazdu. Takýmto spôsobom začína každé zo 125 automaticky riadených vozidiel (v skratke AGV) svoj pracovný deň, v rámci ktorého sa ich dráhy rutinne krížia nielen navzájom ale aj s krokmi 7.000 zamestnancov závodu, čo sa podobá na plne zosúladenú tanečnú zostavu. Automatické roboty prepravujú motory, prevodovky, nárazníky alebo bočné okná vozidiel, ich individuálna nosnosť dosahuje až do 1.500 kg.

436 kilometrov so semaformi a chodcami...

Každý rok AGV v závode Martorell najazdia celkovo vyše  436.000 km, čo je viac ako vzdialenosť zo Zeme na Mesiac. Pri jazde po svojich naprogramovaných dráhach (vďaka optickým a laserovým senzorom so zorným poľom 360°) vedia, kedy majú zastať na červenom semafore alebo keď zamestnanci križujú ich dráhu. Koordinujú sa s ‘chodcami’ a neohrozujú ich bezpečnosť.

Navigácia „Galaxie robotov“

AGV v závode Martorell jazdia po 40 trasách vytvorených pomocou magnetických dráh, zapustených v podlahe hál. Dĺžka trasy sa pohybuje od 1 do 7 minút. Počas tejto doby roboty jazdia po stanovených dráhach a automaticky spomaľujú v zákrutách aby nestratili stabilitu keď prevážajú ťažký náklad a navyše dodržiavajú bezpečný odstup. V budúcnosti sa budú tieto trasy naprogramovať podľa navigačného systému GPS.

Diaľkové ovládanie

Iba päť zamestnancov konfiguruje, a ak je to potrebné na diaľku modifikuje nastavenie dráh všetkých AGV z riadiacej miestnosti. Centralizovaný server zbiera informácie zo softvéru inštalovanom v každom robote a ich presná pozícia sa zobrazuje ako numerický symbol na obrazovke v riadiacej miestnosti. Zelené svetlo indikuje plný výkon; oranžové svetlo znamená, že sa robot zastavil kvôli prekážke alebo pretože si nabíja svoje batérie. Systém detekuje aj možné technické problémy a je schopný ich okamžite odstrániť.

Revolučné zdieľanie inteligencie

Štvrtá priemyselná revolúcia umožňuje pracovníkom kontrolovať jednotlivé procesy na optimalizáciu rozhodovania  a umožňuje aby spolupracujúce roboty vykonávali väčšinu fyzicky náročných a opakovaných úkonov. Ako vzor v oblasti digitalizácie a automatizácie v priemysle SEAT pripravuje aj ďalšie opatrenia ako integráciu softvéru a hardvéru vo výrobe a logistike.

To, ako to funguje v praxi si pozrite v zaujímavom videu: